ตำบลละหาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ตำบลละหาน เป็นตำบลหนึ่งของ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประวัติตำบลละหาน[แก้]

เมื่อพุทธศักราช ๒๓๔๒ ในสมัยราชกาลที่๒พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้มีบุคลกลุ่มหนึ่งเป็นชาวญวน นำโดยพ่อหนันหยาพาญาติพี่น้องอพยพถิ่นฐานหาที่ทำมาหากินใหม่มาทางภาคตะวันออกเรื่อยมาจนเข้าท้องที่อำเภอจัตุรัสและเลยมาถึงบึงใหญ่มีน้ำใสสะอาดในกลางป่าซึ่งแวดล้อมไปด้วยไม้นาๆพันธ์โดยเฉพาะริมบึงจะมีป่าไผ่มากมายจึงเห็นว่าเป็นทำเลที่เหมาะสมพ่อหนันหยาจึงรวบรวมญาติพี่น้องมารวมกันที่ต้นมะขามใหญ่สามต้นกลางป่าปรึกษาหารือกันว่าพวกเราต้องยึดถิ่นนี้ทำมาหากินขอให้ญาติพี่น้องแยกย้ายกันไปจับจองที่อยู่อาศัยและทำมาหากินต่อไป

 หลายปีต่อมาการประกอบอาชีพทำมาหากินมีความอุดมสมบูรณ์ทุกๆคนอยู่ดีกินดีตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นหย่อมๆต่อมาก็มีผู้คนจากถิ่นต่างๆเข้ามาอาศัยทำมาหากินอยู่ด้วยกันมากขึ้นจนเกิดเป็นหมู่บ้านใหญ่จากหย่อมกลายเป็นคุ้มๆ เช่น คุ้มบ้านโนน  คุ้มบ้านนอก  คุ้มบ้านไผ่  คุ้มบ้านหลุบ  คุ้มโนนไฮ เป็นต้น  แต่ละคุ้มรวมกันเป็นหมู่บ้าน ให้ขื่อว่า บ้านละหานโดยพ่อหนันหยา เป็นผู้นำหมู่บ้าน
 ในสมัยรัชกาลที่ ๓ มีผู้คนจากถิ่นต่างๆทั้งชาติไทยเราเองและต่างชาติ เช่น ขอม มอญ ลาว พม่า และ จีน  เป็นต้นอพยพเข้าทาพึ่งบรมโธิสมภารทำมาหากินสร้างบ้านเรือนเป็นหลักเป็นแหล่งในเขตท้องที่บึงละหานเป็นหย่อมๆและต่อมาก็กลายเป็นหมู่บ้านหลายๆหมู่บ้าน เช่น บ้านหนองหญ้าข้าวนก บ้านโนนจาน บ้านกันกง บ้านลี่ บ้านโคกแพงพวย บ้านห้วยยาง บ้านหนองสมบูรณ์  บ้านดอนละนาม บ้านท่าศาลา เป็นต้น

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตำบลละหาน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอจัตุร้ส จังหวัดชัยภูมิ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง ดังนี้

การปกครอง[แก้]

ตำบลละหานแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 18 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บ้านละหาน 6. บ้านท่าศาลา 11. บ้านดอนละนาม 16. บ้านหนองไผ่งาม
2. บ้านละหาน 7. บ้านกันกง 12. บ้านโนนสง่า 17. บ้านละหาน
3. บ้านห้วยยาง 8. บ้านโคกแพงพวย 13. บ้านโนนไฮ 18. บ้านหนองหญ้าข้าวนก
4. บ้านหนองหญ้าข้าวนก 9. บ้านลี่ 14. บ้านโนนจาน
5. บ้านโนนจาน 10. บ้านหนองสมบูรณ์ 15. บ้านโคกแพงพวย

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]