คริสต์ศาสนิกชน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กางเขนคริสเตียน

คริสต์ศาสนิกชน หรือ คริสตชน (อังกฤษ: christian) หมายถึง บุคคลที่นับถือศาสนาคริสต์ ซึ่งเป็นศาสนาประเภทเอกเทวนิยมอันเกิดจากคำสอนของพระเยซูชาวนาซาเรธ คริสต์ศาสนิกชนเชื่อว่าพระองค์คือพระคริสต์หรือพระเมสสิยาห์ที่ถูกพยากรณ์ไว้ในคัมภีร์ฮีบรู และเป็นพระบุตรพระเป็นเจ้าด้วย[1][2]

คริสต์ศาสนิกชนส่วนใหญ่เชื่อเรื่องพระตรีเอกภาพ คือ เชื่อว่าพระเป็นเจ้าพระองค์เดียวได้แบ่งออกเป็น 3 พระบุคคล คือ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ อย่างไรก็ตามมีคริสต์ศาสนิกชนบางกลุ่มไม่ยอมรับเรื่องพระตรีเอกภาพ จึงเรียกว่า "อตรีเอกภาพนิยม" เช่น พยานพระยะโฮวา

ในประเทศไทยเรียกคริสต์ศาสนิกชนชาวคาทอลิกว่าคริสตัง และชาวโปรเตสแตนต์ว่าคริสเตียน

ทัศนะของศาสนาอิสลาม[แก้]

คัมภีร์อัลกุรอานเรียกคริสตชนว่า นะซอรอ[3] (อาหรับ: نصارى ผู้ช่วยเหลือ) เพราะถือว่าเป็นพวกที่คอยช่วยเหลือพระเยซู (นบีอีซา) แม้ชาวมุสลิมจะนับถือพระเยซูเป็นนบีและศาสนทูตของพระเป็นเจ้า แต่ก็ไม่ยอมรับความเชื่อของคริสตชนในปัจจุบัน อัลกุรอานระบุว่าการที่คริสต์ศาสนิกชนเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรพระเป็นเจ้านั้นเป็นการหลงผิด[4]และไม่ต่างจากความเชื่อของคนที่ไม่ศรัทธาต่อพระเป็นเจ้า[4] คริสต์ศาสนิกชนจึงถูกพระเป็นเจ้าสาปแช่ง[5] อัลกุรอานไม่ยอมรับว่าคริสต์ศาสนิกชนเป็นบุตรของพระเจ้า เป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน[6] และการที่คริสตชนเชื่อว่าพวกตนเท่านั้นจะได้ขึ้นสวรรค์ก็เป็นแค่เรื่องเพ้อฝัน[7]

อ้างอิง[แก้]

  1. define.asp?key=13408&dict=CALD&topic=followers-of-religious-groups "Definition of Christian". Cambridge Advanced Learner's Dictionary. Cambridge University Press. สืบค้นเมื่อ 2010-01-18. 
  2. "BBC — Religion & Ethics — Christianity at a glance", BBC
  3. ท่าทีของท่านเราะซูล ต่อพวก “นะซอรอ” (คริสเตียน), อิสลามมอร์, เรียกข้อมูลวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555
  4. 4.0 4.1 กุรอาน 9: 30
  5. บรรจง บินกาซัน, สารานุกรมอิสลาม, พิมพ์ครั้งที่ 2, 2547, กรุงเทพพฯ: อัล อะมีน, หน้า 81
  6. กุรอาน 5:18
  7. กุรอาน 2:11