ภาพถ่าย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ภาพถ่าย ได้แก่ ภาพที่เราได้มาจากกรรมวิธีการถ่ายภาพ คือ ต้องมีกล้องถ่ายภาพ วัสดุไวแสงสำหรับบันทึกภาพและ มีกระบวนการในการขยายภาพหรือการพิมพ์ภาพออกมา ภาพถ่ายจึงเกิดจากกระบวนการการถ่ายภาพ ภาพถ่ายที่ดีนั้นจะต้องสะท้อนความจริงที่เกิดขึ้น สามารถสื่อเรื่องราวได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง ภาพถ่ายในงานวารสารศาสตร์แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ภาพข่าว ภาพสารคดี และภาพโฆษณา

ดูเพิ่ม[แก้]