ระบบประธานาธิบดี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ประธานาธิบดีในสาธารณรัฐ-ระบบประธานาธิบดีที่มีอำนาจเต็ม:สีน้ำเงิน ระบบกึ่งประธานาธิบดี:สีเหลือง ประธานาธิบดีเลือกโดยรัฐสภา:สีเขียวอ่อน

ระบอบประธานาธิบดี คือ ระบอบที่ตั้งให้ประมุขแห่งรัฐมีอำนาจสูงสุดอย่างเต็มที่ คณะรัฐบาลอยู่ใต้อำนาจของประมุขแห่งรัฐ (เช่น อำนาจในการแต่งตั้งหรือถอดถอนคณะรัฐบาล) ในรัฐธรรมนูญของบางประเทศ อาจให้มีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีควบคู่ไปกับประธานาธิบดีได้ แต่ส่วนมากนายกรัฐมนตรีในระบอบประธานาธิบดีจะไม่มีอำนาจเท่ากับในระบอบรัฐสภา

ประเทศที่ใช้ระบอบประธานาธิบดีได้แก่ สหรัฐอเมริกา บราซิล เม็กซิโก เป็นต้น