เหรียญ 1 บาท

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
1 บาท (ประเทศไทย)
มูลค่า: 1.00 บาท
น้ำหนัก: 2530 - 2551: 3.4 กรัม
2551 - ปัจจุบัน: 3.0 กรัม
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20 มม.
ความหนา: 1 มม. มม.
ขอบ: เฟือง
ส่วนประกอบ: 2530 - 2551: คิวโปรนิกเกิล
75% Cu, 25% Ni

2551 - ปัจจุบัน: เหล็กชุบนิกเกิล

ปีที่ผลิต: 2529 - ปัจจุบัน
หมายเลข: -
ด้านหน้า
ด้านหน้า
ภาพ: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ผู้ออกแบบ: ผู้ออกแบบ (หน้า) : นางสาว สุภาพ อุ่นอารีย์

ผู้ปั้นแบบ (หน้า) : นาง พุทธชาติ อรุณเวช์

วันที่ออกแบบ:
ด้านหลัง
ด้านหลัง
ภาพ: พระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ผู้ออกแบบ: ผู้ออกแบบ (หลัง) : นางสาว สุภาพ อุ่นอารีย์

ผู้ปั้นแบบ (หลัง) : นาย วุฒิชัย แสงเงิน

วันที่ออกแบบ: 2529

เหรียญ 1 บาท เป็นเหรียญของสกุลเงินบาท ที่ใช้ในประเทศไทย เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชนิดราคา 1 บาทในชุดปัจจุบันมีด้านหน้าเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ด้านหลังเป็นภาพของพระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ประกาศออกใช้เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2529

ในปี พ.ศ. 2552 กรมธนารักษ์ได้ปรับปรุงลวดลายของเหรียญ และเปลี่ยนโลหะที่ใช้ผลิตเหรียญ 1 บาท เป็นโลหะไส้เหล็กชุบนิกเกิล น้ำหนักของเหรียญลดลงเป็น 3.00 กรัม จากเดิม 3.40 กรัม โดยที่ยังมีขนาดความหนาและเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าเดิม[1] การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในระยะเริ่มแรกไม่เป็นที่รับรู้ของประชาชนมากนัก และเหรียญแบบใหม่นี้ยังไม่สามารถใช้กับตู้หยอดเหรียญโดยทั่วไปได้ ทำให้เกิดกระแสข่าวว่าอาจเป็นเหรียญปลอม[2][3]


ปีที่ผลิต จำนวนที่ผลิต (เหรียญ)
2529 4,200,000
2530 329,471,000
2531 391,442,000
2532 466,684,000
2533 409,924,000
2534 329,946,380
2535 426,230,000
2536 235,623,000
2537 475,200,000
2538 589,394,650
2539 98,487,000
2540 350,660,600
2541 176,932,000
2542 224,389,000
2543 427,589,000
2544 393,460,000
2545 269,375,000
2546 280,691,000
2547 562,018,000
2548 1,470,538,000
2549 749,861,000
2550 618,918,316

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑ บาท[แก้]

 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเสด็จนิวัตรพระนคร
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกรัชกาลที่ ๙ พระชนมายุครบ ๓ รอบ
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๕
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ ๖
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกองค์การอนามัยโลก ครบ ๒๕ ปี
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกกีฬาแหลมทองครั้งที่ ๘
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระชนมายุครบ ๗๕ พรรษา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ พ.ศ. ๒๕๒๐
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาฯ ทรงสำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ ๘
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในวันอาหารโลก
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เกี่ยวกับเหรียญ[แก้]

 • ในปี พ.ศ. 2539 กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชนิดราคา 1 บาท เพื่อเฉลิมฉลองพระราชพิธีกาญจนาภิเษก โดยผลิตควบคู่ไปกับเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชนิดราคา 1 บาท พ.ศ. 2539 เนื่องจากจำนวนเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกมีถึง 272,512,000 เหรียญ ซึ่งเป็นปริมาณที่มากกว่าจำนวนเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนในปีเดียวกันหลายเท่า อีกทั้งเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกยังได้ถูกนำมาใช้จ่ายทั่วไปในท้องตลาด ทำให้ประชาชนไม่ค่อยพบเห็นเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชนิดราคา 1 บาท พ.ศ. 2539 มากนัก

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]