พระครูพัฒนสารคุณ (สอ คมฺภีรปญฺโญ)

From วิกิพีเดีย
Jump to navigation Jump to search

พระครูพัฒนสารคุณ
(สอ คมฺภีรปญฺโญ)
พระครูพัฒนสารคุณ (หลวงปู่สอ)
พระครูพัฒนสารคุณ (สอ คมฺภีรปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดสัทธารมณ์ ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
เกิด ๓ มีนาคม ๒๔๗๓
อายุ 89
อุปสมบท ๒ พฤษภาคม ๒๔๙๒
พรรษา 70
วัด เจ้าอาวาสวัดสัทธารมณ์ อำเภอจอมพระ
ท้องที่ สุรินทร์
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.ตรี,ประถมศึกษาปีที่ ๔
ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดสัทธารมณ์ อำเภอจอมพระ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภออำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

พระครูพัฒนสารคุณ (สอ คมฺภีรปญฺโญ) [1] ปัจจุบันดำรงตำแหน่งทางพระสังฆาธิการเป็นเจ้าอาวาสวัดสัทธารมณ์ ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ และได้รับพระบัญชาให้ดำรงตำแหน่งทางเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภออำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เป็นพระเกจิเถราจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณแห่งดินแดนอิสานใต้

ชาตภูมิ[edit]

  • พระครูพัฒนสารคุณ (สอ คมฺภีรปญฺโญ) [2]นามเดิมชื่อ สอ นามสกุล งามสะอาด
  • เกิดวันจันทร์ ที่ ๓ เดือนมีนาคมพ.ศ. ๒๔๗๓ แรม ๔ ค่ำ เดือน ๔ ปีมะเส็ง
  • บิดาชื่อนายทำ นามสกุล งามสะอาด มารดาชื่อนางสา นามสกุลงามสะอาด
  • ณ บ้านเลขที่ ๒๕ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังสุรินทร์

การบรรพชาและอุปสมบท[edit]

รมณ์ วัดสัทธารมณ์ (บ้านขาม) ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เป็นพระอุปัชฌาย์

การศึกษา/วิทยฐานะ[edit]

การปกครองคณะสงฆ์[edit]

สมณศักดิ์[edit]

อ้างอิง[edit]