บ้านเรียน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

บ้านเรียน หรือนิยมเรียกทับศัพท์ว่า โฮมสกูล (อังกฤษ: homeschool) คือ ระบบการศึกษาซึ่งจัดการโดยครอบครัวหรือกลุ่มของครอบครัว โดยไม่ได้พึ่งพาระบบการศึกษากระแสหลัก เช่น โรงเรียน หรือระบบการศึกษาของรัฐ โดยครอบครัวหรือชุมชนเป็นผู้จัดการศึกษาตามปรัชญาความเชื่อของตนหรือของชุมชนแตกต่างกันไป ซึ่งปัจจุบันในประเทศไทยการจัดการศึกษาในรูปแบบนี้ได้รับการรับรองตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา

อ้างอิง[แก้]