กรีซยุคอาร์เคอิก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก กรีซยุคอาร์เคอิค)
ประวัติศาสตร์ประเทศกรีซ
Coat of Arms of Greece
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของบทความที่เกี่ยวกับ
ประเทศประเทศกรีซ

กรีซยุคสำริด
อารยธรรมเฮลลาดิค
อารยธรรมซิคละดีส
อารยธรรมมิโนอัน
อารยธรรมไมซีเนียน
กรีซโบราณ
กรีซยุคมืด
กรีซยุคอาร์เคอิก
กรีซยุคคลาสสิก
กรีซยุคเฮลเลนิสติก
กรีซยุคโรมัน
กรีซยุคกลาง
กรีซยุคไบแซนไทน์
กรีซยุคฟรังโคคราเชีย
กรีซยุคออตโตมัน
กรีซยุคใหม่
สงครามประกาศเอกราชกรีซ
ราชอาณาจักรกรีซ
สาธารณรัฐเฮลเลนิกที่ 2
คณะการปกครอง 4 สิงหาคม
กรีซยุคยึดครองโดยอักษะ
สงครามกลางเมืองกรีซ
กรีซยุคปกครองโดยทหาร ค.ศ. 1967-1974
สาธารณรัฐเฮลเลนิกที่ 3
ประวัติศาสตร์แบ่งตามหัวข้อ
ศิลปะกรีก · รัฐธรรมนูญ · เศรษฐกิจ · การทหาร · ชื่อ
{แม่แบบ:Data99

สถานีย่อยประเทศกรีซ
ระวังสับสนกับ กรีซโบราณ

กรีซยุคอาร์เคอิก (อังกฤษ: Archaic Greece) ยุคอาร์เคอิกของกรีซคือสมัยอารยธรรมของประวัติศาสตร์กรีซโบราณที่รุ่งเรืองราวระหว่าง 800 ถึง 480 ปีก่อนคริสต์ศักราช คำว่า "กรีซยุคอาร์เคอิก" เป็นคำที่เริ่มใช้กันในคริสต์ศตวรรษที่ 18 ที่กลายมาเป็นคำมาตรฐานที่ใช้กันตั้งแต่นั้นมา คำดังกล่าวเป็นคำที่มาจากการศึกษาศิลปะกรีกที่หมายถึงลักษณะส่วนใหญ่ของศิลปะการตกแต่งพื้นผิวและประติมากรรม ที่ตกอยู่ระหว่างศิลปะเรขาคณิตกับกรีซคลาสสิก การที่เป็นส่วนหนึ่งของรากฐานของศิลปะคลาสสิกทำให้เป็นที่มาของคำว่า "archaic" ซึ่งแปลว่า "โบราณ" การที่กรีซยุคอาร์เคอิกต่อเนื่องมาจากกรีซยุคมืดทำให้เป็นสมัยของความก้าวหน้าของทฤษฎีการเมือง และการแพร่ขยาย "โพลิส" และการเริ่มต้นของปรัชญา การละคร กวีนิพนธ์คลาสสิก และการฟื้นฟูภาษาเขียนที่หายไประหว่างยุคมืด

อ้างอิง[แก้]

อ่านเพิ่ม[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ กรีซยุคอาร์เคอิก