รายพระนามเจ้าผู้ครองนครแพร่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รายพระนามเจ้าผู้ครองนครแพร่ นับตั้งแต่ พญาพล พระราชนัดดาในพระมหากษัตริย์แห่งน่านเจ้าทรงก่อตั้งนครรัฐแพร่

รายพระนามเจ้าผู้ครองนครแพร่[แก้]

ยุคนครรัฐแพร่อิสระ[แก้]

ลำดับ พระฉายาลักษณ์ รายพระนาม เริ่มครองราชย์ สิ้นสุดรัชกาล รวมระยะเวลา หมายเหตุ
1 พญาพล และพระยาศรีสุริยวงศ์ (มังไชย).jpg พญาพล พ.ศ. 1371 พ.ศ. 1387 16 ปี *ราชนัดดากษัตริย์น่านเจ้า
2 ท้าวพหุสิงห์ พ.ศ. 1387 ยังไม่มีข้อมูล ยังไม่มีข้อมูล *โอรสพญาพล
3 ขุนพนมสิงห์ พ.ศ. 1435
4 ขุนวังสุพล พ.ศ. 1525
5 พญาผาวังอินทร์ พ.ศ. 1613
6 พญาพรหมวงศ์ พ.ศ. 1655
7 พญาพีระไชยวงศ์ พ.ศ. 1719

ภายใต้การปกครองของขอม[แก้]

พ.ศ. 1654พ.ศ. 1773 นครรัฐแพร่ตกอยู่ในอำนาจการปกครองของขอม ขอมได้เปลี่ยนชี่อเมืองเป็น "นครโกศัย" ภายหลังพวกขอมได้ถูกกองทัพของพ่อขุนบางกลางหาว และพ่อขุนผาเมืองขับไล่ออกไป แล้วตั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี อิทธิพลของขอมจึงหมดไปจากดินแดนแถบนี้ นครรัฐแพร่จึงเป็นอิสระอีกครั้ง

ลำดับ พระฉายาลักษณ์ รายพระนาม เริ่มครองราชย์ สิ้นสุดรัชกาล รวมระยะเวลา หมายเหตุ
8 พญาบอน พ.ศ. 1825
9 พญาแสงฟ้าคำวงศ์ พ.ศ. 1878
10 พญาศรีเมืองมูล พ.ศ. 1918
11 พญาเถร พ.ศ. 1944 *ภายหลังได้ร่วมกับพระอนุชาคือ พญาอุ่นเรือนไปตีนครรัฐน่าน และได้เป็นเจ้าผู้ครองนครน่าน
12 พญาศรีมิ่งเมือง พ.ศ. 1982

ยุคขึ้นกับล้านนา[แก้]

ลำดับ พระฉายาลักษณ์ รายพระนาม เริ่มครองราชย์ สิ้นสุดรัชกาล รวมระยะเวลา หมายเหตุ
13 พญาแม่นคุณ พ.ศ. 1986 *เสียเมืองให้แก่พระเจ้าติโลกราช กษัตริย์แห่งล้านนา
14 พญาศรีบุญเรืองคำข่าย (หรือ หมื่นสามล้าน) พ.ศ. 2023
15 เจ้าเมืองแพร่สร้อย (หรือ พญาสร้อยสุริยะ) พ.ศ. 2051 *ภายหลังไปครองเมืองน่าน และเมืองลำปาง
16 เจ้าเมืองแพร่จันทรา พ.ศ. 2053
17 เจ้าเมืองแพร่คำยอดฟ้า พ.ศ. 2057
18 พญาสามล้าน พ.ศ. 2093 *แม่ทัพเมืองเชียงใหม่

ยุคขึ้นกับพม่า[แก้]

พ.ศ. 2101พ.ศ. 2310 อาณาจักรล้านนา รวมทั้งนครแพร่ตกอยู่ในอำนาจของพม่าในฐานะประเทศราชบ้าง เป็นอิสระบ้างขึ้นอยู่กับกรุงศรีอยุธยาบ้าง (นามเจ้าเมืองเท่าที่ปรากฏมีเพียงองค์เดียว นอกจากนั้นยังไม่มีหลักฐานข้อมูล)

ลำดับ พระฉายาลักษณ์ รายพระนาม เริ่มครองราชย์ สิ้นสุดรัชกาล รวมระยะเวลา หมายเหตุ
19 พญาเชียงเลือ พ.ศ. 2106 ยังไม่มีข้อมูล ยังไม่มีข้อมูล
20 พระเจ้าเมืองแพร่ (นามจริงไม่ปรากฏ) ก่อนพ.ศ. 2202 *ภายหลังถูกส่งไปครองแคว้นล้านนา[1]

ยุคขึ้นกับกรุงธนบุรี[แก้]

พ.ศ. 2311พ.ศ. 2313 เป็นเมืองขึ้นกรุงธนบุรี

ลำดับ พระฉายาลักษณ์ รายพระนาม เริ่มครองราชย์ สิ้นสุดรัชกาล รวมระยะเวลา หมายเหตุ
21 พระยาศรีสุริยวงศ์ (พระเมืองไชย) ก่อน พ.ศ. 2309 พ.ศ. 2330 21 ปี *พม่าแต่งตั้ง ภายหลังได้เข้าสวามิภักดิ์พระเจ้ากรุงธนบุรี

ขึ้นกับกรุงรัตนโกสินทร์[แก้]

พ.ศ. 2313พ.ศ. 2445 เป็นเมืองขึ้นกรุงรัตนโกสินทร์

ลำดับ พระฉายาลักษณ์ รายพระนาม เริ่มครองราชย์ สิ้นสุดรัชกาล รวมระยะเวลา หมายเหตุ
22 พระยาแสนซ้าย (หรือ เจ้าหลวงแสนซ้าย) พ.ศ. 2330 ก่อน พ.ศ. 2348 *ขึ้นครองเมืองแพร่หลังจากพระเมืองไชยถูกกักตัวไว้ที่ธนบุรี
23 พระยาเทพวงศ์ (หรือ เจ้าหลวงเทพวงศ์) พ.ศ. 2348 พ.ศ. 2359 11 ปี *ราชโอรสพระยาแสนซ้าย
24 พระยาอินทวิไชย (หรือ เจ้าหลวงอินต๊ะวิไจย) พ.ศ. 2359 พ.ศ. 2390 31 ปี *ราชโอรสพระยาเทพวงศ์
25 เจ้าหลวงพิมพิสาร.jpg พระยาพิมพิสารราชา (หรือ เจ้าหลวงพิมพิสาร) พ.ศ. 2390 พ.ศ. 2429 39 ปี *ราชนัดดาพระยาเทพวงศ์
26 เจ้าหลวงพิริยะเทพวงศ์.jpg เจ้าพิริยเทพวงษ์ พ.ศ. 2432 พ.ศ. 2445 13 ปี *ราชโอรสพระยาพิมพิสารราชา

อ้างอิง[แก้]

  • หนังสือเชื้อสายเจ้าหลวงเมืองแพร่ ๔ สมัย โดย บัวผิว วงศ์พระถาง
  • หมุดหมายประวัติศาสตร์ล้านนา รวมบทความวิชาการในวาระครบรอบ ๖ ทศวรรษ ศาสตราจารย์สรัสวดี-รองศาสตราจารย์สมโชติ อ๋องสกุล
  1. Thailand's World Thai :อาณาจักรล้านนา อาณาจักรล้านนาในภาคเหนือของประเทศไทย Archived 2014-11-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน สืบค้นเมื่อ 06-06-57.