ราชอาณาจักรอียิปต์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
จักรวรรดิอียิปต์และซูดาน
المملكة المصرية
อัลมัมละกะหฺ อัลมิสรอยยะหฺ
จักรวรรดิ

ค.ศ. 1922ค.ศ. 1953
 

 

ธง ตราแผ่นดิน
เพลงชาติ
อัสซะลามอัลมะละกีอัลมิสรี
(เพลงสรรเสริญพระบารมีอียิปต์)
เมืองหลวง ไคโร
ภาษา ภาษาอาหรับ
ศาสนา ศาสนาอิสลาม
การปกครอง ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
กษัตริย์
 - 1922-1936 พระเจ้าฟูอัดที่ 1 แห่งอียิปต์
 - 1936-1952 พระเจ้าฟารุกที่ 1 แห่งอียิปต์
 - 1952-1953 พระเจ้าฟูอัดที่ 2 แห่งอียิปต์
นายกรัฐมนตรี
 - 1922 อับเดล กาลิก ซาวัต ปาชา
 - 1952 ฮุสเซน เซียร์รี ปาชา
ยุคประวัติศาสตร์ อียิปต์สมัยใหม่
 - สหราชอาณาจักรให้การรับรองฐานะรัฐเอกราช 28 ก.พ. 1922 ค.ศ. 1922
 - การปฏิวัติอียิปต์ 23 ก.ค. 1952
 - สถาปนาสาธารณรัฐ 18 มิ.ย. 1953 ค.ศ. 1953
เงินตรา ปอนด์อียิปต์

จักรวรรดิอียิปต์ (อาหรับ: المملكة المصرية‎) เป็นชื่อของรัฐอิยิปต์สมัยใหม่รัฐแรก ซึ่งดำรงอยู่ระหว่าง ค.ศ. 1922 - ค.ศ. 1953 ราชอาณาจักรได้รับสถาปนาขึ้นในปี ค.ศ. 1922 เมื่อสหราชอาณาจักรตัดสินใจจะให้อียิปต์พ้นจากฐานะความเป็นรัฐในอารักขาของตนซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1914 สุลต่านฟูอัดที่ 1 เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชอาณาจักรแห่งนี้ ต่อมาพระเจ้าฟารุกที่ 1 จึงทรงสืบราชสมบัติต่อจากพระราชบิดาในปี ค.ศ. 1936

ก่อนหน้าสมัยราชอาณาจักร ประเทศอียิปต์ได้ถูกยึดครองและควบคุมโดยสหราชอาณาจักรนับตั้งแต่ ค.ศ. 1882 เมื่อมหาอำนาจยุโรปได้ส่งกองทัพเข้ามาสนับสนุนการปกครองระบอบเคดีฟเพื่อต่อต้านการลุกฮือของขบวนการชาตินิยม เหตุการณ์ดังกล่าวได้เป็นจุดเริ่มต้นให้สหราชอาณาจักรเข้าควบคุมอียิปต์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิออตโตมันแต่เพียงในนาม ในปี ค.ศ. 1914 ผลจากการประกาศสงครามต่อจักรวรรดิออตโตมันได้ทำให้สหราชอาณาจักรต้องประกาศให้อียิปต์เป็นรัฐในอารักขาและถอดถอนเคดีฟออกจากตำแหน่ง พร้อมทั้งแต่งตั้งฮุสเซน กามิล พระญาติของเคดีฟ ขึ้นเป็นสุลต่านแห่งอียิปต์แทน

อียิปต์ได้รับการสถาปนาและได้รับการยอมรับโดยสหราชอาณาจักรในปี ค.ศ. 1922 โดยมีพระเจ้าฟูอัดที่ 1 แห่งอียิปต์ ทรงเป็นปฐมกษัตริย์ และได้ต่อสู้ทางการเมืองกับพรรควาฟด์ (Wafd) อันเป็นพรรคการเมืองขนาดใหญ่แนวทางชาตินิยมที่ต่อต้านทั้งอิทธิพลของสหราชอาณาจักรและประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งพรรคดังกล่าวต้องการจะให้อียิปต์เข้าควบคุมคลองสุเอซโดยตรง นอกจากนั้นยังมีขบวนการทางการเมืองอื่นๆ ที่เคลื่อนไหวในยุคนี้ เช่น พรรคคอมมิวนิสต์อียิปต์ (ก่อตั้ง ค.ศ. 1925) และขบวนการภราดรภาพมุสลิม (Muslim Brotherhood - ก่อตั้ง ค.ศ. 1928) ซึ่งขบวนการหลังนี้เป็นขบวนการที่ทรงอำนาจทั้งทางการเมืองและศาสนา

พระเจ้าฟูอัดที่ 1 เสด็จสวรรคตในปี ค.ศ. 1936 ราชสมบัติจึงตกอยู่กับเจ้าชายฟารุกซึ่งขณะนั้นมีพระชนม์ได้ 16 พรรษา การรุกรานเอธิโอเปียโดยอิตาลีในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน เป็นสัญญานเตือนให้พระองค์ต้องลงพระนามในสนธิสัญญาอังกฤษ-อียิปต์ เพื่อให้สหราชอาณาจักรถอนทหารออกไปจากอียิปต์ทั้งหมด โดยยกเว้นเพียงบริเวณคลองสุเอซ ซึ่งสหราชอาณาจักรได้ตกลงถอนทหารในปี ค.ศ. 1949

จักรวรรดิอียิปต์ประสบความยุ่งยากจากภาวะการฉ้อราษฎร์บังหลวงและการที่พลเมืองของตนเองมองว่าประเทศของตนเป็นเพียงหุ่นเชิดของสหราชอาณาจักร จากเหตุเหล่านี้ และซ้ำเติมด้วยสงครามอาหรับ-อิสราเอล ในปี ค.ศ. 1948 ได้นำไปสู่การปฏิวัติอียิปต์ในปี ค.ศ. 1952 โดยคณะนายทหารซึ่งเรียกตัวเองว่า "ขบวนการนายทหารอิสระ" (Free Officers Movement) พระเจ้าฟารุกที่ 1 จึงทรงสละราชสมบัติให้แก่เจ้าชายฟูอัดที่ 2 พระราชโอรสวัยเยาว์ของพระองค์ อย่างไรก็ตาม ระบอบราชาธิปไตยอียิปต์ได้ถูกล้มเลิกอย่างเป็นทางการและได้มีการสถาปนาสาธารณรัฐอียิปต์ขึ้นแทนในปี ค.ศ. 1953

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]