ข้ามไปเนื้อหา

เหรียญ 10 บาท

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
10 บาท
ประเทศไทย
มูลค่า10.00 บาท
น้ำหนัก8.5 g
เส้นผ่านศูนย์กลาง26 mm
ความหนา2 มม. mm
ขอบเฟืองสลับเรียบ
ส่วนประกอบวงแหวน: คิวโปรนิกเกิล
75% Cu, 25% Ni
ตรงกลาง: อะลูมิเนียมบรอนซ์
92% Cu,6% Al, 2% Ni
ปีที่ผลิตเหรียญ2531 – ปัจจุบัน
หมายเลขบัญชี-
ด้านหน้า
การออกแบบพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้ออกแบบผู้ออกแบบ : ไชยยศ สุนทราภา
ผู้ปั้นแบบ : ธรรมนูญ แก้วสว่าง
วันที่ออกแบบ2560
ด้านหลัง
การออกแบบอักษรพระปรมาภิไธย วปร ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ
ผู้ออกแบบผู้ออกแบบ : ไชยยศ สุนทราภา
ผู้ปั้นแบบ : ธรรมนูญ แก้วสว่าง
วันที่ออกแบบ2560

เหรียญ 10 บาท เป็นเหรียญกษาปณ์สกุลเงินบาท ที่ใช้ในประเทศไทย แบ่งเป็นเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนและเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก

เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน 10 บาท

[แก้]

เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน 10 บาท ถูกประกาศออกใช้ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2531 โดยผลิตเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสองสีแทนการใช้ธนบัตรราคา 10 บาทที่ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว

เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน รัชกาลที่ 9 พ.ศ. 2531–2560

[แก้]
เหรียญ 10 บาท รุ่นปี พ.ศ. 2531–2551 (ด้านหน้า)
เหรียญ 10 บาท รุ่นปี พ.ศ. 2531–2551 (ด้านหลัง)
เหรียญ 10 บาท รุ่นปี พ.ศ. 2551–2560 (ด้านหน้า)
เหรียญ 10 บาท รุ่นปี พ.ศ. 2551–2560 (ด้านหลัง)

เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนราคา 10 บาทรุ่นนี้ ด้านหน้าเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักตร์เบื้องซ้าย ส่วนด้านหลังเป็นภาพพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม และมีปีพุทธศักราชที่ผลิตปรากฎอยู่บนด้านพระปรางค์

เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนรุ่นแรกถูกผลิตขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2531–2551 และมีการปรับปรุงเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนเป็นชุดใหม่ในปี พ.ศ. 2551 เพื่อลดต้นทุนการผลิตลง และปรับภาพพระบรมฉายาลักษณ์ให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น จึงทำให้เหรียญ 10 บาท ปี พ.ศ. 2551 มีทั้งแบบเก่าและใหม่

เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชุดใหม่ ถูกผลิตขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2551–2560

จำนวนการผลิต

[แก้]
ปีที่ผลิต จำนวนการผลิต (เหรียญ)
2531 60,200
2532 100,000,000
2533 100
2534 1,380,650
2535 13,805,000
2536 10,556,000
2537 150,598,831
2538 53,700,000
2539 17,086,000
2540 9,310,600
2541 970,000
2542 1,030,000
2543 1,666,000
2544 2,060,000
2545 61,333,000
2546 49,292,000
2547 62,689,000
2548 111,491,000
2549 128,903,000
2550 130,202,000
2551 (แบบเก่า) 179,165,360
2551 (แบบใหม่) 18,450,000
2552 59,107,733
2553 1,953,000
2554 13,400,000
2555 138,710,000
2556 162,075,000
2557 52,224,000
2558 109,175,000
2559 82,225,000
2560 142,317,600

เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน รัชกาลที่ 10 พ.ศ. 2561–ปัจจุบัน

[แก้]

เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชนิดราคา 10 บาทในชุดปัจจุบัน เป็นเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนรุ่นแรกในรัชกาลที่ 10 มีด้านหน้าเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ส่วนด้านหลังเป็น อักษรพระปรมาภิไธย วปร ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ ออกใช้เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561

จำนวนการผลิต

[แก้]
ปีที่ผลิต จำนวนการผลิต (เหรียญ)
2561 275,738,300
2562
2563
2564
2565
2566
2567 40,000,000,000

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 10 บาท

[แก้]

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกของไทย มีการออกชนิดราคา 10 บาทมานานแล้วก่อนที่จะมีเหรียญหมุนเวียนชนิด 10 บาท และมีการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมที่ใช้ผลิตเหรียญไปตามราคาโลหะในขณะนั้น ข้างล่างเป็นรายการเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 10 บาท ถึงกลางปี พ.ศ. 2555[1]

เหรียญเงิน

[แก้]
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกรัชกาลที่ 9 ครองราชย์ครบ 25 ปี[2] ส่วนผสมเป็น เงิน 80% และทองแดง 20% ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20.5 มิลลิเมตร หนัก 5 กรัม ประกาศใช้ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2514

เหรียญนิกเกิล

[แก้]

เป็นเหรียญที่มีส่วนผสมเป็น นิกเกิล 100% ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร น้ำหนัก 15 กรัม เริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2520

 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาฯ ทรงสำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประกาศใช้ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2520[3]
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีอภิเษกสมรส สมเด็จพระบรมโอรสสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ทรงสำเร็จการศึกษา ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระชนมายุครบ 80 พรรษา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกครบ 30 ปี
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกรัชกาลที่ 9 สถิตในสิริราชสมบัติ เป็นสองเท่า ของรัชกาลที่ 4
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 75 ปี ของการลูกเสือโลก
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี การไปรษณีย์ไทย ( แบบที่ 2 )
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 700 ปี ลายสือไทย
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เจริญพระชนมายุ 84 พรรษา
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 72 ปี แห่งการสถาปนาธนาคารออมสิน
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในงานปีต้นไม้แห่งชาติ
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในงานกล้วยไม้อาเซียน ครั้งที่ 6
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยลเดช ในการทรงนำชนบทให้วัฒนา
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี แห่งการสถาปนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้านักวิจัย
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 72 ปี แห่งการสถาปนาการสหกรณ์แห่งชาติ
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระชนมายุ 36 พรรษา
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 72 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว

เหรียญทองแดงผสมนิกเกิล (คิวโปรนิกเกิล)

[แก้]

เป็นเหรียญเนื้อคิวโปรนิกเกิล มีส่วนผสมเป็น ทองแดง 75% นิกเกิล 25% ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร น้ำหนัก 15 กรัม เริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2533

 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี แห่งการสถาปนาศิริราชแพทยากร
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี กรมสารบัญชี − กรมบัญชีกลาง
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ 36 พรรษา
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี แห่งวันพระราชสมภพสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 80 ปี ของการกำเนิดลูกเสือไทย
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่างานสุขภาพอนามัยแห่งชาวโลกทั้งหลาย
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี กระทรวงมหาดไทย
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี กระทรวงยุติธรรม
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่มูลนิธิแมกไซไซทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญรางวัลแมกไซไซสาขาบริการสาธารณะ 31 สิงหาคม 2534
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 60 ปี รัฐสภาไทย
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีสมมงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา เท่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี การฝึกหัดครูไทย
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี สภากาชาดไทย
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 60 ปี กรมธนารักษ์
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันอัยการ
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในวโรกาส 100 ปี แห่งวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 60 ปี ราชบัณฑิตยสถาน
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 120 ปี สถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เหรียญโลหะสองสี

[แก้]

ใช้ส่วนผสม ขนาด และน้ำหนัก เช่นเดียวกับเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนราคา 10 บาท เริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2539

 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลเฉลิมพระเกียรติในการพัฒนาอย่างยิ่งยืนเพื่ออนาคตอันมั่งคง
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญรางวัลสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ 5 มิถุนายน 2539
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในมหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 9 มิถุนายน 2539
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 100 ปี เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรป
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองพระราชสมัญญามหาราช รัชกาลที่ 3 31 มี.ค.22541
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง 24 พ.ค.2541
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 6-20 ธ.ค.2541
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 125 ปี กรมศุลกากร 4 ก.ค.2542
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี กรมแพทย์ทหารบก 7 ม.ค.2543
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 15 ก.พ.2543
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 80 ปี กระทรวงพาณิชย์ 20 ส.ค.2543
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสครบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ต.ค.2543
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี กรมที่ดิน 17 ก.พ.2544
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 90 ปี วชิรพยาบาล 2 ม.ค.2545
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 90 ปี กรมทางหลวง 1 เม.ย.2545
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 60 ปี กรมการค้าภายใน 5 พ.ค.2545
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี กรมชลประทาน 13 มิ.ย.2545
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษาครบ 75 พรรษา 5 ธันวาคม 2545
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 90 ปี ธนาคารออมสิน 1 เม.ย.2546
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ฉลองพระชนมายุ 80 พรรษา 6 พ.ค.2546
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี กรมจเรทหารบก 6 พ.ค.2546
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติครบ 150 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 20 ก.ย.2546
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 11 20-21 ต.ค.2546
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด 3 ธ.ค.2546
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 24 ธ.ค. 2546
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 70 ปี ราชบัณฑิตยสถาน 31 มี.ค.2547
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 70 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 27 มิ.ย.2547
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2547
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 13 (CITES COP 13) 2-14 ต.ค.2547
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ 200 ปี 18 ต.ค.2547
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมใหญ่สมัชชาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก ครั้งที่ 3 (BWCC 2004) 17-25 พ.ย.2547
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 72 ปี สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 10 ธ.ค.2547
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี กรมการขนส่งทหารบก 7 ก.พ.2548
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 72 ปี กรมธนารักษ์ 23 พ.ค.2548
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ 17 มิ.ย.2548
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสที่องค์การอนามัยโลกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลอาหารปลอดภัย 8 ส.ค.2548
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 130 ปี การตรวจเงินแผ่นดินไทย 18 ก.ย.2548
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระชนมายุ 80 พรรษา 24 พ.ย.2548
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 25 28 ธ.ค.2548
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงศ์ เนื่องในวโรกาสวันประสูติครบ 150 ปี 13 ม.ค.2549
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 9 มิ.ย.2549
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี กรมพระธรรมนูญ 12 ก.ย.2549
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี ธนาคารไทยแห่งแรก (ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 30 ม.ค.2550
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ฯ 6 ก.พ.2550
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย 29 มิ.ย.2550
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกกีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครั้งที่ 24 8-18 ส.ค.2550
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 75 พรรษา 12 สิงหาคม 2550
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมใหญ่สมาคมศาลปกครองสูงสุดระหว่างประเทศ ครั้งที่ 9 22-24 พ.ย.2550
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 6-15 ธ.ค.2550
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 120 ปี โรงพยาบาลศิริราช 26 เม.ย.2551
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 125 ปี การไปรษณีย์ไทย 4 ส.ค.2551
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติจอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ในโอกาสที่วันประสูติครบ 150 ปี 11 ม.ค. 2552
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปีโรงเรียนเสนาธิการทหารบก 3 เม.ย. 2552
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี สำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 28 ต.ค. 2552
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระชนมายุ 84 พรรษา 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 60 ปี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 15 กุมภาพันธ์ 2553
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 120 ปี กรมบัญชีกลาง 7 ตุลาคม 2553
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปีกรมศิลปากร 27 มีนาคม 2554
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี กระทรวงคมนาคม 1 เมษายน 2555
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555

ดูเพิ่ม

[แก้]

อ้างอิง

[แก้]
 1. "เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก". บริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ กรมธนารักษ์. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 13 สิงหาคม 2016. สืบค้นเมื่อ 10 สิงหาคม 2014.
 2. "ข้อมูลเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกรัชกาลที่ 9 ครองราชย์ครบ 25 ปี". บริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ กรมธนารักษ์. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 11 สิงหาคม 2014.
 3. "ข้อมูลเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาฯ ทรงสำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย". บริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ กรมธนารักษ์. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 12 สิงหาคม 2014.