สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน)
Healthcare Accreditation Institute (Public Organisation)
Hailogo.jpg
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง22 มิถุนายน พ.ศ. 2552
หน่วยงานก่อนหน้า
สำนักงานใหญ่อาคารกรมการแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
งบประมาณประจำปี64,494,500 บาท (พ.ศ. 2565)[1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
ต้นสังกัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เอกสารหลัก
เว็บไซต์www.ha.or.th

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. มีที่มาจากงานวิจัยกลไกส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เมื่อปี 2540 และก่อตัวเป็นสถาบันภายใต้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเมื่อปี 2542 ในชื่อว่า "สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล" (พรพ.) โดยมีการดำเนินงานภายใต้หลักการสำคัญคือ "องค์กรที่เป็นกลาง มีความน่าเชื่อถือ คล่องตัว มีการดำเนินการบนพื้นฐานวิชาการ สอดคล้องกับบริบทสาธารณสุขและวัฒนธรรมของประเทศ"

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลมีบทบาทอย่างสูงในการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการของสถานพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้สถาบันแห่งนี้มีสถานะที่เป็นที่น่าเชื่อถือของสังคมและเป็นองค์กรที่มีความมั่นคงของการดำเนินงานในระยะยาว จึงได้จัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ขึ้น โดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552  ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2552

จากการประเมินองค์การมหาชนของสำนักงาน ก.พ.ร. เมื่อปี พ.ศ. 2562 พบว่าสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้รับการประเมินในระดับมาตรฐาน [2]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]