พ่อขุนผาเมือง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
พ่อขุนผาเมือง
พ่อขุน ผาเมือง.jpg

พระบรมนามาภิไธย กมรเตงอัญผาเมือง [1]
พระปรมาภิไธย พ่อขุนผาเมือง
พระอิสริยยศ เจ้าเมืองราด และกษัตริย์แห่งราชวงศ์ศรีนาวนำถม [2]
ราชวงศ์ ราชวงศ์ศรีนาวนำถม
รัชกาลก่อน พ่อขุนศรีนาวนำถม (กษัตริย์แห่งสุโขทัย (ราชวงศ์ศรีนาวนำถม) ก่อนถูกขอมยึดอำนาจ)
รัชกาลถัดไป -
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชบิดา พ่อขุนศรีนาวนำถม [3]
พระราชมารดา ไม่พบ
พระมเหสี พระนางสิงขรเทวี
พระนางเนาวรงค์เทวี

พ่อขุนผาเมือง เป็นบุคคลที่มีความสำคัญที่สุดผู้หนึ่งในการก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย[4] เป็นผู้นำอพยพไพร่พลจากบริเวณลุ่มน้ำคาย เมืองเชียงทอง หรือล้านช้าง หลวงพระบาง นำไพร่พลมาตั้งเมืองใหม่ริมลำน้ำพุง ตั้งแต่บ้านหนองขี้ควาย มาจนถึงบริเวณวัดกู่แก้ว สถาปนาอาณาจักรขึ้นให้เรียกว่าเมืองลุ่ม อาณาจักรแห่งนี้เดิมอยู่ในเขตอิทธิพลของขอม

นอกจากนั้นยังปรากฏหลักฐานในนิทานโบราณคดีของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ทรงสันนิษฐานว่า เหตุจะเกิดเมืองหล่มเก่า เห็นจะเป็นด้วยพวกราษฎรที่หลบหนีภัยอันตรายในประเทศล้านช้าง มาตั้งซ่องมั่วสุมกันอยู่ก่อน แต่เป็นที่ดินดีมีน้ำบริบูรณ์เหมาะแก่การทำเรือกสวนไร่นาและเลี้ยงโคกระบือ จึงมีพวกตามมาอยู่มากขึ้นโดยลำดับจนเป็นเมือง แต่เป็นเมืองมาครั้งสุโขทัย มีปรากฏในหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงว่า เมืองลุ่ม ต่อมาภายหลังมาเรียกว่าเมือง หลุ่ม และยังเป็นอีกท่านที่กอบกู้แผ่นดินเอาไว้

อ้างอิง[แก้]