โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
Ban Phaeo Hospital (Public Organisation)
150
ที่ทำการ
198 หมู่ 1 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ภาพรวม
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2508
1 ตุลาคม พ.ศ. 2543 (แปรสภาพเป็นองค์การมหาชน)
งบประมาณ 45.6236 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหาร นายแพทย์พรเทพ พงศ์ทวิกร, ผู้อำนวยการ
มานิต ธีระตันติกานนท์, ประธานกรรมการ
ในกำกับดูแลของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารหลัก พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543
เว็บไซต์
www.bphosp.or.th

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เป็นสถานพยาบาล ประเภทองค์การมหาชน แห่งแรกของประเทศไทย[2] ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติ[แก้]

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2508 โดยการบริจาคที่ดิน สนับสนุนกำลังทรัพย์ในการก่อสร้าง บนพื้นที่ 9 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา มีสถานะโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10 เตียง จนพัฒนาเรื่อยมาเป็นโรงพยาบาลอำเภอ ขนาด 30 เตียง

ในยุคการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2540 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้โรงพยาบาลบางแห่งเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นโรงพยาบาลในกำกับของรัฐ กระทั่งได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 ในวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2543 [3]

การให้บริการ[แก้]

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ให้บริการในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และเขตพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีการให้บริการโดยการจัดตั้งสาขาการให้บริการ และศูนย์สุขภาพชุมชนในชุมชนต่างๆ ได้แก่

 • โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 2 ตั้งอยู่ที่ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
 • โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร อาคาร TPI Tower ชั้นตัดใหม่ 10 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
 • โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาประสานมิตร 1281 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 • โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาเจริญกรุง ถนนมไหสวรรย์ แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
 • ศูนย์แพทย์และทันตกรรม โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550) กรุงเทพมหานคร
 • ศูนย์แพทย์ชุมชนราษฎร์บำรุง
 • ศูนย์สุขภาพชุมชนหลักสาม
 • ศูนย์ล้างไตทางช่องท้องธนบุรี กรุงเทพมหานคร
 • ศูนย์แพทย์ชุมชนธนบุรี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว กรุงเทพมหานคร
 • โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (สาขาเกษตรพัฒนา)
 • โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (สาขาหลักห้า)
 • ศูนย์ไตเทียมเทอดไท

การดำเนินงาน[แก้]

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว มีแนวทางการบริหารตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโดย "คณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว" ปัจจุบันมีนายมานิต ธีระตันติกานนท์ อดีตอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานกรรมการ[4] โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว มีรายได้จากการดำเนินงานสูงกว่าค่าใช้จ่าย จำนวน 97.55 ล้านบาท[5] และจากการประเมินองค์การมหาชนของสำนักงาน ก.พ.ร. เมื่อปี พ.ศ. 2558 พบว่าโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ได้รับการประเมินในระดับดีเด่น[6]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]