รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม
Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg
ตรากระทรวง
SaksiamCh.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ศักดิ์สยาม ชิดชอบ

ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระยาวงษานุประพัทธ์
สถาปนาพ.ศ. 2435
เว็บไซต์Ministry of Transport

รายพระนาม รายนาม เสนาบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง[แก้]

กระทรวงโยธาธิการ (พ.ศ. 2435 - 2454)[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ


1
(1)

Prince Narisara Nuvadtivongs.jpg

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

1 เมษายน พ.ศ. 2435 20 มีนาคม พ.ศ. 2436
2 พระองค์เจ้าชุมพลสมโภช.jpg พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมพลสมโภช กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ 21 มีนาคม พ.ศ. 2436 25 สิงหาคม พ.ศ. 2441
3 พระองค์เจ้าโสณบัณฑิต.jpg พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสณบัณฑิต กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา 26 สิงหาคม พ.ศ. 2441 18 กันยายน พ.ศ. 2443
4 เจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์.jpg เจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์
(หม่อมราชวงศ์หลาน กุญชร)
19 กันยายน พ.ศ. 2443 1 กันยายน พ.ศ. 2444
1
(2)
Prince Narisara Nuvadtivongs.jpg สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 2 กันยายน พ.ศ. 2444 12 มิถุนายน พ.ศ. 2450
5
(1,2)
พระยาสุริยานุวัตร (เกิด บุนนาค).jpg พระยาสุริยานุวัตร
(เกิด บุนนาค)
13 มิถุนายน พ.ศ. 2450
(รักษาราชการแทน)
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2450
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2450 พ.ศ. 2451
6 เจ้าพระยายมราช.jpeg เจ้าพระยายมราช
(ปั้น สุขุม)
29 มิถุนายน พ.ศ. 2451 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2451
7 มหาเสวกเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์.jpg พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2451 31 มีนาคม พ.ศ. 2455

กระทรวงคมนาคม (พ.ศ. 2455 - ปัจจุบัน)[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ตำแหน่ง
1 เจ้าพระยาวงศานุประพัทธ.jpg พระยาวงษานุประพัทธ์ 1 เมษายน พ.ศ. 2455 23 มีนาคม พ.ศ. 2468 เสนาบดีกระทรวงคมนาคม
2 พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร.jpg พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน 23 มีนาคม พ.ศ. 2468[1] 29 มิถุนายน พ.ศ. 2475 เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และคมนาคม

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง[แก้]

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 เจ้าพระยาวงศานุประพัทธ.jpg พระยาวงษานุประพัทธ์
(หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์)
10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายพระนาม/รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
2 พระยาโกมารกุลมนตรี.jpg พระยาโกมารกุลมนตรี
(ชื่น โกมารกุล ณ นคร)
21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 29 มีนาคม พ.ศ. 2477
3 พระสารสาสน์พลขันธ์ (ลอง สุนทานนท์).jpg พระสารสาสน์พลขันธ์
(ลอง สุนทานนท์)
29 มีนาคม พ.ศ. 2477 22 กันยายน พ.ศ. 2477
4 พระยาศรยุทธเสนี.JPG พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี
(กระแส ประวาหะนาวิน)
22 กันยายน พ.ศ. 2477 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478
5 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg พันเอก
เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478 19 สิงหาคม พ.ศ. 2484
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายพระนาม/รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
5 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg พลตรี เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2484 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485
6 Sind Kamolnavin.gif พลเรือโท สินธุ์ กมลนาวิน 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485 6 มีนาคม พ.ศ. 2485
7
(1)
พลตรี จรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ 7 มีนาคม พ.ศ. 2485 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2485
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายพระนาม/รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
8
(1)
Kuang.jpg นายพันตรี หลวงโกวิทอภัยวงศ์
(ควง อภัยวงศ์)
19 สิงหาคม พ.ศ. 2485 8 กันยายน พ.ศ. 2485
7
(2)
พลตรี จรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ 8 กันยายน พ.ศ. 2485 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487
8
(2)
Kuang.jpg นายพันตรี หลวงโกวิทอภัยวงศ์
(ควง อภัยวงศ์)
1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
9
(1)
สพรั่ง เทพหัสดิน.jpg สพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา 12 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
9
(2)
สพรั่ง เทพหัสดิน.jpg สพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา 13 19 กันยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489
8
(3)
Kuang.jpg นายพันตรี ควง อภัยวงศ์ 14 31 มกราคม พ.ศ. 2489 24 มีนาคม พ.ศ. 2489
9
(3)
สพรั่ง เทพหัสดิน.jpg สพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา 15 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
9
(4)
สพรั่ง เทพหัสดิน.jpg สพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา 16 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489
10 Kree Dejatiwong.jpg หม่อมหลวงกรี เดชาติวงศ์ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489
11 Thong in 01.jpg ทองอินทร์ ภูริพัฒน์ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
12 พระยาประกิตกลศาสตร์ (รุณชิต กาญจนะวณิชย์) 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
13
(1)
Munee maha.jpg พลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490
14 หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์.jpg หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491
15 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg พันเอก พระยาศรีพิชัยสงคราม
(เจริญ จันฉาย)
8 เมษายน พ.ศ. 2491 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491
16 Devhasdin-P1.JPG พลเอก พระยาเทพหัสดิน 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491 11 มกราคม พ.ศ. 2494
17 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg ปฐม โพธิ์แก้ว 11 มกราคม พ.ศ. 2494 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
18 สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ.jpg พลโท สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494
19 ฟื้น ฤทธาคนี.png พลอากาศเอก ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี 25 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494 2 สิงหาคม พ.ศ. 2498
13
(2)
Munee maha.jpg พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2498 21 มีนาคม พ.ศ. 2500
20 บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา.jpg พลโท บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 26 21 มีนาคม พ.ศ. 2500 16 กันยายน พ.ศ. 2500
9
(5)
สพรั่ง เทพหัสดิน.jpg สพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา 27 21 กันยายน พ.ศ. 2500 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500
21
(1-3)
Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg พลตรี พงษ์ ปุณณกันต์ 28, 29, 30 1 มกราคม พ.ศ. 2501 7 มีนาคม พ.ศ. 2512
22 ทวี จุลละทรัพย์.png พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ 31 9 มีนาคม พ.ศ. 2512 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
21
(4)
Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg พลเอก พงษ์ ปุณณกันต์ 32 18 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
23 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg พลเรือตรี ชลี สินธุโสภณ 33 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
24 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg เชาวน์ ณ ศิลวันต์ 34 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
25 100px สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ 35 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
26 ศิริ สิริโยธิน.jpg พลตรี ศิริ สิริโยธิน 36 14 มีนาคม พ.ศ. 2518 12 มกราคม พ.ศ. 2519
27
(1,2)
ทวิช กลิ่นประทุม.jpg ทวิช กลิ่นประทุม 37, 38 20 เมษายน พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
28 Thanpuying Lursakdi.jpg เลอศักดิ์ สมบัติศิริ 39 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 19 ตุลาคม พ.ศ. 2520
29 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg พลเอก สุรกิจ มัยลาภ 40 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
30 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg สมพร บุณยคุปต์ 41 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
31 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg พลเรือเอก อมร ศิริกายะ 42 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
32
(1)
Samak Sundaravej.JPG สมัคร สุนทรเวช 43 30 เมษายน พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
33
(1)
100px บรรหาร ศิลปอาชา 44 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
34 มนตรี พงษ์พานิช.jpg มนตรี พงษ์พานิช 45 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
32
(2)
Samak Sundaravej.JPG สมัคร สุนทรเวช 46 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
35
(1)
Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg นุกูล ประจวบเหมาะ 47 2 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
33
(2)
100px บรรหาร ศิลปอาชา 48 7 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
35
(2)
Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg นุกูล ประจวบเหมาะ 49 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
36 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg พันเอก วินัย สมพงษ์ 50 23 กันยายน พ.ศ. 2535 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537
37 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg วิชิต สุรพงษ์ชัย 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
38
(1)
Wan Muhamad Noor Matha.jpg วันมูหะมัดนอร์ มะทา 51 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
39 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg สุวัจน์ ลิปตพัลลภ 52 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
40 Suthep royal.jpg สุเทพ เทือกสุบรรณ 53 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
38
(2)
Wan Muhamad Noor Matha.jpg วันมูหะมัดนอร์ มะทา 54 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
41
(1,2)
Suriya Juangroongruangkit.jpg สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 54, 55 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548
42 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg พงษ์ศักดิ์ รักตพงษ์ไพศาล 55 2 สิงหาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
43 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg พลเรือเอก ธีระ ห้าวเจริญ 56 8 ตุลาคม พ.ศ. 2549 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
44
(1,2)
Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg สันติ พร้อมพัฒน์ 57, 58 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551
45 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg โสภณ ซารัมย์ 59 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
46 Sukampol Suwannathat 2012.JPG พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต 60 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555
47 Seal of the Ministry of Transport of Thailand.svg จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555
48 ชัชชาติ 2019-1.jpg ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
49 Prajin Juntong 2016.jpg พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง 61 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
50 Arkhom Termpittayapaisith in London - 2017 (37884414075) (cropped).jpg อาคม เติมพิทยาไพสิฐ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
51 ศักดิ์สยาม ชิดชอบ 62 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ยังมีชีวิตอยู่[แก้]

ปัจจุบันมีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ยังมีชีวิตอยู่ 17 คน ได้แก่

รายนาม วาระ วันเกิด
เชาวน์ ณศีลวันต์ พ.ศ. 2517 - 2518 7 สิงหาคม พ.ศ. 2471 (92 ปี)
นุกูล ประจวบเหมาะ พ.ศ. 2534 - 2535 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2472 (91 ปี)
พลเรือเอก ธีระ ห้าวเจริญ พ.ศ. 2549 -​ 2551 6 เมษายน พ.ศ. 2483 (80 ปี)
พันเอก วินัย สมพงษ์ พ.ศ. 2535 -​ 2537 16 มกราคม พ.ศ. 2486 (77 ปี)
วันมูหะมัดนอร์ มะทา พ.ศ. 2538 -​ 2539, 2544 - 2545 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 (76 ปี)
วิชิต สุรพงษ์ชัย พ.ศ. 2537 -​ 2538 12 มกราคม พ.ศ. 2488 (75 ปี)
จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ พ.ศ. 2555 15 สิงหาคม พ.ศ. 2489 (74 ปี)
สุเทพ เทือกสุบรรณ พ.ศ. 2540 -​ 2543 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 (71 ปี)
พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล พ.ศ. 2548 -​ 2549 16 กันยายน พ.ศ. 2493 (70 ปี)
พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต พ.ศ. 2554 - 2555 17 สิงหาคม พ.ศ. 2494 (69 ปี)
สันติ พร้อมพัฒน์ พ.ศ. 2551 1 มกราคม พ.ศ. 2495 (68 ปี)
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง พ.ศ. 2557 - 2558 7 มีนาคม พ.ศ. 2497 (66 ปี)
สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ พ.ศ. 2545 -​ 2548 10 ธันวาคม พ.ศ. 2497 (65 ปี)
สุวัจน์ ลิปตพัลลภ พ.ศ. 2539 -​ 2540 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 (65 ปี)
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ พ.ศ. 2558 -​ 2562 25 กันยายน พ.ศ. 2499 (64 ปี)
โสภณ ซารัมย์ พ.ศ. 2551 -​ 2554 31 มีนาคม พ.ศ. 2502 (61 ปี)
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ พ.ศ. 2555 -​ 2557 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 (54 ปี)

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]