ราชวงศ์โห่งบั่ง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
ราชวงศ์โห่งบั่ง
Hồng Bàng
สมาพันธรัฐ, อาณาจักร

2879 ปีก่อนคริสตกาล–258 ปีก่อนคริสตกาล
แผนที่ของ Văn Lang ใน 500 ปีก่อนคริสตกาล
เมืองหลวง Phong Châu (modern Phú Thọ)
ภาษา ภาษาโปรโต-เวียดนาม[1]
รัฐบาล Chiefdom, ราชัย, ระบบศักดินา
ยุคประวัติศาสตร์ สมัยโบราณ, ยุคสำริด, ยุคเหล็ก
 -  Establishing of the Xích Quỷ confederacy by Kinh Dương Vương 2879 ปีก่อนคริสตกาล
 -  Conquered by Thục Phán 258 ปีก่อนคริสตกาล
ประวัติศาสตร์เวียดนาม Dien Thai Hoa.jpg
ราชวงศ์โห่งบั่ง 2879–258 ปีก่อนคริสต์ศักราช
ราชวงศ์ถุก 257–207 ปีก่อนคริสต์ศักราช
ราชวงศ์เตรียว 207–111 ปีก่อนคริสต์ศักราช
การปกครองของจีนครั้งแรก 111 ปีก่อนคริสต์ศักราช – 40
พี่น้องชึง 40–43
การปกครองของจีนครั้งที่สอง 43–544
ราชวงศ์ลี้ยุคก่อน 544–602
การปกครองของจีนครั้งที่สาม 602–938
ราชวงศ์โง 939–967
ราชวงศ์ดินห์ 968–980
ราชวงศ์เลยุคก่อน 980–1009
ราชวงศ์ลี้ 1009–1225
ราชวงศ์เตริ่น 1225–1400
ราชวงศ์โห่ 1400–1407
การปกครองของจีนครั้งที่สี่ 1407–1427
ราชวงศ์เล 1428–1788
ราชวงศ์หมัก 1527–1592
เจ้าตระกูลตริ่นห์ 1545–1787
เจ้าตระกูลเหวียน 1558–1777
ราชวงศ์เตยเซิน 1778–1802
ราชวงศ์เหวียน 1802–1945
ลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตก 1883–1945
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
 เวียดนาม
1945–1976
สาธารณรัฐเวียดนาม 1955–1975
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งแต่ 1976
หัวเรื่องสืบเนื่อง
ราชวงศ์จามปา 192–1471
ราชวงศ์ฟูนาน 1–627
รายชื่อเมืองหลวงของประวัติศาสตร์เวียดนาม
รายพระนามกษัตริย์และจักรพรรดิแห่งเวียดนาม
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของเวียดนาม
วัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์ของเวียดนาม
    

ราชวงศ์หงบาโห่งบั่ง (อังกฤษ: Hong Bang dynasty) เป็นราชวงศ์แรกในประวัติศาสตร์เวียดนาม ที่ปกครองในช่วง 2879 – 258 ปีก่อนคริสตกาล

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]