องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก แหลมผักเบี้ย)
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย
ตราประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย
ตราประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย
Cquote1.png ศาลเจ้าตั้วเล่าเอี้ย ผักเบี้ยเป็นตำนาน โครงการพระราชดำริ ผลผลิตจากทะเล เสน่ห์ป่าโกงกาง สองฝั่งทางทำปลาหมึก สู่อ่าวลึกปะการังเทียม ยอดเยี่ยมหาดแหลมหลวง Cquote2.png
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย แหลมผักเบี้ย
ชื่อภาษาอังกฤษ Laem Phak Bia
นายก อบต. นายศรีเพชร นามเดช
ข้อมูลสถิติ
ประชากร 2,310 คน (พ.ศ. 2550)
พื้นที่ 10.57 ตร.กม.
ความหนาแน่น 218.54 คน/ตร.กม.
สำนักงาน
ที่ตั้ง 64 หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้นแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76100
โทรศัพท์ (+66) 0 3244 1209
โทรสาร (+66) 0 3244 1209
เว็บไซต์ www.laemphakbia.com

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เป็นองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ตั้งอยู่ในตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยรับผิดชอบพื้นทั้งหมดในตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีทั้งหมด 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 หมู่บ้านพะเนิน หมู่ที่ 2 หมู่บ้านดอนใน หมู่ที่ 3 หมู่บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 4 หมู่บ้านดอนคดี

อาณาเขต[แก้]

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ[แก้]

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยศึกษาวิจัยหารูปแบบเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบบ่อบำบัดการใช้แปลงพืชกรองน้ำเสียและการกำจัดขยะ โดยใช้กล่องคอนกรีตที่เหมาะสมตามพระราชดำริ การทดลองประยุกต์ใช้ความรู้จากการศึกษาวิจัยสู่การแก้ไขปัญหาน้ำเสียและขยะในพื้นที่จริง (เฉพาะเทศบาลเมืองเพชรบุรี) ตลอดจนการปรับปรุงเทคโนโลยีดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหามลพิษในเขตชุมชนและเทศบาลทั่วทุกภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป [1] [2]ทั้งนี้มีหน่วยงานรับผิดชอบดังต่อไปนี้

แปลงพืชทดลองโครงการแหลมผักเบี้ยฯ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี


ชายฝั่งทะเลสมเด็จพระนเรศมหาราช[แก้]

ชายฝั่งทะเลสมเด็จพระนเรศมหาราช เป็นชายฝั่งทะเลในพื้นที่แหลมผักเบี้ย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกชื่อชายฝั่งทะเลของจังหวัดเพชรบุรี-จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีความยาว 200 กิโลเมตร [3] มีความยาวคอดไปถึงอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [4] เพื่อแสดงถึงวีรกรรม พระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและเพื่อประกาศพระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ให้ปรากฏพระนามบนแผนที่ [5]

แหล่งท่องเที่ยว[แก้]

ตำบลแหลมผักเบี้ยเป็น 1 ใน 10 ตำบลที่อยู่ในอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และเป็นตำบลที่อยู่ด้านทิศใต้สุดของอำเภอบ้านแหลม สำหรับแหล่งท่องเที่ยวในตำบลแหลมผักเบี้ยก็คือ แหลมหลวง ซึ่งเป็นแหลมยื่นออกจากฝั่งไปในทะเล โดยจะแยกระหว่างหาดทรายกับหาดโคลนออกจากกัน โดยทิศเหนือจะเป็นหาดโคลน ด้านทิศใต้เป็นหาดทราย สำหรับหาดทรายในตำบลแหลมผักเบี้ยนั้นเป็นหาดทรายจุดแรกของอ่าวไทยด้านซีกใต้ สืบเนื่องจากการไหลลงของน้ำจืดจากปากแม่น้ำลงสู่อ่าวไทยของแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำบางประกง แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำเพชรบุรี เมื่อตะกอนลงส่งทะเลจึงทำให้น้ำทะเลในช่วงนี้มีความขุนสูง จึงทำให้เป็นหาดโคลน แหลมหลวงจึงเหมาแก่การศึกษาระบบนิเวศได้ทั้ง 2 ระบบ ที่อยู่ในแหลมเดียวกัน

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี www.lerd.org
  2. มูลนิธิชัยพัฒนา - แหลมผักเบี้ย http://www.chaipat.or.th/chaipat/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=71
  3. พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๔๙ เล่มที่ ๑๒๓ ตอนที่ ๘๐ ก ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ หน้า ๑
  4. ชายฝั่งทะเลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  5. ประชาสัมพันธ์การเรียกชื่อชายฝั่งทะเล ตั้งแต่บริเวณหาดเจ้าสำราญ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ถึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ว่า"ชายฝั่งทะเลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°02′16″N 100°05′06″E / 13.037758°N 100.084946°E / 13.037758; 100.084946