พระเจ้ามุนจงแห่งโชซอน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ พระเจ้ามุนจง
พระเจ้ามุนจงแห่งโชซอน

พระบรมนามาภิไธย พระเจ้ามุนจงแห่งโชซอน
พระอิสริยยศ พระมหากษัตริย์แห่งเกาหลี
ราชวงศ์ โชซอน
ครองราชย์ พ.ศ. 1993พ.ศ. 1995
รัชกาล 2 ปี
รัชกาลก่อน เซจง
รัชกาลถัดไป ดันจง
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ พ.ศ. 1957
สวรรคต พ.ศ. 1995
(พระชนมายุได้ 38 พรรษา)
พระราชบิดา พระเจ้าเซจงมหาราช
พระราชมารดา พระพันปีโซฮย็อน
พระมเหสี พระมเหสีฮย็อนด๊อก
พระราชบุตร พระเจ้าดันจง
พระเจ้ามุนจงแห่งโชซอน
ฮันกึล 문종
ฮันจา 文宗
RR Munjong
MR Munjong
ชื่อเกิด
ฮันกึล 이향
ฮันจา 李珦
RR I Hyang
MR I Hyang

พระเจ้ามุนจง (อักษรฮันกึล : 문종 อักษรฮันจา : 文宗 ) (พ.ศ. 1957 ถึง พ.ศ. 1995) เป็นกษัตริย์องค์ที่ 5 แห่งราชวงศ์โชซอนของเกาหลี เป็นพระราชโอรสพระองค์แรกของพระเจ้าเซจงมหาราช ทรงครองราชย์ในช่วง พ.ศ. 1993 - พ.ศ. 1995

พระเจ้ามุนจงทรงเป็นนักประดิษฐ์ตามแบบ ชางยองชิล โดยพระองค์ทรงมีส่วนร่วมในการประดิษฐ์มาตรวัดน้ำฝน และยังทรงประดิษฐ์เครื่องยิงธนูแบบเข็น (ฮวาชา)

พระเจ้ามุนจงทรงครองราชย์อยู่สองปีก็สิ้นพระชนม์ใน พ.ศ. 1995 จึงให้พระโอรสขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าดันจง


พระนามเต็ม[แก้]

 • สมเด็จพระราชา มุนจง คงซุน ฮึมมยอง อินซุก ควางมุน ซองฮโย
 • 문종공순흠명인숙광문성효대왕
 • 文宗恭順欽明仁肅光文聖孝大王

พระบรมวงศานุวงศ์[แก้]

 • พระราชบิดา: พระเจ้าเซจง (세종 世宗) (September 18, 1418 – May 18, 1450)
 • พระราชมารดา  : สมเด็จพระราชินีโซฮอน ตระกูลชิม แห่งชองซอง (소헌왕후 심씨, 昭憲王后 沈氏 September 28, 1395-March 24, 1446)

พระมเหสี

 • สมเด็พระราชินีฮย็อนด็อก ตระกูลควอน แห่งอันดง (현덕왕후 권씨, 顯德王后 權氏 1418-1441)

พระสนม

 • พระสนมฮวีบิน ตระกูลคิม แห่งอันดง (휘빈 김씨, 1410-1429) ถูกปลดจากตำแหน่งพระสนม
 • พระสนมซุนบิน ตระกูลพง แห่งฮาอึม (순빈 봉씨, 1414-1436) ถูกปลดจากตำแหน่งพระสนม
 • พระสนมซุกบิน ตระกูลฮง แห่งนัมยาง (숙빈 홍씨 ,肅嬪 洪氏)
 • พระสนมซาชิก ตระกูลยาง (사칙 양씨 ,司則 楊氏)
 • พระสนมซุกอึย ตระกูลมุน แห่งนัมพยอน (숙의 문씨, 淑儀 文氏 1426-September 26, 1508)
 • พระสนมโซยอง ตระกูลควอน แห่งอันดง (소용 권씨 ,昭容 權氏)
 • พระสนมโซยอง ตระกูลจอง แห่งดงแร (소용 정씨 ,昭容鄭氏)
 • พระสนมโซยอง ตระกูลยุน แห่งพาพยอง (소용 윤씨 ,昭容 尹氏)
 • พระสนมโซยอง ตระกูลรยู แห่งมุนฮวา (소용 류씨 ,昭容 柳氏)
 • ซึงอึนซังกุง ตระกูลจาง (상궁 장씨 ,後宫 張氏)
 • ซึงอึนซังกุง ตระกูลจอง (상궁 정씨 ,後宮 鄭氏)

พระราชโอรส

พระราชธิดา

 • องค์หญิงพระทราบพระนาม พระราชธิดาของพระมเหสีฮย็อนด็อก ตระกูลควอน
 • องค์หญิงคยองเฮ พระราชธิดาของพระมเหสีฮย็อนด็อก ตระกูลควอน
 • องค์หญิงไม่ทราบพระนาม พระราชธิดาของพระสนมซุกบิน ตระกูลฮง
 • องค์หญิงคยองซุก พระราชธิดาของพระสนมซาชิก ตระกูลยาง
 • องค์หญิงไม่ทราบพระนาม พระราชธิดาของพระสนมซาชิก ตระกูลยาง


ก่อนหน้า พระเจ้ามุนจงแห่งโชซอน ถัดไป
พระเจ้าเซจงมหาราช 2leftarrow.png ประมุขแห่งเกาหลี
(พ.ศ. 1995 - พ.ศ. 1995)
2rightarrow.png พระเจ้าดันจง