ประเทศเวียดนามใต้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สาธารณรัฐเวียดนาม
Việt Nam Cộng Hòa
สาธารณรัฐ

พ.ศ. 24982518
ธงชาติ ตราแผ่นดิน
คำขวัญ
Tổ quốc - Danh dự - Trách nhiệm (2498 - 2510) (ปิตุภูมิ - เกียรติศักดิ์ - หน้าที่)

Tổ quốc - Công minh - Liêm chính (2510 - 2518) (ปิตุภูมิ - ยุติธรรม - บูรณภาพ)

เพลงชาติ
Tiếng Gọi Công Dân
(เสียงเรียกถึงปวงชน)
เมืองหลวง ไซ่ง่อน
ภาษา เวียดนาม
รัฐบาล สาธารณรัฐ
ประธานาธิบดีคนสุดท้าย เดือง วัน มินห์
นายกรัฐมนตรีคนสุดท้าย วู วัน เมา
ยุคประวัติศาสตร์ สงครามเย็น
 -  เปลี่ยนระบอบการปกครอง 14 มิถุนายน พ.ศ. 2498
 -  ยุบรวมกับเวียดนามเหนือ 30 มิถุนายน 2518
พื้นที่
 -  พ.ศ. 2516 173,809 km² (67,108 sq mi)
ประชากร
 -  พ.ศ. 2516 ประมาณการ 19,370,000 
     ความหนาแน่น 111.4 /km²  (288.6 /sq mi)
สกุลเงิน ด่อง (ใช้แทนที่เงินเปียสตร์)

เวียดนามใต้ เป็นรัฐที่ปกครองบริเวณตอนใต้ของเวียดนามระหว่างปี พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2518 ซึ่งต่างชาติโดยเฉพาะรัฐประชาธิปไตยและชาติต่อต้านคอมมิวนิสต์ยอมรับในชื่อว่า สาธารณรัฐเวียดนาม คำเรียก เวียดนามเหนือ และเวียดนามใต้ ถูกใช้อย่างแพร่หลายในปี พ.ศ. 2497 ในการประชุมที่เจนีวา ซึ่งแบ่งประเทศเวียดนามออกเป็นสองส่วนโดยเส้นขนานที่ 17 ในระหว่างสงครามเวียดนาม เวียดนามใต้ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา

ในอดีต เวียดนามใต้เคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสในชื่อ โคชินไชน่า หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เวียดมินห์ซึ่งนำโดย โฮจิมินห์ สถาปนารัฐคอมมิวนิสต์ขึ้นที่ฮานอย ในปีพ.ศ. 2492นักการเมืองที่ไม่ฝักใฝ่คอมมิวนิสต์ ก่อตั้งรัฐบาลขึ้นที่เมืองไซ่ง่อน ซึ่งนำโดย อดีตจักรพรรดิเบาได๋ ในปี 2498 เบาได๋ถูกปลดโดยนายกรัฐมนตรี โง ดินห์ เดียม และแต่งตั้งตนขึ้นเป็นประธานาธิบดี หลังจากเดียมตายจากการรัฐประหารในปี พ.ศ. 2506 ได้มีรัฐบาลทหารอายุสั้นหลายสมัยได้ปกครองเวียดนามใต้จนถึงปี พ.ศ. 2510 พลโทเหงียน วัน เถี่ยวได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีและได้ปกครองเวียดนามใต้จนถึงปี พ.ศ. 2518 สงครามเวียดนามเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2502 โดยกองกำลังเวียดกงซึ่งได้รับสนับสนุนโดยเวียดนามเหนือ การรบถึงจุดตัดสินในปีพ.ศ. 2511 แม้จะมีสนธิสัญญาสันติภาพในปีพ.ศ. 2516 แต่การรบยังคงต่อเนื่องจนกระทั่ง กองทัพเวียดนามเหนือยึดกรุงไซ่ง่อนได้ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518

ประวัติศาสตร์เวียดนาม Map of Vietnam
ราชวงศ์โห่งบั่ง 2879–258 ปีก่อนคริสต์ศักราช
ราชวงศ์ถุก 257–207 ปีก่อนคริสต์ศักราช
ราชวงศ์เตรียว 207–111 ปีก่อนคริสต์ศักราช
การปกครองของจีนครั้งแรก 111 ปีก่อนคริสต์ศักราช – 40
พี่น้องชึง 40–43
การปกครองของจีนครั้งที่สอง 43–544
ราชวงศ์ลี้ยุคก่อน 544–602
การปกครองของจีนครั้งที่สาม 602–938
ราชวงศ์โง 939–967
ราชวงศ์ดินห์ 968–980
ราชวงศ์เลยุคก่อน 980–1009
ราชวงศ์ลี้ 1009–1225
ราชวงศ์เตริ่น 1225–1400
ราชวงศ์โห่ 1400–1407
การปกครองของจีนครั้งที่สี่ 1407–1427
ราชวงศ์เล 1428–1788
ราชวงศ์หมัก 1527–1592
เจ้าตระกูลตริ่นห์ 1545–1787
เจ้าตระกูลเหวียน 1558–1777
ราชวงศ์เตยเซิน 1778–1802
ราชวงศ์เหวียน 1802–1945
ลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตก 1883–1945
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
 เวียดนาม
1945–1976
สาธารณรัฐเวียดนาม 1955–1975
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งแต่ 1976
หัวเรื่องสืบเนื่อง
ราชวงศ์จามปา 192–1471
ราชวงศ์ฟูนาน 1–627
รายชื่อเมืองหลวงของประวัติศาสตร์เวียดนาม
รายพระนามกษัตริย์และจักรพรรดิแห่งเวียดนาม
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของเวียดนาม
วัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์ของเวียดนาม
    

ประมุข[แก้]

  • โคชินไชนา พ.ศ. 2489 - 2490 สาธารณรัฐปกครองตนเองโคชินไชนา (Chính phủ Cộng hoà Nam Kỳ tự trị) - สาธารณรัฐที่ฝรั่งเศสจัดตั้งขึ้นเพื่อหลบเลี่ยงคำสัญญาที่จะมอบเอกราชให้แก่เวียดนาม
  • โคชินไชนา พ.ศ. 2490 - 2491 สาธารณรัฐเวียดนามใต้[1] (Chánh phủ lâm thời Nam phần Việt Nam). Vietnamese name no longer implies that Cochinchina is independent of Vietnam.
  • รัฐบาลกลางเฉพาะกาลแห่งเวียดนาม พ.ศ. 2491 - 2492 รัฐบาลกลางเฉพาะกาลแห่งเวียดนาม (Provisional Central Government of Vietnam) (Thủ tướng lâm thời Quốc gia Việt Nam) - รัฐบาลเพื่อเตรียมการรวมชาติเวียดนามทั้งเหนือและใต้
  • รัฐเวียดนาม พ.ศ. 2492 - 2498 รัฐเวียดนาม (Quốc gia Việt Nam) - ได้รับการยอมรับจากนานาชาติในปี พ.ศ. 2493 ถูกแบ่งดินแดนตามแนวเส้นขนานที่ 17 องศาเหนือในปี พ.ศ. 2497

อ้างอิง[แก้]