อีริโทรโพอิติน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก Erythropoietin)

อีริโทรโพอิติน (อังกฤษ: erythropoietin, erythropoetin, haematopoietin, haemopoietin) หรือ EPO เป็นสารไซโตไคน์ชนิดไกลโคโปรตีนชนิดหนึ่ง หลั่งจากไตเป็นหลัก โดยจะหลั่งออกมาเมื่อถูกกระตุ้นด้วยการขาดออกซิเจนในระดับเซลล์ สารนี้จะไปกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงในไขกระดูก ในภาวะปกติที่มีการสร้างเม็ดเลือดแดงทดแทนเม็ดเลือดแดงเก่าอยู่ตลอดเวลาในร่างกายจะมี EPO อยู่ในระดับต่ำ (ประมาณ 10 mU/mL) ภาวะที่พบได้บ่อยที่ทำให้เกิดการขาดออกซิเจนในระดับเซลล์ เช่น โลหิตจาง และภาวะเลือดมีออกซิเจนต่ำ เช่นที่พบในผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรัง

แม่แบบ:Colony-stimulating factors แม่แบบ:Antianemic preparations แม่แบบ:Growth factor receptor modulators แม่แบบ:Cytokine receptor modulators