สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน)
Healthcare Accreditation Institute (Public Organisation)
150
ที่ทำการ
อาคารกรมการแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 22 มิถุนายน พ.ศ. 2552
สืบทอดจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข - สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล(พรพ.)
งบประมาณ 69,329,300 บาท (พ.ศ. 2564)[1]
ผู้บริหารหลัก นายแพทย์กิตตินันท์ อนรรฆมณี, ผู้อำนวยการ
แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ, รองผู้อำนวยการ
ในกำกับดูแลของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารหลัก พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552
เว็บไซต์
www.ha.or.th

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. มีที่มาจากงานวิจัยกลไกส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เมื่อปี 2540 และก่อตัวเป็นสถาบันภายใต้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเมื่อปี 2542 ในชื่อว่า "สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล" (พรพ.) โดยมีการดำเนินงานภายใต้หลักการสำคัญคือ "องค์กรที่เป็นกลาง มีความน่าเชื่อถือ คล่องตัว มีการดำเนินการบนพื้นฐานวิชาการ สอดคล้องกับบริบทสาธารณสุขและวัฒนธรรมของประเทศ"

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลมีบทบาทอย่างสูงในการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการของสถานพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้สถาบันแห่งนี้มีสถานะที่เป็นที่น่าเชื่อถือของสังคมและเป็นองค์กรที่มีความมั่นคงของการดำเนินงานในระยะยาว จึงได้จัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ขึ้น โดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552  ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2552

จากการประเมินองค์การมหาชนของสำนักงาน ก.พ.ร. เมื่อปี พ.ศ. 2562 พบว่าสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้รับการประเมินในระดับมาตรฐาน [2]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]