การวิจัยทางการศึกษา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การวิจัยทางการศึกษา (อังกฤษ: Educational research) เป็นการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบในสาขาการศึกษา การวิจัยอาจมีการใช้วิธีการและแง่มุมที่หลากหลายด้านการศึกษา[1][2][3] เช่น การเรียนรู้ของผู้เรียน วิธีการสอน การฝึกหัดครูและพลวัตห้องเรียน[4]

ผู้วิจัยทางการศึกษาโดยทั่วไปแล้วเห็นด้วยว่าการวิจัยจะต้องเคร่งครัดและเป็นระบบ[2][4] อย่างไรก็ตามมีการเห็นร่วมน้อยในประเด็นมาตรฐาน เกณฑ์และกระบวนการวิจัยที่แน่นอน[1][5] ผู้วิจัยทางการศึกษาอาจใช้ศาสตร์หลายสาขาเข้ามาเกี่ยวข้องกับการวิจัย เช่น จิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยาและปรัชญา และเลือกใช้วิธีการวิจัยตามศาสตร์นั้น ๆ ได้[1][3][5] บทสรุปจากการศึกษาวิจัยของแต่ละบุคคลอาจมีข้อจำกัดในด้านคุณลักษณะของกลุ่มที่ศึกษาและเงื่อนไขที่การศึกษานั้นดำเนินการ[3]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 1.2 Lodico, Marguerite G.; Spaulding, Dean T.; Voegtle, Katherine H. (2010). Methods in Educational Research: From Theory to Practice. Wiley. ISBN 978-0-470-58869-7.
  2. 2.0 2.1 Anderson, Garry; Arsenault, Nancy (1998). Fundamentals of Educational Research. Routledge. ISBN 978-0-203-97822-1.
  3. 3.0 3.1 3.2 Yates, Lyn (2004). What Does Good Educational Research Look Like?: Situating a Field and Its Practices. Conducting Educational Research. McGraw-Hill International. ISBN 978-0-335-21199-9.
  4. 4.0 4.1 "IAR: Glossary. (n.d.)". Instructional Assessment Resources. University of Texas at Austin. 21 September 2011. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 13 December 2012. สืบค้นเมื่อ 17 November 2010.
  5. 5.0 5.1 Kincheloe, Joe (2004). Rigour and Complexity in Educational Research. McGraw-Hill International. ISBN 978-0-335-22604-7.