พระสิทธิการโกศล (เมธ ปญฺญาวโร)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระสิทธิการโกศล
(เมธ ปญฺญาวโร,ป.ธ.๕)
พระสิทธิการโกศล (เมธ ปญฺญาวโร) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (มหานิกาย)และ เจ้าอาวาสวัดปราสาท อำเภอศีขรภูมิ
วัดปราสาท ตำบลระแงง
จังหวัดสุรินทร์
สังกัดมหานิกาย
วุฒิการศึกษาน.ธ.เอก , ป.ธ.๕,พธ.ม(กิตติมศักดิ์)
ตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ม)และ เจ้าอาวาสวัดปราสาท อำเภอศีขรภูมิ
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

พระสิทธิการโกศล (เมธ ปญฺญาวโร)[1][2]ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์[3],อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (มหานิกาย)และ เจ้าอาวาสวัดปราสาท อำเภอศีขรภูมิ

ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดพระราชทานสมณศักดิ์ตั้งเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ เมื่อวันที่ ๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยมีราชทินนามตามสัญญาบัตรประกอบพัดยศสมณศักดิ์ ว่า พระสิทธิการโกศล [4]

ชาตภูมิ[แก้]

 • นามเดิม เมธ นามสกุล ปรากฏมาก
 • เกิดวันจันทร์ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีมะโรง วันที่ ๑๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๑
 • บิดาชื่อ นายสม มารดาชื่อ นางรจน์ นามสกุล ปรากฏมาก
 • ณ บ้านเลขที่ ๑๗๕ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

บรรพชา และ อุปสมบท[แก้]

 • บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๑ ณ วัดประทุมธรรมชาติ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี พระครูประภากรกิจโกศล(เดื่อ ปภากโร)สมณศักดิ์สุดท้ายที่ พระประภากรคณาจารย์ (เดื่อ ปภากโร) อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เป็นพระอุปัชฌาย์
 • อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่ ๑๕ เดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๔๙๗ ณ พัทธสีมาวัดกลางสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี พระครูประภากรกิจโกศล(เดื่อ ปภากโร) วัดกลางสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ สมณศักดิ์สุดท้ายที่ พระประภากรคณาจารย์ (เดื่อ ปภากโร) อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เป็นพระอุปัชฌาย์ ,พระสมุห์เทพ นนฺโท วัดกลางสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ สมณศักดิ์สุดท้ายที่ พระราชสิทธิโกศล (เทพ นนฺโท)อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เป็น พระกรรมวาจาจารย์ และ พระมหาสาโรช วิสารโท วัดกลางสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ดำรงตำแหน่งสุดท้ายที่ อดีตเจ้าอาวาสวัดศาลอยและเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เป็น พระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “ปญฺญาวโร”[5]

การศึกษา / วิทยฐานะ[แก้]

แผนกสามัญศึกษา

แผนกนักธรรม-บาลี

งานการศึกษา[แก้]

งานปกครอง[แก้]

รางวัลเชิดชูเกียรติคุณ[แก้]

สมณศักดิ์[แก้]

 • พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ในราชทินนามที่ พระสิทธิการโกศล [8]

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.mcu.ac.th/site/news_in.php?group_id=1&NEWSID=1576
 2. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=685279261625999&set=gm.321992074819148&type=3&theater
 3. http://songsurin.org/index.php/2013-02-23-05-22-18/2013-02-20-08-19-21
 4. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๕ ข วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ หน้าที่ ๒๗ ลำดับที่ ๓๓. พระครูธรรมรสสุนทร วัดปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระสิทธิการโกศล
 5. หนังสือที่ระลึกพิธีสมโภชสมณศักดิ์ พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ พระสิทธิการโกศล (เมธ ปญฺญาวโร)รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เจ้าอาวาสวัดปราสาท วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ พิมพ์ที่:อินทศรการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๔๙
 6. http://www.watsurin.com/index_view_watsurin.php?Id=597
 7. http://www.mahathera.org/detail.php?module=mati&id=255201030201&title=10
 8. http://www.mcu.ac.th/site/news_in.php?group_id=1&NEWSID=1576

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

 • http://www.kradandum.com/2006/essay/2006-12-10.htm
 • http://buddhaghosa.mcu.ac.th/site/news_in.php?group_id=1&NEWSID=3313
 • หนังสือที่ระลึกพิธีสมโภชสมณศักดิ์ พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ พระสิทธิการโกศล (เมธ ปญฺญาวโร)รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เจ้าอาวาสวัดปราสาท วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ พิมพ์ที่:อินทศรการพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๔๙