สารน้ำแทรก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สารน้ำแทรก (อังกฤษ: Interstitial fluid, ย่อ: ISF) หรือ สารเหลวในเนื้อเยื่อ (อังกฤษ: Tissue fluid) คือสารเหลวซึ่งแทรกอยู่ระหว่างเซลล์เนื้อเยื่อของสัตว์หลายเซลล์ สารน้ำแทรกถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของสารน้ำนอกเซลล์ (extracellular fluid) โดยองค์ประกอบที่เหลือคือ น้ำเลือด, น้ำเหลือง และสารน้ำข้ามเซลล์ โดยปกติ มนุษย์เราจะมีสารน้ำแทรกอยู่ประมาณ 10 ลิตร ซึ่งคอยนำแร่ธาตุสารอาหารไปให้แก่เซลล์ตลอดจนนำของเสียออกจากเซลล์