รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ตรากระทรวงวัฒนธรรม.png
เครื่องหมายราชการกระทรวงวัฒนธรรม
Itthiphol Kunplome by Trisorn Triboon D85 5978.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
อิทธิพล คุณปลื้ม

ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
วาระ4 ปี
ผู้ประเดิมตำแหน่งจอมพล ป. พิบูลสงคราม
สถาปนาพ.ศ. 2495 (ครั้งแรก)
3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 (ครั้งที่ 2)
เว็บไซต์http://www.m-culture.go.th

รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 Ppiboon.jpg จอมพล ป. พิบูลสงคราม 24 มีนาคม พ.ศ. 2495 2 สิงหาคม พ.ศ. 2498
2 พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒ (พิศาล สุนาวิน).jpg พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒ
(พิศาล สุนาวินวิวัฒน์)
2 สิงหาคม พ.ศ. 2498 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
3 หลวงยุทธศาสตร์โกศล.jpg พลเรือเอก หลวงยุทธศาสตร์โกศล
(ประยูร ศาสตระรุจิ)
2 สิงหาคม พ.ศ. 2498 16 กันยายน พ.ศ. 2500
4 หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล2.jpg หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 21 กันยายน พ.ศ. 2500 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
ถูกยุบเลิกไปสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในปี พ.ศ. 2501 และได้รับการสถาปนาขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2545
1
(1)
Uriwan T.jpg นางอุไรวรรณ เทียนทอง 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
2 อนุรักษ์ จ.jpg นายอนุรักษ์ จุรีมาศ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 6 มกราคม พ.ศ. 2548
1
(2)
Uriwan T.jpg นางอุไรวรรณ เทียนทอง 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
3 Surakiart Sathirathai 20050915.jpg นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย
(รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการ)
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 19 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
4 ตรากระทรวงวัฒนธรรม.png คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
5 อนุสรณ์ วงศ์วรรณ.jpg นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551
6 Somsak kiatsuranont.jpg นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
7 วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล.jpg นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล 24 กันยายน พ.ศ. 2551 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551
8 Teera S.jpg นายธีระ สลักเพชร 17 ธันวาคม พ.ศ. 2551 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553
9 นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ.jpg นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
10 สุกุมล คุณปลื้ม.jpg นางสุกุมล คุณปลื้ม 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555
11 Sontaya Kunplome.jpg นายสนธยา คุณปลื้ม 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
12 Veera rojjanarat.jpg วีระ โรจน์พจนรัตน์ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
13 Itthiphol Kunplome by Trisorn Triboon D85 5978.jpg อิทธิพล คุณปลื้ม 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม[แก้]

  • หลวงสวัสดิ์สรยุทธ (28 มีนาคม พ.ศ. 2495 - 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500), (31 มีนาคม พ.ศ. 2500 - 16 กันยายน พ.ศ. 2500)
  • เผชิญ นิมิบุตร (23 กันยายน พ.ศ. 2500 – 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500), (1 มกราคม พ.ศ. 2501 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]