ข้ามไปเนื้อหา

รายพระนามพระมหากษัตริย์เลออน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตราแผ่นดินเลออนและเครื่องยอด

ในรัชกาลพระเจ้าออร์ดอญโญที่ 1 แห่งอัสตูเรียส (ค.ศ. 850–866) ราชอาณาจักรเริ่มเป็นที่รู้จักในนามเลออน ใน ค.ศ. 910 ราชอาณาจักรเลออนที่มีเอกราชได้รับการสถาปนาเมื่อพระมหากษัตริย์อัสตูเรียสทรงแบ่งดินแดนให้พระราชโอรสทั้ง 3 พระองค์

ต่อจากนี้คือรายพระนามพระมหากษัตริย์เลออนอันสืบทอดมาจากรายพระนามพระมหากษัตริย์อัสตูเรียส

พระมหากษัตริย์เลออน

[แก้]
พระรูป พระนาม ประสูติ รัชกาล สวรรคต หมายเหตุ
ออร์ดอญโญที่ 1 ค.ศ. 831 ค.ศ. 850 –
27 พฤษภาคม ค.ศ. 866
27 พฤษภาคม ค.ศ. 866
อัลฟอนโซที่ 3 มหาราช ประมาณ ค.ศ. 848 ค.ศ. 866 –
10 ธันวาคม ค.ศ. 910
10 ธันวาคม ค.ศ. 910
การ์ซิอาที่ 1 ประมาณ ค.ศ. 871 ค.ศ. 910–914 ค.ศ. 914
ออร์ดอญโญที่ 2 ประมาณ ค.ศ. 873 ค.ศ. 914–924 ค.ศ. 924 เป็นพระมหากษัตริย์กาลิเซียตั้งแต่ ค.ศ. 910
ฟรูเอลาที่ 2 ประมาณ ค.ศ. 875 ค.ศ. 924–925 ค.ศ. 924 เป็นพระมหากษัตริย์กาลิเซียตั้งแต่ ค.ศ. 924 และพระมหากษัตริย์อัสตูเรียสตั้งแต่ ค.ศ. 910
อัลฟอนโซที่ 4 ผู้เป็นพระ ประมาณ ค.ศ. 890 ค.ศ. 924–931 ค.ศ. 933 สละราชสมบัติ
รามิโรที่ 2 ประมาณ ค.ศ. 900 ค.ศ. 931–950 ค.ศ. 950
ออร์ดอญโญที่ 3 ประมาณ ค.ศ. 926 ค.ศ. 951–956 ค.ศ. 956
ซันโชที่ 1 ผู้อ้วนท้วม ? ค.ศ. 956–958 ค.ศ. 966
ออร์ดอญโญที่ 4 ผู้โหดร้าย ประมาณ ค.ศ. 926 ค.ศ. 958–960 ค.ศ. 962
ซันโชที่ 1 ผู้อ้วนท้วม ? ค.ศ. 960–966 ค.ศ. 966
รามิโรที่ 3 ค.ศ. 961 ค.ศ. 966–984 ค.ศ. 985
เบร์มูโดที่ 2 ผู้เป็นเกาต์ ค.ศ. 956 ค.ศ. 982–999 ค.ศ. 999
อัลฟอนโซที่ 5 ค.ศ. 994 ค.ศ. 999–1028 ค.ศ. 1028
เบร์มูโดที่ 3 ค.ศ. 1010 ค.ศ. 1028 –
4 กันยายน ค.ศ. 1037
4 กันยายน ค.ศ. 1037
พระรูป พระนาม ประสูติ รัชกาล สวรรคต หมายเหตุ
เฟร์นันโดที่ 1 มหาราช ค.ศ. 1017 ค.ศ. 1037 –
24 ธันวาคม ค.ศ. 1065
24 ธันวาคม ค.ศ. 1065
อัลฟอนโซที่ 6 ก่อนมิถุนายน ค.ศ. 1040 24 ธันวาคม ค.ศ. 1065 –
มกราคม ค.ศ. 1072
29 มิถุนายน/1 กรกฎาคม ค.ศ. 1109 ถูกพระเชษฐาถอดจากราชสมบัติ
(กลับมาครองราชย์ในปีเดียวกัน)
ซันโชที่ 2 ค.ศ. 1036/1038 มกราคม ค.ศ. 1072 –
6 ตุลาคม ค.ศ. 1072
6 ตุลาคม ค.ศ. 1072 เป็นพระมหากษัตริย์กัสติยา (ค.ศ. 1065–1072)
อัลฟอนโซที่ 6
(อีกครั้ง)
ก่อนมิถุนายน ค.ศ. 1040 6 ตุลาคม ค.ศ. 1072 –
29 มิถุนายน/1 กรกฎาคม ค.ศ. 1109
29 มิถุนายน/1 กรกฎาคม ค.ศ. 1109 เป็นพระมหากษัตริย์กัสติยา (ค.ศ. 1072–1109)
อูร์รากา ค.ศ. 1082 ค.ศ. 1109 –
8 มีนาคม ค.ศ. 1126
8 มีนาคม ค.ศ. 1126 เป็นสมเด็จพระราชินีนาถกัสติยา (ค.ศ. 1109–1126)

ราชวงศ์นี้สืบสายจากพระสวามีในพระราชิรีนาถอูร์รากา, เรย์มงด์แห่งบูร์กอญ.

พระรูป พระนาม ประสูติ รัชกาล สวรรคต หมายเหตุ
อัลฟอนโซที่ 7 พระจักรพรรดิ 1 มีนาคม 1105 1135 – 21 สิงหาคม 1157 21 สิงหาคม 1157 เป็นพระมหากษัตริย์กาลิเซีย (1111–1157) กับ พระมหากษัตริย์กัสตียา (1126–1157)
เฟรนันโดที่ 2 1 มีนาคม 1137 21 สิงหาคม 1157 – 22 มกราคม 1188 22 มกราคม 1188
อัลฟอนโซที่ 9 15 สิงหาคม 1171 22 มกราคม 1188 – 23/24 กันยายน 1230 23/24 กันยายน 1230
ซันชา 1191/1192 23/24 กันยายน 1230 – 11 ธันวาคม 1230 before 1243 โดยนิตินัย
พระมหากษัตริย์ทั้งหมดหลังจากนี้เป็นพระมหากษัตริย์กัสติยาร่วมด้วย

เอกสารเพิ่มเติม

[แก้]
  • Barton, Simon. The Aristocracy in Twelfth-Century León and Castile. Cambridge University Press, 1997. Appendix I: "The Counts of Twelfth Century León and Castile", pp. 235–
    302.

ดูเพิ่ม

[แก้]