พูดคุย:เจตนา นาควัชระ

ไม่รองรับเนื้อหาของหน้าในภาษาอื่น
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้านี้เป็นหน้าพูดคุยสำหรับการแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาบทความ เจตนา นาควัชระ

          บทความนี้อยู่ในโครงการวิกิต่อไปนี้:
เจตนา นาควัชระ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิประเทศไทยและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศไทย ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ เจตนา นาควัชระ หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 บทความคัดสรร คัดสรร  บทความนี้อยู่ที่ระดับคัดสรร ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
เจตนา นาควัชระ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิวรรณศิลป์และสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับวรรณคดี วรรณกรรม โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ร่าย เรื่องสั้น นวนิยาย และอื่น ๆ ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ เจตนา นาควัชระ หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 บทความคัดสรร คัดสรร  บทความนี้อยู่ที่ระดับคัดสรร ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
เจตนา นาควัชระ เป็นส่วนหนึ่งของ สถานีย่อย:สถาบันอุดมศึกษาไทย มีจุดมุ่งหมายที่จะรวบรวมเรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
ถ้าต้องการมีส่วนร่วมกับโครงการ สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยเข้าไปที่ โครงการวิกิสถานศึกษา และ หน้าสถานีสถาบันอุดมศึกษาไทย
 บทความคัดสรร คัดสรร  บทความนี้อยู่ที่ระดับคัดสรร ตามการจัดระดับการเขียนบทความ

การทับศัพท์ภาษาที่เกี่ยวข้อง[แก้]

รวบรวมไว้เป็นรายการใน wikidata น่าจะง่ายแก่การนำไปใช้งานและปรับปรุงได้ ซึ่งได้รวมลิงก์ข้ามภาษาไว้ด้วยเลย ขอบคุณผลงานของคุณ Potapt นะครับ

 • อาจต้องทดแทนด้วยคำที่พบได้ในได้เอกสารอ้างอิงว่าได้ใช้กันมาอยู่แล้วเช่นนั้น
 • wikidata จะช่วยให้ข้อมูลสอดคล้องเป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับการแก้ไขในทุกโครงการและทุกภาษา จึงควรใส่ใจนำมาใช้แต่ต้น

รายการด้านล่างแบ่งตามภาษาที่เป็นที่มาของชื่อ เฉพาะที่ยังไม่มีบทความในภาษาไทยหรือยังไม่มีรายการใน wikidata หรือมีแล้วแต่เขียนได้หลายแบบหรือจะมีปัญหาความสอดคล้องกันในการเขียนชื่อได้ -- Taweethaも (คุย) 00:58, 19 พฤษภาคม 2565 (+07)ตอบกลับ[ตอบกลับ]

ภาษาเยอรมัน วิกิพีเดีย:คู่มือการเขียน/การทับศัพท์ภาษาเยอรมัน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาไทย
 • หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล (Q835781)
 • ชมัยภร บางคมบาง (Q16140359)
 • กรกช อัตตวิริยะนุภาพ Korakoch Attiviriyanupap
 • สดชื่น ชัยประสาธน์ Sodchuen Chaiprasathna
 • กัญญา เจริญศุภกุล Kanya Charoensupkul
 • ดวงมน จิตร์จำนงค์ Duangmon Chitchamnong
 • ปาริชาติ จึงวิวัฒนาภรณ์ Parichat Jungwiwattanaporn
 • คำรณ คุณะดิลก Khamron Gunatilaka
 • สุนทรียา เหมือนพะวงศ์ Suntariya Muanpawong
 • ประดิษฐ ประสาททอง Pradit Prasartthong
 • สุกัญญา สมไพบูลย์ Sukanya Sompaiboon
 • ทัศนีย์ นาควัชระ Tasanee Nagavajara
 • ทัศนา นาควัชระ Tasana Nagavajara
ภาษาเช็ก
ภาษาอินโดนีเซีย
ภาษา x
 • Kimho Ip

วิธีกล่าวถึงบุคคลในบทความ[แก้]

ตาม WP:MOS และตัวอย่าง ปรีดี พนมยงค์ (บทความคัดสรร) และ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กล่าวถึงชื่อบุคคลในบทความอย่างสั้นๆ ว่า "เขา" หรือใช้ชื่อตัว ดังนั้นในบทความนี้ควรจะใช้วิธีการเดียวกัน (ในบทความภาษาอังกฤษใช้นามสกุลสลับกับสรรพนาม He เพื่อไม่ให้น่าเบื่อ ในบทความนี้ก็จะจะสลับไปมาได้คล้ายกันโดยใช้ชื่อตัวและสรรพนาม "เขา" ด้วยมาตรฐานคล้ายกันโดยอนุโลม) --Taweethaも (คุย) 09:17, 29 พฤษภาคม 2565 (+07)ตอบกลับ[ตอบกลับ]

ย้ายออกจากบทความ/ยังไม่ได้ใส่/รอพิจารณา[แก้]

ขอรวมไว้ในส่วนนี้ก่อนนะครับ เป็นของที่มีผู้เขียนเดิมไว้ก่อนจะแปลจากภาษาอังกฤษมาและอาจไม่เข้ากับข้อความที่แปลมาในปัจจุบัน --Taweethaも (คุย) 16:57, 3 มิถุนายน 2565 (+07)ตอบกลับ[ตอบกลับ]

ข้อความ

เขายังเป็นนักวิจารณ์วรรณกรรมที่มีชื่อเสียงและโดดเด่นคนหนึ่งในสังคมไทย นอกจากนี้ยังเป็นผู้ประดิษฐ์คำว่า "วัฒนธรรมแห่งการวิจารณ์"[1] "สายกลางแห่งการวิจารณ์"[2] และ "วานรชำราบ"[3] เป็นต้น

หนังสือที่เขียนขึ้น
 • ย้ายไปส่วน "ผลงานทางวิชาการที่โดดเด่น" แล้ว แยกเป็นสามกลุ่มหลัก และพยายามดึงเฉพาะผลงานที่โดดเด่นในช่วงทศวรรษนั้นออกมาไม่ให้ซ้ำซ้อนกัน
แนวคิด

คนจนนั้นใช่ว่าจะถูกกำหนดด้วยสิ่งแวดล้อมจนเป็นทาสของวัตถุไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คนจนยังมีความเป็นมนุษย์ คนจนยังมีทางเลือกที่จะเป็นอิสระ เป็นไทแก่ตัวเอง นั้นก็คือการเปลี่ยนสภาพ เปลี่ยนถิ่นฐาน จากความจนชนิดหนึ่งไปสู่ความจนอีกแบบหนึ่งนั่นเอง[4]

— เจตนา นาควัชระ
 1. เจตนา นาควัชระ.(2552) พลังปัญญาทางมนุษยศาสตร์(พิมพ์ครั้งที่1). กรุงเทพฯ โครงการวิถีทรรศน์ (หน้า 59)
 2. เจตนา นาควัชระ.(2555) ทางสายกลางแห่งวิจารณ์(พิมพ์ครั้งที่1). กรุงเทพฯ Openbooks (หน้า 9)
 3. เจตนา นาควัชระ.(2542) ลบเส้นพรมแดนแห่งศิลปะ (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (หน้า 12)
 4. เจตนา นาควัชระ (2530). ทางอันไม่รู้จบของวัฒนธรรมแห่งการวิจารณ์ (พิมพ์ครั้งที่1). กรุงเทพฯ: เทียนวรรณ

ทบวงมหาวิทยาลัย[แก้]

ได้รับการแก้ไขเป็นสำนักนายกรัฐมนตรีถูกต้องแล้วตามช่วงเวลาที่เกิดเหตุ https://lawapp.su.ac.th/uploads/article2.pdf https://www.council.su.ac.th/files/document/LAW/Statute/statute_su2530.pdf (พ.ศ. 2502-2515 มหาวิทยาลัยอยู่ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรี) ก่อนจะเกิดทบวงมหาวิทยาลัยใน พ.ศ. 2515 (ปว. 216 ลว 20 ก.ย. 15 ) Taweethaも (คุย) 11:00, 15 มิถุนายน 2565 (+07)ตอบกลับ[ตอบกลับ]