ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขตมิสซังจันทบุรี"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อ้างอิงชื่อบทความ
(มุขมณฑลจันทบุรี ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น เขตมิสซังจันทบุรี ทับหน้าเปลี่ยนทาง: ย้อน)
(อ้างอิงชื่อบทความ)
| ภาพ = Thailand Diocese Chanthaburi.png
| ขนาดภาพ = 200px
| บรรยายภาพ = แผนที่เขตมิสซังมุขมณฑล
| นิกาย = [[โรมันคาทอลิก|โรมันคาทอลิก]]
| ประเทศ = {{flag|ไทย}}
| จังหวัดครอบคลุม = จังหวัดจันทบุรี <br> จังหวัดตราด <br> จังหวัดฉะเชิงเทรา (บางส่วน) <br> จังหวัดนครนายก <br> (ยกเว้น อ.บ้านนา) <br> จังหวัดชลบุรี <br> จังหวัดปราจีนบุรี <br> จังหวัดระยอง <br> จังหวัดสระแก้ว
| อาสนวิหาร = [[อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล|พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล]]
| มุขนายก = [[สิริพงศ์พงษ์ จรัสศรี|[มุขนายก ซว. สิริพงศ์พงษ์ จรัสศรี]]
| ก่อตั้ง = 18 ตุลาคม 1965<ref>[http://www.chandiocese.org/main/history.htm ประวัติสังฆมณฑล]</ref>
| จำนวนบาทหลวง = 84<ref>[http://www.chandiocese.org/main/priest-2011.pdf พระสงฆ์สังฆมณฑล]</ref>
}}
 
'''เขตมิสซังจันทบุรี'''<ref>[http://www.dra.go.th/module/attach_media/sheet6620090402112315.pdf เอกสารกรมการศาสนา หน้า 161]</ref> เป็น[[เขตมิสซัง]]ชั้น[[มุขมณฑล]]ใน[[ศาสนจักร]][[โรมันคาทอลิก]]ในภาคตะวันออกครอบคุมพื้นที่เขตปกครอง 8 จังหวัด ประกอบด้วย จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา (บางส่วน) นครนายก (เว้น อ.บ้านนา) ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว มี'''อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล '''หรือ โบสถ์คาทอลิกจันทบุรี เป็นอาสนวิหารประจำเขตมิสซัง [[มุขนายกประมุขแห่งเขตมิสซัง]]จันทบุรีองค์ปัจจุบันคือ '''มุขนายก ซิลวีโอ สิริพงศ์ จรัสศรี'''
 
== ประมุขแห่งเขตมิสซังจันทบุรี ==
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง จนถึงปัจจุบัน มีมุขนายกจำนวน 4 องค์
 
{|class="wikitable" align="center" style="text-align:center"
|-
|- style="background:#cccccc"
| '''ลำดับที่''' || '''รายนาม''' || '''ตำแหน่ง''' || width=20%|'''เริ่มวาระ''' || width=20%|'''สิ้นสุดวาระ'''
|-
| 1 || มุขนายก ยาโกเบ [[แจง เกิดสว่าง]] || ประมุขมิสซังจันทบุรี || ค.ศ. 1945 ||ค.ศ. 1952
|-
| 2 || มุขนายก ฟรังซิสเซเวียร์ [[สงวน สุวรรณศิริศรี]]|| ประมุขมิสซังจันทบุรี || ค.ศ. 1952 || ค.ศ. 1971
|-
| 3 || [[มุขนายก ลอเรนซ์ [[เทียนชัย สมานจิต]] || ประมุขแห่งเขตมิสซังมุขมณฑลจันทบุรี || ค.ศ. 1971 || ค.ศ.2009
|-
| 4 || [[มุขนายก ซิลวีโอ [[สิริพงศ์พงษ์ จรัสศรี]] || ประมุขแห่งเขตมิสซังมุขมณฑลจันทบุรี || ค.ศ. 2009 || ยังอยู่ในตำแหน่ง
|}
 
{{คาทอลิกไทย}}
 
[[หมวดหมู่:เขตมิสซังมุขมณฑลในประเทศไทย|จันทบุรี]]
{{โครงศาสนาคริสต์}}
 

รายการนำทางไซต์