พระเจ้าการ์ซิอาที่ 1 แห่งเลออน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเจ้าการ์ซิอาที่ 1
พระเจ้าการ์ซิอาที่ 1 แห่งเลออน โดยมูเรียโน เด ลา โรกา และเดลกาโด จัดแสดงอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรสเปน
กษัตริย์แห่งเลออน
ครองราชย์ค.ศ. 910 - 914
รัชกาลก่อนหน้าพระเจ้าอัลฟอนโซมหาราช
ประสูติค.ศ. 870
สิ้นพระชนม์ค.ศ. 914
ฝังพระศพอาสนวิหารโอบิเอโด
พระมเหสีมูเนียโดนา
ราชวงศ์อัสตูร์-เลโอเนซา
พระบิดาพระเจ้าอัลฟอนโซมหาราช
พระมารดาฆีเมนาแห่งอัสตูเรียส

การ์ซิอาที่ 1 เสด็จพระราชสมภพ ค.ศ. 870 สิ้นพระชนม์ ค.ศ. 914 เป็นปฐมกษัตริย์ของราชอาณาจักรเลออน ครองราชย์ในช่วงปี ค.ศ. 910 ถึง ค.ศ. 914 ทรงเป็นพระโอรสของพระเจ้าอัลฟอนโซมหาราช กษัตริย์แห่งอัสตูเรียส กับพระราชินีฆีเมนาแห่งอัสตูเรียส

พระองค์เป็นพระเชษฐาของพระเจ้าออร์ดอญโญที่ 2 และพระเจ้าฟรูเอลาที่ 2 แห่งเลออน ที่สืบทอดต่อบัลลังก์เลออนหลังพระเจ้าการ์ซิอาที่ 1 สิ้นพระชนม์โดยไร้ซึ่งทายาท

พระราชประวัติ[แก้]

พระเจ้าการ์ซิอาเป็นพระโอรสคนแรกของพระเจ้าอัลฟอนโซมหาราชกับพระมเหสี พระราชินีฆีเมนาแห่งอัสตูเรียส พระอัยกาและพระอัยกีทางฝั่งบิดาของพระองค์คือพระเจ้าออร์ดอญโญที่ 1 แห่งอัสตูเรียสกับพระมเหสี พระราชินีนูญญา ในช่วงที่พระบิดาครองราชย์อยู่ ทรงปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารปกครองร่วมกันพระบิดา

ในปี ค.ศ. 909 พระเจ้าอัลฟอนโซทรงจับได้ว่าอินฟันเตการ์ซิอา พระโอรสคนโตของพระองค์ กับพระราชินีฆีเมนา พระมเหสี และพระโอรสคนอื่นๆ สมคบคิดกันวางแผนปลดพระองค์ออกจากตำแหน่ง โดยมีมูนีโอ นูญเญซ เคานต์แห่งกัสติยา บิดาของมูเนียโดนา พระชายาของอินฟันเตการ์ซิอา ให้การสนับสนุน ทว่าอินฟันเตการ์ซิอาถูกจับกุมตัวได้และพระเจ้าอัลฟอนโซสั่งให้ขังพระองค์ไว้ในปราสาทเกาซอน แต่หลังจากนั้นไม่นานพระโอรสทั้งสามของกษัตริย์ก็บีบบังคับให้พระองค์สละราชสมบัติและแบ่งราชอาณาจักรกัน ราชอาณาจักรเลออนตกเป็นของอินฟันเตการ์ซิอา พระโอรสคนโต, ราชอาณาจักรอัสตูเรียสตกเป็นของอินฟันเตฟรูเอล และราชอาณาจักรกาลิเซียตกเป็นของอินฟันเตออร์ดอญโญ ตำแหน่งที่การ์ซิอาได้นั้นใหญ่กว่าพระโอรสคนอื่นๆ พระเจ้าอัลฟอนโซสิ้นพระชนม์ในเมืองซาโมราในวันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 910 หลังนำกองทัพออกศึกจนได้ชัยชนะเหนือชาวมุสลิม

พระเจ้าการ์ซิอาที่ 1 สถาปนาราชสำนักของพระองค์ขึ้นมาในนครเลออน ในช่วงที่ครองราชย์ ทรงมีความสัมพันธ์ที่เหินห่างและไม่ลงรอยกันกับพระเจ้าออร์ดอญโญผู้เป็นพระอนุชา ในมุมมองของนักประวัติศาสตร์หลายคน ราชอาณาจักรเลออนถูกมองว่าเป็นราชอาณาจักรหลักในมรดกตกทอดของพระเจ้าอัลฟอนโซมหาราช พระอนุชาทั้งสองของพระเจ้าการ์ซิอาจึงถูกมองว่าเป็นข้าราชบริวารของพระองค์[1]

ในรัชสมัยของพระองค์ พระเจ้าการ์ซิอาที่ 1 นำประชากรกลุ่มใหม่มาตั้งถิ่นฐานในเมืองหลายๆ แห่ง เพื่อรักษาดินแดนตามแนวแม่น้ำดูเอโร ซึ่งจะกลายเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญในระบบป้องกันตนเองของราชอาณาจักรเลออน พระราชินีฆีเมนาแห่งอัสตูเรียส พระมารดาของพระเจ้าการ์ซิอาสิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ. 912

พระเจ้าการ์ซิอาที่ 1 แห่งเลออนสิ้นพระชนม์ในเมืองซาโมราโดยไม่ทราบวันสิ้นพระชนม์ที่แน่นอน ร่างของพระองค์ถูกนำไปที่ราชอาณาจักรอัสตูเรียสที่พระเจ้าฟรูเอลา พระอนุชาของพระองค์ปกครองอยู่ ศพของพระองค์ถูกฝังในอาสนวิหารโอบิเอโด[2]

พระเจ้าออร์ดอญโญที่ 2 พระอนุชาของพระองค์ประกาศตนเป็นกษัตริย์แห่งเลออน ด้วยพระเจ้าการ์ซิอาไม่มีทายาททิ้งไว้

การอภิเษกสมรส[แก้]

พระองค์แต่งงานกับมูเนียโดนา[3] บุตรสาวของมูนีโอ นูญเญซ เคานต์แห่งกัสติยา ทั้งคู่ไม่มีพระโอรสธิดาด้วยกัน[4]

อ้างอิง[แก้]

  1. Suárez Fernández, 1976 , p. 253.
  2. Arco y Garay, 1954 , pp. 143-144.
  3. Rodríguez Fernández, 1997 , p. 16
  4. Rodríguez Fernández, 1997 , p. 25