ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การหารด้วยศูนย์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
# การหาลิมิตทางขวาเพียงอย่างเดียวเป็นการเลือกโดยไม่มีกฎเกณฑ์ เราอาจสามารถหาลิมิตทางซ้ายและได้นิยามของ <math>\textstyle\frac{a}{0}</math> มีค่าเป็น −∞ เมื่อ ''a'' เป็นจำนวนบวก และมีค่าเป็น +∞ เมื่อ ''a'' เป็นจำนวนลบ (สลับกัน) ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นโดยใช้สมการดังนี้ (สมมติว่าเส้นจำนวนจริงได้ถูกขยายออกไปถึงอนันต์แล้ว)
::<math>+\infty = \frac{1}{0} = \frac{1}{-0} = -\frac{1}{0} = -\infty</math>
:ซึ่งไม่ค่อยสมเหตุสมผล กลายเป็นว่า <math>\textstyle\frac{a}{0}</math> สามารถเป็นบวกและลบได้ในเวลาเดียวกัน ดังนั้นการขยายเส้นจำนวนจริงที่ควรใช้มีเพียง ''อนันต์ที่ไม่มีเครื่องหมาย'' เท่านั้น
 
นอกเหนือไปจากนั้น นิยามของ <math>\textstyle\frac{0}{0}</math> ไม่สามารถกำหนดได้โดยการหาลิมิตบนเศษส่วน เนื่องจากลิมิต
130,598

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์