ตำบลละหาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ละหาน เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ประวัติ[แก้]

เมื่อ พ.ศ. 2342 ในสมัยรัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้มีบุคลกลุ่มหนึ่งเป็นชาวญวนนำโดยพ่อหนันหยาพาญาติพี่น้องอพยพถิ่นฐานหาที่ทำมาหากินใหม่มาทางภาคตะวันออกเรื่อยมาจนเข้าท้องที่อำเภอจัตุรัสและเลยมาถึงบึงใหญ่ มีน้ำใสสะอาดในกลางป่าซึ่งแวดล้อมไปด้วยไม้นานาพันธ์โดยเฉพาะริมบึงจะมีป่าไผ่มากมาย จึงเห็นว่าเป็นทำเลที่เหมาะสม พ่อหนันหยาจึงรวบรวมญาติพี่น้องมารวมกันที่ต้นมะขามใหญ่สามต้นกลางป่า ปรึกษาหารือกันว่าพวกเราต้องยึดถิ่นนี้ทำมาหากิน ขอให้ญาติพี่น้องแยกย้ายกันไปจับจองที่อยู่อาศัยและทำมาหากินต่อไป

หลายปีต่อมาการประกอบอาชีพทำมาหากินมีความอุดมสมบูรณ์ ทุก ๆ คนอยู่ดีกินดีตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นหย่อม ๆ ต่อมาก็มีผู้คนจากถิ่นต่าง ๆ เข้ามาอาศัยทำมาหากินอยู่ด้วยกันมากขึ้นจนเกิดเป็นหมู่บ้านใหญ่ จากหย่อมกลายเป็นคุ้ม ๆ เช่น คุ้มบ้านโนน คุ้มบ้านนอก คุ้มบ้านไผ่ คุ้มบ้านหลุบ คุ้มโนนไฮ เป็นต้น แต่ละคุ้มรวมกันเป็นหมู่บ้าน ให้ชื่อว่า บ้านละหาน โดยพ่อหนันหยาเป็นผู้นำหมู่บ้าน

ในสมัยรัชกาลที่ 2 มีผู้คนจากถิ่นต่าง ๆ ทั้งชาติไทยเราเองและต่างชาติ เช่น ขอม มอญ ลาว พม่า และ จีน เป็นต้น อพยพเข้ามาพึ่งบรมโพธิสมภารทำมาหากินสร้างบ้านเรือนเป็นหลักเป็นแหล่งในเขตท้องที่บึงละหานเป็นหย่อม ๆ และต่อมาก็กลายเป็นหมู่บ้านหลาย ๆ หมู่บ้าน เช่น บ้านหนองหญ้าข้าวนก บ้านโนนจาน บ้านกันกง บ้านลี่ บ้านโคกแพงพวย บ้านห้วยยาง บ้านหนองสมบูรณ์ บ้านดอนละนาม บ้านท่าศาลา เป็นต้น

เปลี่ยนแปลงเขตตำบลละหาน[แก้]

 • วันที่ 29 สิงหาคม 2481 ตั้งตำบลตาเนิน แยกออกจากตำบลละหาน[1]
 • วันที่ 5 กรกฎาคม 2508 ตั้งตำบลหนองฉิม แยกออกจากตำบลละหาน [2]
 • วันที่ 13 สิงหาคม 2513 ตั้งตำบลกะฮาด แยกออกจากตำบลตาเนิน [3]
 • วันที่ 7 ตุลาคม 2528 ตั้งตำบลรังงาม แยกออกจากตำบลหนองฉิม [4]
 • วันที่ 13 มีนาคม 2535 ตั้งกิ่งอำเภอเนินสง่า มีเขตการปกครอง 4 ตำบล ตำบลตาเนิน ตำบลหนองฉิม ตำบลรังงาม และตำบลกะฮาด [5]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตำบลละหานตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง ดังนี้

การปกครอง[แก้]

ตำบลละหานแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 18 หมู่บ้าน ได้แก่

 1. บ้านละหาน
 2. บ้านละหาน
 3. บ้านห้วยยาง
 4. บ้านหนองหญ้าข้าวนก
 5. บ้านโนนจาน
 6. บ้านท่าศาลา
 7. บ้านกันกง
 8. บ้านโคกแพงพวย
 9. บ้านลี่
 10. บ้านหนองสมบูรณ์
 11. บ้านดอนละนาม
 12. บ้านโนนสง่า
 13. บ้านโนนไฮ
 14. บ้านโนนจาน
 15. บ้านโคกแพงพวย
 16. บ้านหนองไผ่งาม
 17. บ้านละหาน
 18. บ้านหนองหญ้าข้าวนก

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]