ปฏิทินเกรโกเรียน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ปฏิทินเกรโกเรียน (อังกฤษ: Gregorian Calendar) เป็นปฏิทินที่ดัดแปลงมาจากปฏิทินจูเลียน ใช้กันแพร่หลายในประเทศตะวันตก ประกาศใช้ครั้งแรกโดยสมเด็จพระสันตะปาปาเกรโกรีที่ 13 เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2125 (ค.ศ. 1582)

เหตุที่มีการคิดค้นปฏิทินเกรกอเรียนขึ้นใช้แทน เนื่องจากปีในปฏิทินจูเลียน ซึ่งยาวนาน 365.25 วันนั้น มีนานกว่าปีฤดูกาลจริง (365.2425 วัน) อยู่เล็กน้อย ทำให้วันวสันตวิษุวัตของแต่ละปี ขยับเร็วขึ้นทีละน้อย เพื่อที่จะให้วันอีสเตอร์ตรงกับวันที่ 21 มีนาคม (วันวสันตวิษุวัต) จึงจำเป็นต้องปฏิรูปปฏิทิน

เนื่องจากสมเด็จพระสันตะปาปาทรงปรับปรุงปฏิทินโดยมีผลย้อนหลัง กำหนดให้ถัดจากวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2125 วันรุ่งขึ้นเป็นวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2125 ในครั้งแรกของการปรับวัน จำนวนวันจึงถูกร่นขาดหายไป 10 วัน กล่าวคือ

  • จูเลียน 5 ต.ค. พ.ศ. 2125 = เกรโกเรียน 15 ต.ค. พ.ศ. 2125 (ค.ศ. 1582)
  • จูเลียน 29 ก.พ. พ.ศ. 2143 = เกรโกเรียน 10 มี.ค. พ.ศ. 2143 (ค.ศ. 1600)

ต่อมา ร่นวันอีก ศตวรรษละ 1 วัน ทั้งสิ้น 3 ครั้ง กล่าวคือ

  • จูเลียน 29 ก.พ. พ.ศ. 2243 = เกรโกเรียน 11 มี.ค. พ.ศ. 2243 (ค.ศ. 1700)
  • จูเลียน 29 ก.พ. พ.ศ. 2343 = เกรโกเรียน 12 มี.ค. พ.ศ. 2343 (ค.ศ. 1800)
  • จูเลียน 29 ก.พ. พ.ศ. 2443 = เกรโกเรียน 13 มี.ค. พ.ศ. 2443 (ค.ศ. 1900)

หลังจากนั้นไม่มีการร่นวันอีก กล่าวคือ

  • จูเลียน 29 ก.พ. พ.ศ. 2543 = เกรโกเรียน 13 มี.ค. พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000)

ดังนั้นจำนวนวันที่แตกต่างกันระหว่างปฏิทินจูเลียนและเกรโกเรียนในเวลาปัจจุบันจึงเท่ากัน 13 วัน ดังนี้

ช่วงเวลา
ตาม ปฏิทินเกรโกเรียน
ช่วงเวลา
ตาม ปฏิทินจูเลียน
จำนวนวันที่ต่างกัน
ในแต่ละช่วงการปฏิรูป
15 ตุลาคม 1582 - 28 กุมภาพันธ์ 1700 5 ตุลาคม 1582 - 18 กุมภาพันธ์ 1700 10 วัน
1 มีนาคม 1700 - 28 กุมภาพันธ์ 1800 19 กุมภาพันธ์ 1700 - 17 กุมภาพันธ์ 1800 11 วัน
1 มีนาคม 1800 - 28 กุมภาพันธ์ 1900 18 กุมภาพันธ์ 1800 - 16 กุมภาพันธ์ 1900 12 วัน
1 มีนาคม 1900 - 28 กุมภาพันธ์ 2100 17 กุมภาพันธ์ 1900 - 15 กุมภาพันธ์ 2100 13 วัน

อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงเมื่อคำนวณอย่างละเอียดตามหลักวิทยาศาสตร์ 1ปี เฉลี่ยเท่ากับ 365 วัน 5 ชั่วโมง 48 นาที 46 วินาที (ประมาณ 365.242199074วัน) แต่ปฏิทินเกรโกเรียนกำหนดให้หนึ่งปีมี 365.2425 วัน ปฏิทินนี้จึงคลาดเคลื่อนไปโดยช้าลงปีละประมาณ 26 วินาที

เริ่มแรกประเทศคาทอลิกเท่านั้นที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง เช่น อังกฤษ เริ่มใช้ในปี 1752 โดยประกาศให้หลังวันที่ 2 กันยายน เป็น 14 กันยายน กรีก เริ่มใช้เมื่อ 1923

อ้างอิง[แก้]