รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
Emblem of Ministry of Labour (Thailand).png
ตรากระทรวงแรงงาน
อยู่ในตำแหน่ง
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์

ตั้งแต่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
วาระ 4 ปี
ผู้ประเดิมตำแหน่ง พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
การสถาปนาตำแหน่ง 23 กันยายน พ.ศ. 2536
เว็บไซต์ http://www.mol.go.th

รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม[แก้]

ไทย   กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม   ไทย
( 23 กันยายน พ.ศ. 2536 - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2545 )
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 Chavalit.jpg พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 50 23 กันยายน พ.ศ. 2536 7 มกราคม พ.ศ. 2537
2
(1)
Phaithoon K.jpg นายไพฑูรย์ แก้วทอง 50 8 มกราคม พ.ศ. 2537 11 ธันวาคม พ.ศ. 2537
3
(1)
Sombong.jpg นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 50 17 ธันวาคม พ.ศ. 2537 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
4 Pisan M.jpg นายพิศาล มูลศาสตรสาทร 51 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539
5 Prasong-buranapong.jpg นายแพทย์ประสงค์ บูรณ์พงศ์ 51 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
6 Chatchai a.jpg นายฉัตรชัย เอียสกุล 52 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 14 สิงหาคม พ.ศ. 2540
7 มนตรี ด่าน.jpg นายมนตรี ด่านไพบูลย์ 52 15 สิงหาคม พ.ศ. 2540 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
8 101xx.jpg นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี 53 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 4 ตุลาคม พ.ศ. 2541
3
(2)
Sombong.jpg นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 53 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542
9 Wut sukosol.jpg พลตำรวจตรี วุฒิ สุโกศล 53 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 13 มิถุนายน พ.ศ. 2543
10 Pracha.jpg พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก 53 14 มิถุนายน พ.ศ. 2543 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
11 เดช บุญ-หลง.jpg นายเดช บุญ-หลง 54 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545

กระทรวงแรงงาน[แก้]

ไทย   กระทรวงแรงงาน   ไทย
( 2 ตุลาคม พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน )
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
12 Suwat L.jpg นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 54 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
13
(1)
Uriwan T.jpg นางอุไรวรรณ เทียนทอง 54 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
14 Soraaut.jpg นายสรอรรถ กลิ่นประทุม 55 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548
15 57681.jpg นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 55 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
16 A-pai.jpg นายอภัย จันทนจุลกะ 56 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
13
(2,3)
Uriwan T.jpg นางอุไรวรรณ เทียนทอง 57 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
58 9 กันยายน พ.ศ. 2551 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551
2
(2)
Phaithoon K.jpg นายไพฑูรย์ แก้วทอง 59 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553
17 เฉลิมชัย ศรีอ่อน.jpg นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน 59 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
18 เผดิมชัย สะสมทรัพย์.jpg นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ 60 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556
19 ร.ต.อ.ดร.เฉลิม อยู่บำรุง.jpg ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง 60 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
20 สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์.jpg พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ 61 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ปัจจุบัน

รัฐมนตรีช่วยว่าการ[แก้]

 • นายไพฑูรย์ แก้วทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 23 กันยายน พ.ศ. 2536 8 มกราคม พ.ศ. 2537
 • นายเสริมศักดิ์ การุญ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 23 กันยายน พ.ศ. 2536 11 ธันวาคม พ.ศ. 2537
 • นายยุทธ อังกินันทน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 17 ธันวาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
 • นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2539
 • นายพูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
 • นายพูนสวัสดิ์ มูลศาสตรสาทร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
 • นายเอกพร รักความสุข เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
 • นายทศพร มูลศาสตรสาทร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
 • นายจองชัย เที่ยงธรรม เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 14 พฤศจิกายน 2540 11 เมษายน 2543
 • นายประกอบ สังข์โต เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 14 พฤศจิกายน 2540 4 ตุลาคม 2541
 • นางปวีณา หงสกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 5 ตุลาคม 2541 9 กรกฎาคม 2542
 • พลตำรวจตรี วุฒิ สุโกศล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 9 กรกฎาคม 2542 13 มิถุนายน 2543
 • นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 9 กรกฎาคม 2542 6 มกราคม 2544
 • นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 11 เมษายน 2543 6 มกราคม 2544
 • นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 17 กุมภาพันธ์ 2544 11 มีนาคม 2548

อ้างอิง[แก้]