โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
(องค์การมหาชน)
Ban Phaeo Hospital (Public Organisation)
150
ที่ทำการ
198 หมู่ 1 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ภาพรวม
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2508
1 ตุลาคม พ.ศ. 2543 (แปรสภาพเป็นองค์การมหาชน)
งบประมาณ 45.6236 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหาร นายแพทย์สุรพงษ์ บุญประเสริฐ, ผู้อำนวยการ
มานิต ธีระตันติกานนท์, ประธานกรรมการ
ในกำกับดูแลของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารหลัก พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543
เว็บไซต์
banphaeo-hospital.or.th

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เป็นสถานพยาบาล ประเภทองค์การมหาชน แห่งแรกของประเทศไทย[2] ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติ[แก้]

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2508 โดยการบริจาคที่ดิน สนับสนุนกำลังทรัพย์ในการก่อสร้าง บนพื้นที่ 9 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา มีสถานะโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10 เตียง จนพัฒนาเรื่อยมาเป็นโรงพยาบาลอำเภอ ขนาด 30 เตียง

ในยุคการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2540 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้โรงพยาบาลบางแห่งเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นโรงพยาบาลในกำกับของรัฐ กระทั่งได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 ในวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2543 [3]

การให้บริการ[แก้]

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ให้บริการในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร และเขตพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีการให้บริการโดยการจัดตั้งสาขาการให้บริการ และศูนย์สุขภาพชุมชนในชุมชนต่างๆ ได้แก่

 • โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 2 จ.สมุทรสาคร
 • โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (สาขาพร้อมมิตร) กรุงเทพมหานคร
 • โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (สาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ) จ.นนทบุรี
 • โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (สาขาเกษตรพัฒนา) (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง)
 • โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (สาขาหลักห้า) (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง)
 • ศูนย์แพทย์ชุมชนราษฎร์บำรุง
 • ศูนย์สุขภาพชุมชนหลักสาม
 • ศูนย์ล้างไตทางช่องท้องธนบุรี กรุงเทพมหานคร
 • ศูนย์แพทย์ชุมชนธนบุรี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว กรุงเทพมหานคร

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. http://www.banphaeo-hospital.or.th/web-bdex/index.htm
 3. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอน 84ก วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2543

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]