ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งมิสไทยแลนด์เวิลด์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ต่อไปนี้เป็นรายนามผู้ชนะในการประกวด มิสไทยแลนด์เวิลด์ ในแต่ละปี

ผู้ชนะ[แก้]

ปี พ.ศ. (ค.ศ.) ผู้ดำรงตำแหน่ง แกลอรี่ผู้ชนะ จังหวัด การประกวดนางงามโลก
1985 ปานเลขา ว่านม่วง กรุงเทพมหานคร มิสเวิลด์ 1985
1986 แสงระวี อัศวรักษ์ ไฟล์:แสงระวี อัศวรักษ์.jpg กรุงเทพมหานคร มิสเวิลด์ 1986
1987 เบญจวรรณ ศรีละพันธ์ อุบลราชธานี มิสเวิลด์ 1987
1988 ปภัสรา ชุตานุพงษ์ สุพรรณบุรี มิสเวิลด์ 1988
1989 ปทุมรัตน์ วรมาลี กรุงเทพมหานคร มิสเวิลด์ 1989
 • รองอันดับ 3
 • Continental Queen of Asia
1990 ชนากานต์ ชัยศรี ประจวบคีรีขันธ์ มิสเวิลด์ 1990
1991 อิสริยะ อภิชัย อ่างทอง มิสเวิลด์ 1991
1992 เมทินี กิ่งโพยม กรุงเทพมหานคร มิสเวิลด์ 1992
 • Continental Queen of Asia
1993 มธุรส เลิศศักดา กรุงเทพมหานคร มิสเวิลด์ 1993
1994 ปติญญา ทองศรี จันทบุรี มิสเวิลด์ 1994
 • นางงามมิตรภาพ

มิสเวิลด์ 1995

ญาสุมินทร์ เลิศอมรวัฒนา รองอันดับ 1 มิสไทยแลนด์เวิลด์ ปี 1994 ไปเป็นตัวแทนการประกวด มิสเวิลด์ 1995

1996 สิรินยา วินศิริ ชลบุรี มิสเวิลด์ 1996
1997 ธัญญา สื่อสันติสุข กรุงเทพมหานคร มิสเวิลด์ 1997
 • รองอันดับ 4
 • นางงามมิตรภาพ

มิสเวิลด์ 1999

กมลา กำภู ณ อยุธยา รองอันดับ 3 มิสไทยแลนด์เวิลด์ 1997 เป็นตัวแทนไปประกวดมิสเวิลด์ 1999

2001 ลดา เองชวเดชาศิลป์ สงขลา มิสเวิลด์ 2001
 • ขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน
2002 ทิชา เหลืองไพโรจน์ นครปฐม มิสเวิลด์ 2002
2003 เจนจิรา เกิดประสพ กรุงเทพมหานคร มิสเวิลด์ 2003
2004 นิกัลยา ดุลยา ยะลา มิสเวิลด์ 2004
 • เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย Talent
 • เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย Miss Sports
2005 อัจฉรา แมคคาย
(สละตำแหน่ง)
เชียงใหม่ ไม่ได้เข้าร่วมประกวด
สิรินดา เจนเซน
(ปฏิบัติหน้าที่แทน)
พระนครศรีอยุธยา มิสเวิลด์ 2005
2006 เมลิสา มหาพล นนทบุรี มิสเวิลด์ 2006
2007 กนกกร ใจชื่น กรุงเทพมหานคร มิสเวิลด์ 2007
 • เข้ารอบ 18 คนสุดท้าย Talent

มิสเวิลด์ 2008

 • เข้ารอบ 32 คนสุดท้าย Top Model
 • เข้ารอบ 25 คนสุดท้าย Beach Beauty

งดจัดการประกวดในปี 2007 โดยส่ง อัมราภัสร์ จุลกะเศียน รองอันดับ 1 มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2007 เป็นตัวแทนไปประกวดมิสเวิลด์

2009 พงศ์ชนก กันกลับ กรุงเทพมหานคร มิสเวิลด์ 2009
 • เข้ารอบ 22 คนสุดท้าย Talent
2010 สิริรัตน เรืองศรี เชียงใหม่ มิสเวิลด์ 2010
 • เข้ารอบ 25 คนสุดท้าย
 • เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย Top Model
 • เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย Beach Beauty
2011 พัชริดา รอดคงคา กรุงเทพมหานคร มิสเวิลด์ 2011
 • เข้ารอบ 31 คนสุดท้าย
 • เข้ารอบ 30 คนสุดท้าย Beauty with a Purpose
2012 วัลเณซ่า เมืองโคตร ภูเก็ต มิสเวิลด์ 2012
 • เข้ารอบ 46 คนสุดท้าย Top Model
 • เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย Miss Multimedia
2013 กัญญาภัค โภคสมบูรณ์ อุดรธานี มิสเวิลด์ 2013
 • รองอันดับ 1 Miss Multimedia
2014 นนธวรรณ ทองเหล็ง สุราษฎร์ธานี มิสเวิลด์ 2014
 • เข้ารอบ 11 คนสุดท้าย
 • อันดับ 1 People's Choice
2015 ธัญชนก มูลนิลตา เชียงใหม่ มิสเวิลด์ 2015
 • เข้ารอบ 13 คนสุดท้าย – Talent
 • เข้ารอบ 5 คนสุดท้าย – People's Choice
2016 จิณณ์ณิตา บุดดี เชียงราย มิสเวิลด์ 2016
 • เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย
 • เข้ารอบ 24 คนสุดท้าย – Beauty with a Purpose

มิสเวิลด์ 2017

 • รองอันดับ 1 – Top Model
 • เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย – Beauty with a Purpose
 • เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย – People's Choice
 • เข้ารอบ 8 คนสุดท้าย – Miss Multimedia

งดจัดการประกวดในปี 2017 โดยส่ง ภัทลดา กุลภัคธนภัทร์ รองอันดับ 1 มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2016 เป็นตัวแทนไปประกวดมิสเวิลด์

2018 พิชาภา ลิมศนุกาญจน์ กรุงเทพมหานคร มิสเวิลด์ 2018
 • รองอันดับ 1
 • Continental Queen of Asia
 • ชนะเลิศ – Head-to-Head Challenge
 • ชนะเลิศ – Global Vote
 • เข้ารอบ 5 คนสุดท้าย – World Fashion Designer Award
 • เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย – Miss Multimedia
 • เข้ารอบ 18 คนสุดท้าย – Talent
 • เข้ารอบ 32 คนสุดท้าย – Top Model
2019 นรินทร ชฎาภัทรวรโชติ ปทุมธานี มิสเวิลด์ 2019
 • เข้ารอบ 40 คนสุดท้าย
2023 ทารีน่า โบเทส ภูเก็ต มิสเวิลด์ 2023

สรุปตามจำนวนครั้ง[แก้]

จังหวัด จำนวนครั้ง ปีที่ชนะ
กรุงเทพมหานคร
11
1985, 1986, 1989, 1992, 1993, 1997, 2003, 2007, 2009, 2011, 2018
เชียงใหม่
3
2005*, 2010, 2015
ภูเก็ต
2
2012, 2023
ปทุมธานี
1
2019
เชียงราย 2016
สุราษฎร์ธานี 2014
อุดรธานี 2013
นนทบุรี 2006
พระนครศรีอยุธยา 2005*
ยะลา 2004
นครปฐม 2002
สงขลา 2001
ชลบุรี 1996
จันทบุรี 1994
อ่างทอง 1991
ประจวบคีรีขันธ์ 1990
สุพรรณบุรี 1988
อุบลราชธานี 1987

รองชนะเลิศ[แก้]

ปี รองอันดับ 1 รองอันดับ 2 รองอันดับ 3 รองอันดับ 4
2023 วรางคณา สิริสถาพรทรัพย์ พลอยวรินทร์ แสนไชย ไม่มีผู้ได้รับรางวัล ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
2019 พมลชนก ดิลกรัชตสกุล
พิษณุโลก
ดุสิตา ทิพโกมุท
กรุงเทพมหานคร
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
2018 แพรววณิชยฐ์ เรืองทอง
ชุมพร
เฮเลน่า บุช
กรุงเทพมหานคร
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
2016 ภัทลดา กุลภัคธนภัทร์
กรุงเทพมหานคร
ณัฐกมล สุวรรณศิลป์
กรุงเทพมหานคร
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
2015 มิณทร์ลดา สร่างโศก
บึงกาฬ
นันทวัน เรืองฤทธิ์
สมุทรปราการ
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
2014 วีนัส นันทะชัย
ลำพูน
ฉัตรฑริกา สิทธิพรม
นนทบุรี
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
2013 ระชา รักขพันธ์
สมุทรสาคร
ศุกลนิจ เมทางสุเวช
กรุงเทพมหานคร
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
2012 บุญยิสา จันทราราชัย
กรุงเทพมหานคร
ชวัลลักษณ์ อังเกอร์ โมกศิริ
กรุงเทพมหานคร
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
2011 อารยะ ศุภฤกษ์
ปทุมธานี
เขมณัฎฐ์ เสรีเสาวภาคย์
กรุงเทพมหานคร
วัชรีย์ อยู่สูง
กรุงเทพมหานคร
พิรีญา วิริยะพันธุ์
นครราชสีมา
2010 แคซแซนดรา สาริกานนท์
กรุงเทพมหานคร
ปาณิกา วรบุญศิริ
กรุงเทพมหานคร
ศริญญา สุขประเสริฐ
กรุงเทพมหานคร
คัทรินทร์ สิทเสรี
กรุงเทพมหานคร
2009 ณัฐธิดา ปอร์เทอร์
กรุงเทพมหานคร
พรพิมล สุขใหม่
กรุงเทพมหานคร
มินตรา โศจิพันธุ์
กรุงเทพมหานคร
กานต์พิศชา เกตุมณี
กรุงเทพมหานคร
2007 อัมราภัสร์ จุลกะเศียน
นนทบุรี
เจมี่ ลินน์ จูรูเทียบ
วรัญญา กิจวัฒนะ
จุฑารัตน์ มณีธาดา
2006 ญาดา มิเกลลี
พนัสรมย์ คุ้มกิจ
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
2005 สิรินดา เจนเซน (ปฏิบัติหน้าที่แทน)
พระนครศรีอยุธยา
กนกกาญน์ อินทิม
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
2004 ประดับเดือน ณ ลำพูน
อาเล็กซานดร้า สตีเบิร์ก
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
2003 นฤมล บุญญา
จตุพร แสงทอง (ถูกปลด)
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
2002 กุลยา ดวงมณี
พัชรลักขณ์ ตะเวทิกุล
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
2001 ภัทราภรณ์ เพชรฤทธิ์
วรรณพร ภูมิจิตร
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
1997 อัจฉริยา บัวสุวรรณ
วรรณษา ทองวิเศษ
กมลา กำภู ณ อยุธยา
พรรณวิสา เชื้อวงศ์
1996 กุลสตรี โกญจนาวรรณ
จิราภรณ์ จิตต์อ่อน
จุไรรัตน์ โพธิ์หอม
ยลรดี เพ็งพูลโภค
1994 ญาสุมินทร์ เลิศอมรวัฒนา
พัชราภา ภักดีรัตน์
นันทิดา เทพมงคล
ไข่มุก ปิ่นดอกไม้
1993 อรดา ศรีเจริญ
จิดาภา จิรชญา
พิมพ์ผกา ชยากูร
ษรฉัตร สหัชธนชัย
1992 ทักษิณานันทร์ สุพรรณพงศ์
รุ่งนภา พรหมเทพ
จันทร์จิรา พรหมหันต์
รจสิรินทร์ โสตสิริ
1991 ชนินทร จิตรลดา
อลงกรณ์ กัณฑารักษ์
นวพร สินธีรภาพ
ชมนุช นันทชัย
1990 รุ่งนภา วัฒนธำรงค์
เสาวลักษณ์ สุภัคสุภางค์
ทิพย์วรรณ จันทรเกตุ
สุภาภรณ์ สุขสวัสดิ์
1989 นริสรา สุริยวงศ์
วรางคณา ปรารถนาศิริ
บรรจบพร ทองนิ่ม
อัจฉรา วิรัติยา
1988 ริสา หงษ์หิรัญ
พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
1987 กรองทอง รัชตะวรรณ
ฑริกา แก้วมณี
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
1986 ดวงเดือน จิไธสงค์
กรุงเทพมหานคร
ศุภารนันท์ พันธุ์ชูจิต
ไม่มีผู้ได้รับรางวัล ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
1985 เดือนเด่น ตะเวทิกุล
กรุงเทพมหานคร
สลักจิตร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
กรุงเทพมหานคร
สุรัญญา สราญชัย
เชียงใหม่
ดาราวรรณ ปางพุฒิพงษ์
กรุงเทพมหานคร

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]