โรคหัวใจ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โรคหัวใจ การเรียกของ "กลุ่มอาการโรคหัวใจ" ซึ่งเป็นโรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของหัวใจ ซึ่งแยกได้เป็น 8 ประเภทหลัก คือ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด, โรคลิ้นหัวใจ, โรคกล้ามเนื้อหัวใจ, โรคหลอดเลือดหัวใจ, โรคเยื่อหุ้มหัวใจ, โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ, ติดเชื้อที่หัวใจ และมะเร็งหัวใจ

== อ้างอิง == รร.บางมดตันเปาวิทยาคม