แกรนด์ดยุก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
ฐานันดรศักดิ์ยุโรป
Coronet of an earl
จักรพรรดิ และ จักรพรรดินี
ราชา และ ราชินี
อุปราช และ อุปราชินี
อาร์ชดุ๊ก และ อาร์ชดัชเชส
อินฟันเต และ อินฟันตา
แกรนด์ดยุก และ แกรนด์ดัชเชส
แกรนด์พรินซ์ และ แกรนด์พรินเซส
ดุ๊ก และ ดัชเชส
เจ้าชาย และ เจ้าหญิง
มาร์ควิส และ มาร์เชอนิส
มาร์เกรฟ และ มาร์กราวีน
เคานต์/เอิร์ล และ เคาน์เตส

ไวเคานต์ และ ไวเคาน์เตส
บารอน และ บารอเนส
บารอเนต และ บารอเนเตส
อัศวิน และ เดม
จัดการ: แม่แบบ  พูดคุย  แก้ไข

แกรนด์ดยุก หรือแกรนด์ดุ๊ก[1] (อังกฤษ: grand duke) ถ้าเป็นสตรีเรียกว่าแกรนด์ดัชเชส เป็นฐานันดรศักดิ์ในยุโรปตะวันตกโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเจอร์แมนิกเพื่อหมายถึงประมุขในระดับมณฑล มีศักดิ์ต่ำกว่าพระราชาแต่สูงกว่าดยุก แกรนด์ดยุกยังใช้ในหลายภาษา เช่น ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส เพื่อหมายถึงแกรนด์พรินซ์ เพราะภาษาเหล่านี้ใช้ศัพท์ prince หมายถึงทั้งเจ้าชายราชนิกุลและเจ้าผู้ครองนครเหมือนกัน ขณะที่ภาษาเยอรมันเรียกเจ้าชายราชนิกุลว่า Prinz และเรียกเจ้าชายผู้ครองนครว่า Fürst เขตปกครองของแกรนด์ดยุกเรียกว่าราชรัฐชั้นแกรนด์ดัชชี ซึ่งปัจจุบันเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในโลก คือ ราชรัฐลักเซมเบิร์กซึ่งมีแกรนด์ดยุคอ็องรีที่ 1 เป็นเจ้าผู้ครองราชรัฐ

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชบัณฑิตยสถาน, สารานุกรมประเทศในทวีปยุโรป ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2550, หน้า 435