ฤทธี อินทราวุธ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ฤทธี อินทราวุธ
ตุลาการศาลทหารสูงสุด
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
29 มิถุนายน 2561
หัวหน้าที่ปรึกษาคณะทำงานฯ ด้านกิจการอวกาศ กระทรวงกลาโหม
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
7 มกราคม 2562
ทีปรึกษาปลัดกระทรวงกลาโหม / หัวหน้าคณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจการอวกาศและไซเบอร์ /ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561
ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
ถัดไป พลตรี มานพ สัมมาขันธ์
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหารกองทัพบก
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2559
ก่อนหน้า พลตรี ตฤณ กาญจนานันท์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 23 เมษายน พ.ศ. 2501 (63 ปี)
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กองทัพบกไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ประจำการ กองทัพบกไทย พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2560
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก

พลเอก ฤทธี อินทราวุธ ชื่อเล่น แอ๊ด "ผู้บุกเบิกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไซเบอร์และกิจการอวกาศ ให้กับกองทัพ และกระทรวงกลาโหม" หัวหน้าที่ปรึกษาคณะทำงานฯ ด้านกิจการอวกาศ กระทรวงกลาโหม อดีตที่ปรึกษา พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม [1]หัวหน้าคณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกิจการอวกาศและไซเบอร์ คนแรก อดีตผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก[2]คนแรกและอดีตผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร[3]

การศึกษา[แก้]

สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 18 รุ่นเดียวกับพลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 29 รุ่นเดียวกับพลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตปลัดกระทรวงกลาโหมและอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี สมาชิกวุฒิสภา และอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด พลเอก วราห์ บุญญะสิทธิ์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช อดีตแม่ทัพภาคที่ 4

การรับราชการทหาร[แก้]

 • พ.ศ. 2536 อาจารย์หัวหน้ากอง ส่วนยุทธวิธี โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • พ.ศ. 2539 อาจารย์หัวหน้ากอง ส่วนจำลองยุทธ์ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • พ.ศ. 2540 รองเสนาธิการศูนย์เทคโนโลยีทางทหารกองทัพบก
 • พ.ศ. 2541 ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยีทางทหารกองทัพบก
 • พ.ศ. 2543 เสนาธิการศูนย์เทคโนโลยีทางทหารกองทัพบก
 • พ.ศ. 2545 ผู้อำนวยการกองแผนและฝึกศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร
 • พ.ศ. 2554 รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร
 • พ.ศ. 2557 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร
 • พ.ศ. 2559 ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก
 • พ.ศ. 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก / ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงกลาโหม
 • พ.ศ. 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม / ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงกลาโหม

การทำงาน[แก้]

 • พ.ศ. 2525 นำกำลังกองร้อยทหารราบ ร.5 พัน 5 เข้ายึดค่ายกรุงชิง และค่ายศาลาแฝด ของ ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ( ผกค.) จ.นครศรีธรรมราช ใน ยุทธการใต้ร่มเย็น
 • พ.ศ. 2526 นำกำลังกองร้อยทหารราบ ร.5 พัน 5 เข้ายึดค่ายเขาน้ำค้าง อุโมงค์ 3 ชั้น ของ โจรจีนคอมมิวนิสต์มลายา ( จคม.) กรม 8 อ.นาทวี จ.สงขลา ใน ยุทธการใต้ร่มเย็น จนได้รับการปูนบำเหน็จพิเศษ 4 ขั้น เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ ( พ.ส.ร.) 3 ขั้น และได้รับพระราชทาน เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้น 2 ประเภท 1 ประดับเปลวระเบิด
 • พ.ศ. 2535 ริเริ่มนำระบบจำลองยุทธ์ ( Battle Simulation )[4] มาใช้ในการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการ ( Command Post Exercise : CPX ) ให้กับหน่วยระดับกองพลและกองทัพภาคทั่วประเทศเป็นครั้งแรก
 • พ.ศ. 2539 ผลักดันการจัดตั้ง ศูนย์เทคโนโลยีทางทหารกองทัพบก[5] สำเร็จในปี 2539 โดยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร เป็นคนที่ 10 ก่อนเปลี่ยนหน่วยเป็น ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก
 • พ.ศ. 2545 ได้รับรางวัลทหารราบดีเด่น จาก ผู้บัญชาการทหารบก
 • พ.ศ. 2546 ได้รับรางวัลโครงการวิจัยดีเด่น จาก กองทัพบก
 • พ.ศ. 2551 ริเริ่มบูรณาการการฝึกบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ( Crisis Management Exercise : C-MEX ) ร่วมกับการฝึกทางการทหารตามแผนป้องกันประเทศเป็นครั้งแรก
 • พ.ศ. 2557 เป็น เลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายลงทะเบียนฯ กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ( Bike for Mom 2015 ) ทำให้มีผู้ร่วมกิจกรรมฯ ทั่วประเทศจำนวนมากจนได้รับการบันทึกสถิติโลกลงกินเนสส์บุ้ค[6] ( Guinness World Records )
 • พ.ศ. 2557 จัดการแข่งขันการปฏิบัติการไซเบอร์ระหว่างเหล่าทัพขึ้นเป็นครั้งแรก ( Army Cyber Contest 2015)[7]
 • พ.ศ. 2558 ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และโครงการวิจัยดีเด่นจากกระทรวงกลาโหม[8]
 • พ.ศ. 2558 เสนอแนะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำแนวความคิดการปฏิบัติการไซเบอร์ และการต่อต้านสงครามไซเบอร์ของศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก ใส่ไว้ใน Digital Economy ในงานแถลงยุทธศาสตร์ชาติ 2559-2563 ของ วปอ.[9]
 • พ.ศ. 2558 ต่อต้านและตอบโต้กลุ่มพลเมืองต่อต้าน Single Gateway และให้คำแนะนำด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับหน่วยงานราชการในการป้องกันและรับมือการโจมตีแบบ F5 ของกลุ่มพลเมืองต่อต้าน Single Gateway [10] ของกลุ่มพลเมืองต่อต้าน Single Gateway
 • พ.ศ. 2559 ให้ความเห็นสนับสนุน พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป และแจ้งเตือนการโจมตีของแฮ็กเกอร์จากต่างประเทศ พร้อมให้คำแนะนำด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับหน่วยงานราชการในการป้องกันและรับมือการโจมตี [11]
 • พ.ศ. 2559 ผลักดันการจัดตั้ง ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก[12] สำเร็จในปี 2559 โดยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก เป็นคนแรก
 • พ.ศ. 2560 เฝ้าระวัง ติดตามปราบปรามเว็บหมิ่นฯ กว่า 820 รายการ และปิดเว็บหมิ่นฯไปแล้ว 435 รายการ ส่งผลให้แนวโน้มลดลง [13]
 • พ.ศ. 2560 สลายขบวนการโจมตีเว็บไซต์จนทำให้กองทัพบกพอใจหลังสามารถป้องกันการโจมตีป่วนเว็บราชการลดลง [14]
 • พ.ศ. 2560 นำศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกไล่บี้แฮกเกอร์ เผยสกัดเว็บหมิ่นฯ ไปกว่า 1,000 ราย [15]
 • พ.ศ. 2561 ริเริ่มผลักดันให้นำขีดความสามารถผู้เชี่ยวชาญไซเบอร์พลเรือน มาบรรจุเป็น “พนักงานราชการที่มีศักยภาพสูง” และ “ข้าราชการพลเรือนกลาโหม” เพื่อการรับมือกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์เป็นครั้งแรก
 • พ.ศ. 2561 ริเริ่มก่อตั้งเครือข่าย “สรรพกำลังด้านไซเบอร์” เพื่อการผนึกกำลังในการรับมือกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์เป็นครั้งแรก
 • พ.ศ. 2561 ริเริ่มผลักดันให้นำ “กำลังพลสำรอง” มาทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว เพื่อการรับมือกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์เป็นครั้งแรก [16]
 • พ.ศ. 2561 พลเอก ฤทธี อินทราวุธ หัวหน้าคณะทำงานไซเบอร์กลาโหม กล่าวว่า กองทัพมีแผนสร้าง กำลังสำรอง ที่มีความรู้ด้านไซเบอร์ ไปพร้อมกัน กับการสร้าง กำลังพลสำรอง[17]

รับราชการพิเศษ[แก้]

 • เลขานุการศูนย์บริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 • อนุกรรมาธิการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาธารณะ วุฒิสภา [18]
 • ตุลาการศาลทหารกรุงเทพ( 2542 - 2554 )
 • ตุลาการศาลทหารกลาง( 2554 - 2561 )[19]
 • ตุลาการศาลทหารสูงสุด( 2561 - ปัจจุบัน)[20]
 • นายทหารพิเศษประจำกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า[21]
 • ราชองครักษ์เวร[22]

ยศ[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/059/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล เล่ม 135 ตอนที่ 59 ง ราชกิจจานุเบกษา 14 มีนาคม พ.ศ. 2561 ลำดับที่ 8
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม 133 ตอน พิเศษ 203 ง ราชกิจจานุเบกษา 9 กันยายน พ.ศ. 2559
 3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๓๑ ตอน พิเศษ ๑๗๖ ง ราชกิจจานุเบกษา ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
 4. สัมภาษณ์พิเศษ สัมผัสชีวิต ผอ.ศูนย์ไซเบอร์ ทบ พล.ต.ฤทธี อินทราวุธ รร.สธ.ทบ.
 5. ศูนย์เทคโนโลยีทางทหารกองทัพบก
 6. ประวัติศาสต์หน้าใหม่!! กินเนสส์บุ๊ก บันทึกสถิติไทยปั่น BIKE FOR MOM มากที่สุดในโลกBike for Mom 2015 บันทึกสถิติโลกลงกินเนสส์บุ้ค
 7. Army Cyber Contest 2015
 8. นักวิจัยดีเด่น จาก กระทรวงกลาโหม ปี 2558
 9. เสนอแนะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำแนวความคิดการปฏิบัติการไซเบอร์
 10. กลุ่มพลเมืองต่อต้าน Single Gateway การโจมตี DDos แบบ F5
 11. เตือนนราชการระวังกลุ่มแฮกเกอร์ต่างชาติโจมตีข้อมูล
 12. ศูนย์ไซเบอร์ ทบ.
 13. ผอ.ไซเบอร์ ทบ.สั่งเฝ้าระวัง ติดตาม หลังปิดเว็บหมิ่นไปแล้ว 435รายการ
 14. กองทัพบกพอใจหลังสามารถป้องกันการโจมตีป่วนเว็บราชการลดลง
 15. ศูนย์ไซเบอร์ ทบ.ไล่บี้แฮกเกอร์ เผยสกัดเว็บหมิ่นฯ ไปกว่า 1,000 ราย
 16. บิ๊กป้อมสั่งทุกเหล่าทัพเตรียมรับมือสงครามไซเบอร์
 17. https://www.posttoday.com/politic/news/551553
 18. http://web.senate.go.th/w3c/senate/pictures/comm/67/report%20of%20committee%2054-57_1.pdf สรุปผลงานคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี รอบ 3 ปี]
 19. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารกลาง เล่ม 128 ตอน พิเศษ 88 ง ราชกิจจานุเบกษา 9 สิงหาคม พ.ศ. 2544
 20. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารสูงสุด
 21. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายทหารพิเศษ เล่ม 132 ตอนพิเศษ 84 ง ราชกิจจานุเบกษา 10 เมษายน 2558
 22. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชองครักษ์ เล่ม 129 ตอนพิเศษ 47 ง ราชกิจจานุเบกษา 9 มีนาคม 2555
 23. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓ หน้า ๕๖ เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข (เล่มที่ ๑), ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
 24. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2557 เล่ม 131 ตอน 27 ข ราชกิจจานุเบกษา 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557
 25. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2549 เล่ม 124 ตอน 23 ข ราชกิจจานุเบกษา 18 ธันวาคม พ.ศ. 2549

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]