วิกิพีเดีย:ระวังเสียอรรถรส

หน้าถูกกึ่งป้องกัน
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

แนวปฏิบัติ
นโยบายและแนวปฏิบัติในวิกิพีเดีย
พฤติกรรม
สันนิษฐานว่าคนอื่นสุจริตใจ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
มารยาท
โปรดอย่ากัดผู้ใช้ใหม่
ลายเซ็น
หน้าผู้ใช้
เนื้อหา
อัตชีวประวัติ
การอ้างอิงแหล่งที่มา
แหล่งข้อมูลอื่น
การใส่ภาพ
ไม่ต้องกลัวเสียอรรถรส
การแก้ไข
ขอให้กล้า
คำอธิบายอย่างย่อ
ต้องมีเนื้อหาอย่างชัดเจน
ความสำคัญของเนื้อหา
เงื่อนไขในการนับว่าเป็นสารานุกรม
แนวทางการเขียน
คู่มือในการเขียน
เขียนบทความให้ดียิ่งขึ้น
หลีกเลี่ยงถ้อยคำคลุมเครือ
ดูเพิ่ม
รายชื่อนโยบายทั้งหมด
รายชื่อแนวปฏิบัติทั้งหมด

ข้อความบางส่วนในวิกิพีเดียอาจกล่าวถึงเค้าโครงเรื่อง เหตุการณ์ ปมปัญหาและการคลี่คลาย ในงานวรรณกรรม (เช่น หนังสือ ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ หรือ วิดีโอเกม) ซึ่งอาจทำให้ผู้อ่านข้อความนั้นไม่ได้รับประสบการณ์อย่างที่พึงประสงค์เมื่อได้รับรู้งานวรรณกรรมนั้นในภายหลัง (สปอย)

บทความในอินเตอร์เน็ตอาจมีคำเตือน "ระวังเสียอรรถรส" เพื่อเตือนผู้อ่านซึ่งอาจประสงค์จะหลีกเลี่ยงไม่อ่านข้อความส่วนดังกล่าว วิกิพีเดียเคยมีข้อความเตือนเช่นนี้ในบางบทความแต่ในปัจจุบันวิกิพีเดียยกเลิกการใช้คำเตือนดังกล่าวแล้ว คงไว้แต่ข้อความแสดงการปฏิเสธความรับผิดชอบทางเนื้อหา และหัวเรื่องเช่น "โครงเรื่อง" หรือ "ฉากจบ" ซึ่งทำให้ผู้อ่านรู้ได้โดยนัยอยู่แล้วว่ามีข้อความที่ทำให้เสียอรรถรสอยู่ ด้วยความที่วิกิพีเดียมีข้อปฏิเสธความรับผิดชอบทั่วไปอยู่แล้ว ทำให้การใช้สปอยเลอร์ในวิกิพีเดียเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น

วิกิพีเดียยืนยันการเขียนบทความที่เป็นกลาง เป็นสารานุกรม มีความครบถ้วนสมบูรณ์ การที่ข้อความใดข้อความหนึ่งทำให้เสียอรรถรสไม่เป็นเหตุให้ข้อความดังกล่าวถูกลบไปจากบทความได้ อย่างไรก็ดีผู้เขียนพึงระลึกไว้เสมอว่าข้อความที่เขียนต้องเป็นไปตามจุดประสงค์ของสารานุกรม วิกิพีเดียไม่ใช่แหล่งรวมข้อมูลทุกอย่างที่หาได้ บทความวรรณกรรมที่ดีควรกล่าวถึงตัวเรื่องจากมุมมองของโลกแห่งความเป็นจริง มีข้อมูลเกี่ยวกับการตอบรับ ผลกระทบ และความสำคัญของวรรณกรรม

ดูเพิ่ม