ผู้ใช้:Wongse

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Wongse
Wongse
วันเกิด16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535
อาชีพนักเรียน
เพศไม่ระบุ
สรรพนามเรา/คุณ/เขา
สถานที่อยู่บ้าน
เริ่มเขียน13 สิงหาคม พ.ศ. 2551
สิ่งที่สนใจวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
การศึกษาไทย
คอมพิวเตอร์
ติดวิกิพีเดียหนึ่งล้าน
สคริปต์จัดให้ รุ่นล่าสุด
วิกิพีเดีย:สคริปต์จัดให้/ความสามารถ#กล่องรุ่นสคริปต์จัดให้
10.721
9 ธันวาคม 2566 (ปรับปรุงล่าสุด)
สถานะการติดตั้ง
คุณยังไม่ได้ติดตั้งสคริปต์จัดให้
หรือใช้รุ่นเก่ากว่า 3.0
วิกิพีเดีย:บาเบล
thผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
ผู้ใช้ตามภาษา
ผู้ใช้คนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ใน กรุงเทพมหานคร
ผู้ใช้คนนี้เรียนอยู่ที่ จังหวัดนครปฐม
21-24 ผู้ใช้คนนี้นอนเวลา 21-24 นาฬิกา
5-7 ผู้ใช้คนนี้ตื่นเวลา 5-7 นาฬิกา
ผู้ใช้คนนี้รักการอ่านและสนใจหนังสือ ทุกประเภท
ผู้ใช้คนนี้สามารถเขียนภาษาซี
ผู้ใช้คนนี้สามารถเขียน HTML
ผู้ใช้คนนี้รักวิกิพีเดียภาษาไทย
ผู้ใช้เหล่านี้ติดตั้งและใช้งาน
สคริปต์จัดให้
ผู้ใช้คนนี้ยินดีที่จะช่วยขัดเกลา
และตรวจแก้รูปแบบการใช้ภาษาไทย
ผู้ใช้คนนี้เกิด ราศีพิจิก
ผู้ใช้นี้อยู่ในเขตเวลา UTC+7
15ผู้ใช้คนนี้อายุ 15 ปี
ผู้ใช้คนนี้กำลังศึกษาอยู่ในระดับ มัธยมศึกษา
ผู้ใช้คนนี้เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน
000ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
150ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
จิตวิทยา
160ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ตรรกศาสตร์ ตรรกวิทยา
320ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
รัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง
340ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
กฎหมาย
370ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
การศึกษา
420ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ภาษาอังกฤษ
440ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ภาษาฝรั่งเศส ภาษาโรมานซ์
470ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ภาษาละติน
490ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ภาษาอื่น ๆ
510ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
คณิตศาสตร์
570ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิต
580ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
พฤกษศาสตร์
590ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
สัตววิทยา
610ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
แพทยศาสตร์
620ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วิศวกรรมศาสตร์
630ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
เกษตรศาสตร์
640ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
คหกรรมศาสตร์ ชีวิตครอบครัว
650ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
การจัดการธุรกิจ
660ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วิศวกรรมเคมี
670ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
โรงงานอุตสาหกรรม
680ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
สินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักร
690ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
การก่อสร้าง
710ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ภูมิสถาปัตย์
720ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
สถาปัตยกรรม
730ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ประติมากรรม
740ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
การวาดเขียน มัณฑนศิลป์
750ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
จิตรกรรม ภาพเขียน
760ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ศิลปะการพิมพ์ ศิลปะกราฟิก
770ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
การถ่ายรูป ภาพถ่าย
780ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ดนตรี
790ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
การบันเทิง นันทนาการ กีฬา
810ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วรรณคดีอเมริกันในภาษาอังกฤษ
830ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วรรณคดีภาษาเยอรมัน
850ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วรรณคดีภาษาอิตาลี ภาษาโรมัน
860ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วรรณคดีภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส
870ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วรรณคดีภาษาละติน
880ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วรรณคดีภาษากรีก
890ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วรรณคดีภาษาอื่น ๆ
910ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ภูมิศาสตร์ และการท่องเที่ยว
920ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ชีวประวัติ พงศาวลีวิทยา เครื่องยศ
930ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ประวัติศาสตร์ยุคโบราณ
940ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ประวัติศาสตร์ยุโรป โลกตะวันตก
950ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ประวัติศาสตร์เอเชีย โลกตะวันออก
960ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ประวัติศาสตร์แอฟริกา
970ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ประวัติศาสตร์อเมริกาเหนือ
980ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ประวัติศาสตร์อเมริกาใต้
990ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ประวัติศาสตร์ส่วนอื่น ๆ ของโลก