พสุ โลหารชุน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พสุ โลหารชุน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ก่อนหน้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. สมชาย หาญหิรัญ
ถัดไป กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 13 มีนาคม พ.ศ. 2502 (60 ปี)
คู่สมรส รัตนาวลี โลหารชุน
บุตร พูนพัฒน์ โลหารชุน
สุพนิต โลหารชุน
ศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พสุ โลหารชุน (เกิด ; 13 มีนาคม 2502) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ[1] กรรมการในคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม[2] กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม[3] กรรมการในคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ[4]กรรมการในคณะอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก[5] กรรมการในคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กรรมการในคณะกรรมการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)[6] ประธานกรรมการในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย[7]คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า [8]ประธานกรรมการในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ (ประเทศไทย) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ[9]รองประธานกรรมการ บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) กรรมการในคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์[10] อดีตอธิบดี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ประวัติ[แก้]

นายพสุเกิดเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2502 เป็นบุตรของนายจ้อง และนางพูนเพิ่ม โลหารชุน มีพี่น้อง 3 คน ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนาง รัตนาวลี โลหารชุน ดำรงตำแหน่ง Executive Advisor บริษัท พฤกษาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน). มีบุตร-ธิดา 2 คนคือ นาย พูนพัฒน์ โลหารชุน และ นางสาว สุพนิต โลหารชุน นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษา[แก้]

นายพสุจบการศึกษาระดับประถมจากโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก และ ปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและการวิจัยดำเนินการ จากมหาวิทยาลัยเวอร์จีเนียเทคโนโลยี

รับราชการ[แก้]

เมื่อจบการศึกษาจากสหรัฐอเมริกาแล้วนายพสุได้เดินทางกลับมายังประเทศไทยและเข้ารับราชการที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นจนกระทั่งได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก่อนจะย้ายไปดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทั่งนายพสุได้ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ [11]

กระทั่งวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2554 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ย้ายจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม [12] ต่อมาในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555 นายพสุได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้กลับไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่ง [13] กระทั่งนายพสุได้ถูกย้ายไปเป็นอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๙๘/๒๕๕๗ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ [14]

กระทั่งวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้นายพสุกลับมาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่ง [15]

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม[แก้]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.coop.ku.ac.th/pr/20160322_1_1458618904.pdf
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/067/T_0215.PDF
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/067/T_0032.PDF
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/056/T_0017.PDF
 5. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 17/2562
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/045/T_0012.PDF
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/298/1.PDF
 8. พรบ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/232/12.PDF
 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/029/7.PDF
 11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอน ๑๑๔ ง พิเศษ หน้า ๒ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓
 12. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอน ๔๑ ง พิเศษ หน้า ๖ ๗ เมษายน ๒๕๕๔
 13. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอน ๑๕๙ ง พิเศษ หน้า ๗ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕
 14. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๙๘/๒๕๕๗ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งเพิ่มและการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ ตอน ๑๔๔ ง พิเศษ หน้า ๔ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗
 15. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๑๗๓ ง พิเศษ หน้า ๑๖ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
 16. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/B/035/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอน ๓๕ ข หน้า ๑ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕