เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสกุลเงินบาท (พ.ศ. 2504-2529)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อในบทความนี้เป็นรายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสกุลเงินบาทที่ผลิตออกใช้ระหว่างปี พ.ศ. 2504 ถึง พ.ศ. 2529

2504[แก้]

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเสด็จนิวัตพระนคร
ผู้ออกแบบ: กรมศิลปากร, อำไพ สุวรรณอักษร โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 1.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 4 430 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 17 มกราคม 2504 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 27 มม. น้ำหนัก: 9 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ครึ่งพระองค์ ผินพระพักตร์เบื้องซ้าย เบื้องบนเป็นตราพระราชสัญลักษณ์จักรี กระนาบด้วยลายกระหนกเบื้องล่างมีข้อความว่า "เสด็จนิวัตพระนคร" ด้านหลัง: เป็นตราแผ่นดิน ยอดไม่มีรัศมี ริมขอบบนมีข้อความว่า "รัฐบาลไทย พ.ศ. ๒๕๐๔" ด้านซ้ายมีเลขไทย "๑" ด้านขวามีเลขอารบิค "1" เบื้องล่างมีคำว่า "บาท"
 

2506[แก้]

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระชนมายุครบ 3 รอบ
ผู้ออกแบบ: พินิจ สุวรรณบุณย์, ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 1.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 3 000 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 30 พฤศจิกายน 2506 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 27.00 มม. น้ำหนัก: 7.50 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครึ่งพระองค์ ผินพระพักตร์เบื้องซ้าย รอบริมขอบมีข้อความว่า "ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ พระชนมายุครบ ๓ รอบ" ด้านหลัง: เป็นตราพระแสงจักรเปล่งรัศมีโดยรอบ มีอุณาโลมอยู่กลาง ประดิษฐานเหนือพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ภายใต้พระสัปตปฎลเศวตฉัตรเบื้องบนมีข้อความว่า " รัฐบาลไทย" เบื้องซ้ายมีอักษรและเลขไทยบอกราคา "หนึ่ง" และ " ๑" เบื้องขวามีคำว่า " บาท" และเลขอารบิค "1"
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระชนมายุครบ 3 รอบ
ผู้ออกแบบ: พินิจ สุวรรณบุณย์, ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 20.00 บาท ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 75, ทองแดง ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 1 000 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 30 พฤศจิกายน 2506 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 35.00 มม. น้ำหนัก: 20.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ครึ่งพระองค์ ผินพระพักตร์เบื้องซ้าย รอบริมขอบมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินทราธิราช พระชนมายุครบ ๓ รอบ" ด้านหลัง: เป็นเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ มีพระมหาพิชัยมงกุฎอยู่เหนือพระราชสัญลักษณ์จักรกับตรี และพระแสงขรรค์ชัยศรี พัดโบกไขว้กับธารพระกรและพระแส้จามรี กระนาบด้วยฉลองพระบาท มีพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรอยู่เบื้องหลัง เบื้องบนมีอักษร "รัฐบาลไทย" เบื้องซ้ายเป็นเลขไทยบอกราคา " ๒๐" เบื้องขวาเป็นเลขอารบิค "20" เบื้องล่างมีคำว่า "บาท"
 

2509[แก้]

N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 5
ผู้ออกแบบ: พินิจ สุวรรณบุญ,, อำนาจ พ่วงเสรี โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 1.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 9 000 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 17 พฤษภาคม 2509 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 27.00 มม. น้ำหนัก: 7.50 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเครื่องเต็มยศทหารมหาดเล็ก และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ๋ พระบรมราชินีนาถ ครึ่งพระองค์ ผินพระพักตร์เบื้องขวา ริมขอบบนมีข้อความว่า "รัฐบาลไทย พ.ศ. ๒๕๐๙ " ริมขอบล่างซ้ายมีเลขและอักษรไทยว่า "๑ บาท" ล่างขวามีเลขอารบิคและอักษรโรมัน " 1 BAHT " ด้านหลัง: เป็นตราเอเชี่ยนเกมส์ เป็นรูปดวงอาทิตย์เปล่งรัศมีออกไปโดยรอบ และมีอักษรโรมันล้อมรอบดวงอาทิตย์อยู่ 2 ชั้น ชั้นในเบื้องบนมีข้อความว่า "EVERONWARD" เบื้องล่างมีห่วงวงกลมเกี่ยวกันเป็นลูกโซ่ 20 ห่วง ชั้นนอกเบื้องบนมีอักษรโรมันข้อความว่า " FIFTH ASIAN GAMES" เบื้องล่างมีอักษรโรมันและเลขอารบิก ข้อความว่า "BANGKOK 1966"
 

2511[แก้]

N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุครบ 3 รอบ
ผู้ออกแบบ: นายพินิจ สุวรรณบุณย์, อำนาจ พ่วงเสรี, ปราณี คล้ายเชื้อวงศ์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 150.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองคำ ร้อยละ 90, เงิน ร้อยละ 3, ทองแดง ร้อยละ 7 จำนวนการผลิต: 202 316 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 31 กรกฎาคม 2511 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 17.00 มม. น้ำหนัก: 3.75 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุครบ 3 รอบ
ผู้ออกแบบ: นายพินิจ สุวรรณบุณย์, อำนาจ พ่วงเสรี, ปราณี คล้ายเชื้อวงศ์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 300.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองคำ ร้อยละ 90, เงิน ร้อยละ 3, ทองแดง ร้อยละ 7 จำนวนการผลิต: 101 362 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 31 กรกฎาคม 2511 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 21.00 มม. น้ำหนัก: 7.50 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุครบ 3 รอบ
ผู้ออกแบบ: นายพินิจ สุวรรณบุณย์, อำนาจ พ่วงเสรี, ปราณี คล้ายเชื้อวงศ์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 600.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองคำ ร้อยละ 90, เงิน ร้อยละ 3, ทองแดง ร้อยละ 7 จำนวนการผลิต: 45 829 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 31 กรกฎาคม 2511 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 27.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: เป็นพระบรมรูปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผินพระพักตร์เบื้องขวา รอบริมขอบเบื้องบนมีข้อความว่า "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ" เบื้องล่างมีข้อความว่า " พระชนมายุครบสามรอบ" ด้านหลัง: เป็นพระนามาภิไธยย่อ "สก" ใต้มงกุฎพระมหากฐิน ล้อมรอบด้วยช่อชัยพฤกษ์จำนวนข้างละ 18 ดอก ริมขอบมีข้อความว่า " รัฐบาลไทย ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๑" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคา
 

2513[แก้]

N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 6
ผู้ออกแบบ: พินิจ สุวรรณะบุณย์, อำนาจ พ่วงเสรี โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 1.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 9 000 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 17 พฤษภาคม 2509 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 27.00 มม. น้ำหนัก: 7.50 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ครึ่งพระองค์ ผินพระพักตร์เบื้องขวา ริมขอบบนมีข้อความว่า "รัฐบาลไทย พ.ศ. ๒๕๑๓ " ใต้พระบรมรูปเบื้องซ้ายมีเลขและอักษรไทยว่า "๑ บาท" เบื้องล่างขวามีเลขอารบิคและอักษรโรมัน " 1 BAHT " ด้านหลัง: เป็นตราเอเชี่ยนเกมส์ เป็นรูปดวงอาทิตย์เปล่งรัศมีออกไปโดยรอบ และมีอักษรโรมันล้อมรอบดวงอาทิตย์อยู่ 2 ชั้น ชั้นในเบื้องบนมีข้อความว่า "EVERONWARD" เบื้องล่างมีห่วงวงกลมเกี่ยวกันเป็นลูกโซ่ 20 ห่วง ชั้นนอกเบื้องบนเป็นอักษรโรมันข้อความว่า " SIXTH ASIAN GAMES" เบื้องล่างมีอักษรโรมันและเลขอารบิก ข้อความว่า "BANGKOK 1970"
 

2514[แก้]

N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ครองราชย์ครบ 25 ปี
ผู้ออกแบบ: พินิจ สุวรรณะบุณย์, อำนาจ พ่วงเสรี, ไพฑูรย์ศรี ดีปานวงศ์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 80, ทองแดง ร้อยละ 20 จำนวนการผลิต: 2 000 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 11 พฤษภาคม 2514 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 20.50 มม. น้ำหนัก: 5.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ครองราชย์ครบ 25 ปี
ผู้ออกแบบ: พินิจ สุวรรณะบุณย์, อำนาจ พ่วงเสรี, ไพฑูรย์ศรี ดีปานวงศ์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 400.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองคำ ร้อยละ 90, เงิน ร้อยละ 3, ทองแดง ร้อยละ 7 จำนวนการผลิต: 46 584 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 11 พฤษภาคม 2514 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 23.00 มม. น้ำหนัก: 10.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ครองราชย์ครบ 25 ปี
ผู้ออกแบบ: พินิจ สุวรรณะบุณย์, อำนาจ พ่วงเสรี, ไพฑูรย์ศรี ดีปานวงศ์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 800.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองคำ ร้อยละ 90, เงิน ร้อยละ 3, ทองแดง ร้อยละ 7 จำนวนการผลิต: 22 243 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 11 พฤษภาคม 2514 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 30.00 มม. น้ำหนัก: 20.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ระดับพระอังสา ทรงเครื่องแบบจอมพลทหารบก และฉลองพระองค์ครุย ผินพระพักตร์เบื้องขวา รอบริมขอบมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ ๙ ครองราชย์ครบ ๒๕ ปี" ด้านหลัง: เป็นพระปรมาภิไธยย่อ "ภปร" เปล่งรัศมีโดยรอบ ประดิษฐานเหนือพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ใต้พระสัปตปฎลเศวตฉัตร เบื้องบนมีข้อความว่า "รัฐบาลไทย ๙ มิ.ย.๒๕๑๔ " เบื้องล่างมีข้อความบอกราคา
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกครบรอบ 20 ปี
ผู้ออกแบบ: สนิท ดิษฐพันธ์, เรืองสุข อรุณเวช, ไพฑูรย์ศรี ดีปานวงศ์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 50.00 บาท ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 90, ทองแดง ร้อยละ 10 จำนวนการผลิต: 200 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 18 สิงหาคม 2514 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 40.00 มม. น้ำหนัก: 25.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระดับพระอังสา ทรงเครื่องบรมราชภูษิตาภรณ์และฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ ผินพระพักตร์เบื้องซ้ายริมขอบเบื้องบนมีข้อความ " ภูมิพลอดุลยเดช องค์อัครศาสนูปถัมภก" ริมขอบล่างมีข้อความว่า "รัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๔" ริมขอบด้านในข้างขวามีข้อความบอกราคาว่า "๕๐ บาท" ด้านหลัง: กลางเหรียญมีรูปวงล้อธรรมจักร เบื้องบนมีอักษรโรมัน "W.F.B." เบื้องล่างมีข้อความว่า "B.E. 2493-2513" อยู่ในวงกรอบ นอกวงกรอบมีอักษรโรมันว่า "IN COMMEMORATION OF 20th ANNIVERSARY OF THE WORLD FELLOWSHIP OF BUDDHISTS"
 

2515[แก้]

N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
ผู้ออกแบบ: ปราณี คล้ายเชื้อวงศ์, ไพฑูรย์ศรี ดีปานวงศ์, สมชัย นวลสกุล โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 1.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 9 000 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 22 สิงหาคม 2515 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 27.00 มม. น้ำหนัก: 7.50 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ระดับพระอังสา ริมขอบเบื้องบนมีข้อความว่า "ภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ ๙ ด้านหลัง: เป็นรูปพระยาแรกนา ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญริมขอบเบื้องบนมีข้อความว่า "บำรุงเกษตรประเทศรุ่งเรือง" และอักษรโรมันว่า "F.A.O. THAILAND" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคา "๑ บาท" และ "รัฐบาลไทย พ.ศ. ๒๕๑๕"
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
ผู้ออกแบบ: พินิจ สุวรรณะบุณย์, บุญส่ง นุชน้อมบุญ, มนตรี ดีปานวงศ์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 1.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 9 000 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 21 ธันวาคม 2515 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 27.00 มม. น้ำหนัก: 7.50 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: เป็นพระบรมรูปสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวิชราลงกรณ สยามกุฎราชกุมาร ระดับพระอังสา ทรงเรื่องเต็มยศทหารมหาดเล็ก ผินพระพักตร์เบื้องซ้าย ริมขอบมีข้อความว่า "มหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร" ด้านหลัง: เป็นพระนามาภิไธยย่อ "วก" ใต้พระจุลมงกุฎยอดเปล่งรัศมี ริมขอบบนมีข้อความว่า "รัฐบาลไทย ๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๔" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคา " ๑ บาท"
 

2516[แก้]

N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกองค์การอนามัยโลก ครบ 25 ปี
ผู้ออกแบบ: ไพฑูรย์ศรี ดีปานวงศ์, ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์, ปราณี คล้ายเชื้อวงศ์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 1.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 1 000 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 27 เมษายน 2516 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 27.00 มม. น้ำหนัก: 7.50 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชระดับพระอังสา ผินพระพักตร์เบื้องซ้าย ริมขอบเบื้องบนมีข้อความว่า " ภูมิพลอดุลยเดชรัชการที่ ๙" ด้านหลัง:เป็นรูปสัญลักษณ์ขององค์การอนามัยโลก เป็นรูปงูพันไม้เท้าหน้าลูกโลกในช่อชัยพฤกษ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ขององค์การอนามัยโลก ริมขอบบนมีข้อความเป็นอักษรโรมันว่า "25th ANNIVERSARY" และมีอักษรไทยว่า "รัฐบาลไทย" ใต้รูปสัญลักษณ์มีอักษรย่อ " W.H.O." ถัดลงมามีเลขไทยบอกศักราช " ๒๕๑๖" และเลขอารบิค "1973" เบื้องซ้ายมีเลขบอกราคาว่า " ๑ " ด้านขวามีคำว่า "บาท"
 

2517[แก้]

N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติครบ 100 ปี
ผู้ออกแบบ: พินิจ สุวรรณะบุณย์, บุญส่ง นุชน้อมบุญ, สุนทร วิไล โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 50.00 บาท ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 40, ทองแดง ร้อยละ 50, นิเกิล ร้อยละ 10 จำนวนการผลิต: 200 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 12 พฤศจิกายน 2517 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 38.00 มม. น้ำหนัก: 25.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระดับพระอังสา ผินพระพักตร์เบื้องซ้าย ริมขอบบนมีข้อความว่า "พระจอมเกล้าและพระจุลจอมเกล้า พระราชทานกำเนิด" เบื้องล่างมีข้อความว่า " รัฐบาลไทย" และ " ๕๐ บาท" ด้านหลัง: เบื้องซ้ายเป็นรูปพระมหามงกุฎ เบื้องขวาเป็นรูปพระจุลมงกุฎในสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ริมขอบบนมีข้อความว่า " ๑๐๐ ปี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ๒๔๑๗-๒๕๑๗ " เบื้องล่างมีข้อความเป็นอักษรโรมันว่า "NATIONAL MUSEUM CENTENNIAL"
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า
ผู้ออกแบบ: N/A โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 50.00 บาท ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 50, ทองแดง ร้อยละ 40, นิเกิล ร้อยละ 5, สังกะสี ร้อยละ 5 จำนวนการผลิต: 20 339 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 19 พฤศจิกายน 2517 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 38.61 มม. น้ำหนัก: 28.28 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
Sumatran Rhinoceros thai coin.jpg เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า
ผู้ออกแบบ: N/A โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 50.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: 9 885 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 19 พฤศจิกายน 2517 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 38.61 มม. น้ำหนัก: 28.28 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ระดับพระอังสา ทรงเครื่องแบบจอมพลทหารบกและฉลองพระองค์ครุย ริมขอบเบื้องบนมีข้อความว่า" ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙" และ "รัฐบาลไทย" ด้านหลัง: เป็นรูปกระซู่ ยืนหันหน้าไปทางขวา ริมขอบซ้ายมีข้อความบอกราคา "๕๐ บาท" ริมขอบขวาบอกปีพุทธศักราชที่ผลิต "พ.ศ. ๒๕๑๗" เบื้องล่างมีข้อความว่า "อนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า
ผู้ออกแบบ: N/A โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 100.00 บาท ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 50, ทองแดง ร้อยละ 40, นิเกิล ร้อยละ 5, สังกะสี ร้อยละ 5 จำนวนการผลิต: 20 351 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 19 พฤศจิกายน 2517 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 42.00 มม. น้ำหนัก: 31.65 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า
ผู้ออกแบบ: N/A โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 100.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: 9 294 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 19 พฤศจิกายน 2517 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 42.00 มม. น้ำหนัก: 35.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ระดับพระอังสา ทรงเครื่องบรมราชภูษิตาภรณ์และฉลองพระองค์ครุย ริมขอบเบื้องบนมีข้อความว่า" ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙" และ "รัฐบาลไทย" ด้านหลัง: เป็นรูปละมั่ง ริมขอบซ้ายมีข้อความบอกราคาว่า "๑๐๐ บาท" ริมขอบขวามีข้อความบอกปีพุทธศักราช " พ.ศ. ๒๕๑๗" เบื้องล่างมีข้อความว่า "อนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า
ผู้ออกแบบ: N/A โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 5,000.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองคำ ร้อยละ 90, เงิน ร้อยละ 10 จำนวนการผลิต: 2 603 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 19 พฤศจิกายน 2517 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 34.00 มม. น้ำหนัก: 33.437 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า
ผู้ออกแบบ: N/A โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 5,000.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: ทองคำ ร้อยละ 90, เงิน ร้อยละ 10 จำนวนการผลิต: 623 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 19 พฤศจิกายน 2517 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 34.00 มม. น้ำหนัก: 33.437 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ระดับพระอังสา ทรงเครื่องบรมราชภูษิตาภรณ์และฉลองพระองค์ครุย ริมขอบเบื้องบนมีข้อความว่า" ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙" และ "รัฐบาลไทย" ด้านหลัง: เป็นรูปนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร อยู่ในท่าบิน เบื้องหลังมีรูปเจดีย์เป็นส่วนประกอบริมขอบซ้ายมีข้อความบอกราคา "๕,๐๐๐ บาท" ริมขอบขวาบอกปีพุทธศักราช "พ.ศ. ๒๕๑๗" เบื้องล่างมีข้อความว่า "อนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า"
 

2518[แก้]

N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ 8
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, ไพฑูรย์ศรี ดีปานวงศ์, สมชัย นวลสกุล โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 1.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 3 000 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 12 สิงหาคม 2518 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 25.00 มม. น้ำหนัก: 7.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผินพระพักตร์เบื้องขวา ริมขอบบนมีข้อความว่า " รัฐบาลไทย พ.ศ. ๒๕๑๘" เบื้องล่างด้านซ้ายมีเลขและอักษรไทยว่า "๑ บาท" เบื้องล่างด้านขวามีเลขอารบิคและอักษรโรมันว่า " 1 BAHT " ด้านหลัง: มีห่วงวงกลมเกี่ยวกันเป็นลูกโซ่ 6 ห่วง หมายถึง 6 ประเทศอยู่ในวงกลมนอกวงเป็นกลีบดอกไม้ลายไทย ซ้อนกันแปดกลีบ ริมขอบบนเป็นอักษรโรมัน "VIII SEAP GAMES" ริมขอบล่างมีอักษรโรมันว่า " BANGKOK 1975"
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 100 ปี กระทรวงการคลัง
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, มนตรี ดีปานวงษศ์, ปราณี คล้ายเชื้อวงศ์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 100.00 บาท ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 90, ทองแดง ร้อยละ 10 จำนวนการผลิต: 30 020 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 29 สิงหาคม 2518 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 38.00 มม. น้ำหนัก: 25.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: เป็นพระบรมรูปครึ่งพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์ครุยและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเครื่องบรมราชภูษิตาภรณ์และฉลองพระองค์ครุย พระพักตร์ตรง ริมขอบบนมีเครื่องหมายจักรีบรมราชวงค์แฝดไขว้ เบื้องซ้ายมีข้อความว่า " รัชกาลที่ ๕ " เบื้องขวามีข้อความว่า "รัชการที่ ๙" ด้านหลัง: เป็นรูปหอรัษฎากรพิพัฒน์ ใต้รูปหอรัษฎากรพิพัฒน์ มีข้อความบอกราคาว่า "๑๐๐ บาท" อยู่ในวงกรอบ นอกกรอบเบื้องบนมีข้อความว่า "๑๐๐ ปี กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๔๑๘-๒๕๑๘" เบื้องล่างมีข้อความว่า "รัฐบาลไทย"
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระชนมายุครบ 75 พรรษา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ผู้ออกแบบ: ปราณี คล้ายเชื้อวงศ์, สุภาพ อุ่นอารีย์, ไพฑูรย์ศรี ดีปานวงศ์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 1.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 9 000 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 15 ตุลาคม 2518 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 25.00 มม. น้ำหนัก: 7.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระชนมายุครบ 75 พรรษา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ผู้ออกแบบ: ปราณี คล้ายเชื้อวงศ์, สุภาพ อุ่นอารีย์, ไพฑูรย์ศรี ดีปานวงศ์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 150.00 บาท ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: 200 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 15 ตุลาคม 2518 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 35.00 มม. น้ำหนัก: 22.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: เป็นพระบรมรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเครื่องแบบชุดสนามทหารบกแห่งกองทัพไทย ยศพันเอกพิเศษ ผินพระพักตร์เบื้องซ้ายริมขอบเบื้องบนมีข้อความว่า "สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" เบื้องล่างมีข้อความว่า "พระชนมายุครบ ๗๕พรรษา" ด้านหลัง: เป็นพระนามาภิไธยย่อ "สว" เบื้องบนมีข้อความว่า "ประเทศไทย" ด้านซ้ายมีเลขบอกราคา ด้านขวามีข้อความว่า "บาท" ริมขอบเบื้องล่างมีข้อความ่วา " ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๘"
 

2520[แก้]

N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
ผู้ออกแบบ: ปราณี คล้ายเชื้อวงศ์, ไพฑูรย์ศรี ดีปานวงศ์, สมชัย นวลสกุล โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 150.00 บาท ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: 50 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 2 พฤษภาคม 2520 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 35.00 มม. น้ำหนัก: 22.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ประทับยืนผินพระพักตร์ไปทางขวา ทรงหว่านพันธุ์ข้าวโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณทรงถือพานพันธุ์ข้าวประทับยืนข้างขวาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเบื้องขวามีข้อความว่า "ประเทศไทย" และ " รัชกาลที่ ๙" ด้านหลัง: เป็นรูปช้างสามเชือกในป่าไม้ และเป็นรูปป่าไม้เป็นส่วนประกอบ เบื้องบนมีอักษรโรมันว่า " FAO" เบื้องล่างเป็นปีพุทธศักราชที่ผลิตว่า " พ.ศ. ๒๕๒๐" อยู่ในวงกรอบ นอกวงกรอบเบื้องบนมีข้อความว่า " มีป่าบำรุงดีเหมือนมีกัลปพฤกษ์สี่มุมเมือง" เบื้องล่างเป็นเลขไทยบอกราคา " ๑๕๐ บาท"
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
ผู้ออกแบบ: มนตรี ดีปานวงศ์, สุภาพ อุ่นอารีย์, เยี่ยม ห่อวโนทยาน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 1.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 200 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 4 พฤษภาคม 2520 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 25.00 มม. น้ำหนัก: 7.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ประทับยืนผินพระพักตร์ไปทางขวา ทรงหว่านพันธุ์ข้าวโดยมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณสยามกุฎราชกุมารทรงถือพานพันธุ์ข้าวประทับยืนข้างขวาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเบื้องขวามีข้อความว่า "ประเทศไทย" และ " รัชกาลที่ ๙" ด้านหลัง: เป็นรูปแม่โพสพ นั่งพับเพียบเท้าแขน มือขวาถือรวงข้าวใต้รูปแม่โพสพ มีข้อความเป็นอักษรโรมันว่า " FAO" ริมขอบเบื้องล่างมีข้อความว่า " พ.ศ. ๒๕๒๐"ด้านซ้ายมีเลขไทยบอกราคาว่า "๑" ด้านขวามีคำว่า " บาท"
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีอภิเษกสมรส สมเด็จพระบรมโอรสสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, ปราณี คล้ายเชื้อวงศ์, มนตรี ดีปานวงศ์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท ส่วนประกอบ: นิเกิล จำนวนการผลิต: 1 890 500 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 12 กรกฎาคม 2520 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีอภิเษกสมรส สมเด็จพระบรมโอรสสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, ปราณี คล้ายเชื้อวงศ์, มนตรี ดีปานวงศ์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 150.00 บาท ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: 200 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 12 กรกฎาคม 2520 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 35.00 มม. น้ำหนัก: 22.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีอภิเษกสมรส สมเด็จพระบรมโอรสสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, ปราณี คล้ายเชื้อวงศ์, มนตรี ดีปานวงศ์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 2,500.00 บาท ส่วนประกอบ: นิเกิล จำนวนการผลิต: N/A คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 12 กรกฎาคม 2520 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 27.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: เป็นพระบรมรูปสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุระดับพระอังสา ผินพระพักตร์เฉียงขวา ด้านหลัง: เป็นพระนามาภิไธย่อ "มวก" ใต้พระจุลมงกุฎเปล่งรัศมีโดยรอบ เบื้องซ้ายมีเลขบอกราคา เบื้องขวามีข้อความ " บาท" เบื้องล่างมีคำว่า "ประเทศไทย"
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาฯ ทรงสำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผู้ออกแบบ: ไพฑูรย์ เมืองสมบูณณ์, สุภาพ อุ่นอารีย์, สุพจน์ แดงสัมฤทธิ์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 1.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 9 000 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 12 กรกฎาคม 2520 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 25.00 มม. น้ำหนัก: 7.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาฯ ทรงสำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผู้ออกแบบ: ไพฑูรย์ เมืองสมบูณณ์, สุภาพ อุ่นอารีย์, สุพจน์ แดงสัมฤทธิ์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท ส่วนประกอบ: นิเกิล จำนวนการผลิต: 2 097 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 12 กรกฎาคม 2520 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาฯ ทรงสำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผู้ออกแบบ: ไพฑูรย์ เมืองสมบูณณ์, สุภาพ อุ่นอารีย์, สุพจน์ แดงสัมฤทธิ์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 150.00 บาท ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: 100 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 12 กรกฎาคม 2520 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 35.00 มม. น้ำหนัก: 22.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: ป็นรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาฯ ครึ่งพระองค์ทรงเครื่องแบบนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และฉลองพระองครุยปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิต ผินพระพักตร์เบื้องซ้าย ริมขอบซ้ายมีข้อความว่า "เจ้าฟ้าสิรินธร" ด้านขวามมีข้อความว่า "ประเทศไทย" ด้านหลัง: เป็นตราพระเกี้ยว สัญลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใต้ตราพระเกี้ยวมีเลขไทยและข้อความบอกราคา และบอกปีพุทธศักราชที่ผลิตว่า " พ.ศ. ๒๕๒๐" ริมขอบมีข้อความว่า "บัณฑิตพระองค์แรกในมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย"
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระชนมายุ 50 พรรษา
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, มนตรี ดีปานวงศ์, สุพจน์ แดงสัมฤทธิ์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 5.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25, ไส้ทองแดง ร้อยละ 99.5 จำนวนการผลิต: 5 000 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 1 ธันวาคม 2520 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 30.00 มม. น้ำหนัก: 12.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระชนมายุ 50 พรรษา
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, มนตรี ดีปานวงศ์, สุพจน์ แดงสัมฤทธิ์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 5,000.00 บาท ส่วนประกอบ: N/A จำนวนการผลิต: N/A คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 1 ธันวาคม 2520 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 30.00 มม. น้ำหนัก: 30.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ครึ่งพระองค์ทรงเครื่องบรมราชภูษิตาภรณ์และฉลองพระองค์ครุย ผินพระพักตร์เบื้องซ้าย ริมขอบซ้ายมีข้อความว่า "ประเทศไทย" ริมขอบขวามีข้อความว่า " รัชกาลที่ ๙" ด้านหลัง: เป็นพระปรมาภิไธยย่อ "ภปร" ใต้พระมหามงกุฎยอดเปล่งรัศมี ริมขอบบนมีข้อความว่า " ๕ ธันวาคม ๒๕๒๐" ด้านซ้ายมีเลขบอกราคาว่า "บาท" เบื้องล่างมีข้อความว่า "พระชนมายุ ๕๐ พรรษา"
 

2521[แก้]

N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกงานชุมนุมกล้วยไม้โลก ครั้งที่ 9
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, มนตรี ดีปานวงศ์, ธาดา พิสุทธิพงษ์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 150.00 บาท ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: N/A คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 17 มกราคม 2521 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 35.00 มม. น้ำหนัก: 22.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเครื่องบรมราชภูษิตตาภรณ์และฉลองพระองค์ครุย ผินพระพักตร์เบื้องซ้าย ริมขอบซ้ายมีข้อความว่า "ประเทศไทย" ริมขอบขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙" ด้านหลัง: เป็นช่อกล้วยไม้ฟ้ามุ่ย เบื้องบนมีข้อความว่า "ชุมนุทกล้วยไม้โลก ครั้งที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๒๑" เบื้องล่างมีข้อความโรมันว่า " 9 th WORLD ORCHID CONFERENCE BANGKOK 1978" ใต้ช่อกล้วยไม้ทางด้านซ้าย มีเลขบอกราคาว่า "๑๕๐" ด้านขวามีข้อความว่า "บาท"
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, ไพฑูรย์ ดีปานวงศ์, วินัย ชโลกุล โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 1.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: N/A คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 28 มีนาคม 2521 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 25.00 มม. น้ำหนัก: 7.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, ไพฑูรย์ ดีปานวงศ์, วินัย ชโลกุล โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 150.00 บาท ส่วนประกอบ: งเน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: N/A คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 28 มีนาคม 2521 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 35.00 มม. น้ำหนัก: 22.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, ไพฑูรย์ ดีปานวงศ์, วินัย ชโลกุล โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 2,500.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองคำ ร้อยละ 90, เงิน ร้อยละ 3, ทองแดง ร้อยละ 7 จำนวนการผลิต: N/A คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 28 มีนาคม 2521 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 25.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: เป็นพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีระดับพระอังสา ผินพระพักตร์เฉียงขวา ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ริมขอบมีข้อความว่า "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ด้านหลัง: เป็นพระปรมาภิไธยย่อ "สธ" ใต้พระขัตติยราชนารี ริมขอบซ้ายมีข้อความว่า " ๕ ธันวาคม ๒๕๒๐" ริมขอบขวามีข้อความว่า "ประเทศไทย" เบื้องล่างด้านซ้ายมีเลขบอกราคา ด้านขวามีเลขบอกราคาว่า "บาท"
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, มนตรี ดีปานวงศ์, ธาดา พิสุทธิพงษ์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 1.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: N/A คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 5 กันยายน 2521 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 25.00 มม. น้ำหนัก: 7.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, มนตรี ดีปานวงศ์, ธาดา พิสุทธิพงษ์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 150.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: N/A คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 5 กันยายน 2521 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 35.00 มม. น้ำหนัก: 22.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, มนตรี ดีปานวงศ์, ธาดา พิสุทธิพงษ์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 3,000.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: ทองคำ ร้อยละ 90, เงิน ร้อยละ 3, ทองแดง ร้อยละ 7 จำนวนการผลิต: N/A คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 5 กันยายน 2521 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: เป็นพระบรมรูปสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ระดับพระอังสา ผินพระพักตร์เบื้องซ้าย ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบปกติขาว ยศพันตรีทหารบก ริมขอบเบื้องบนมีข้อความว่า "ประเทศไทย" ริมขอบเบื้องล่างมีข้อความว่า "พันตรี สมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร" ด้านหลัง: เป็นรูปเข็มเสนาธิปัต ช้างทรงเครื่องยืนใต้พระเศวตฉัตร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ริมขอบบนมีข้อความว่า "๑๕ กันยายน ๒๕๒๑"ริมขอบล่างมีข้อความว่า "ทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก" ด้านซ้ายมีเลขไทยบอกราคา ด้านขวามีข้อความว่า "บาท"
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่ 8
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ เอี่ยมหร่าย, วินัย ชโลกุล โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 5.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25, ไส้ทองแดง ร้อยละ 99.5 จำนวนการผลิต: N/A คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 16 พฤศจิกายน 2521 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 29.50 มม. น้ำหนัก: 12.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระดับพระอังสา ผินพระพักตร์เบื้องขวา ริมขอบมีข้อความว่า "ประเทศไทย" และ "พ.ศ. ๒๕๒๑" ด้านหลัง: เป็นรูปสัญลักษณ์ของเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 8 ประกอบด้วยดวงอาทิตย์แผ่รัศมีออกไปโดยรอบ ใต้ดวงอาทิตย์มีข้อความเป็นอักษรโรมันว่า "8th ASAIN GAMES" กระนาบด้วยช่อฟ้า ริมขอบซ้ายมีตัวเลขบอกราคาภาษาโรมัน ด้านขวามีข้อความว่า "BANGKOK 1978"
 

2522[แก้]

N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, สมชัย นวลสกุล, สุพจน์ แดงสัมฤทธิ์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 5.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25, ไส้ทองแดง ร้อยละ 99.5 จำนวนการผลิต: N/A คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 26 กรกฎาคม 2522 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 30.00 มม. น้ำหนัก: 12.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, สมชัย นวลสกุล, สุพจน์ แดงสัมฤทธิ์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 200.00 บาท ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: N/A คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 26 กรกฎาคม 2522 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 35.00 มม. น้ำหนัก: 22.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: เป็นพระรูปพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ครึ่งพระองค์ ผินพระพักตร์เฉียงขวา ริมขอบขวามีข้อความว่า "พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา" ด้านหลัง: กลางเหรียญมีข้อความว่า "พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ พระเจ้าหลานเธอ ๑๑ มกราคม ๒๕๒๒ " ริมขอบเบื้องบนมีข้อความว่า " ประเทศไทย " เบื้องล่างเป็นเลขไทยบอกราคา
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ทรงสำเร็จการศึกษา ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ เอี่ยมหร่าย, สุพจน์ แดงสัมฤทธิ์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 2.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: N/A คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 22 พฤศจิกายน 2522 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 27.00 มม. น้ำหนัก: 9.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ทรงสำเร็จการศึกษา ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ เอี่ยมหร่าย, สุพจน์ แดงสัมฤทธิ์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท ส่วนประกอบ: นิเกิล จำนวนการผลิต: N/A คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 22 พฤศจิกายน 2522 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ทรงสำเร็จการศึกษา ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ เอี่ยมหร่าย, สุพจน์ แดงสัมฤทธิ์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 300.00 บาท ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: N/A คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 22 พฤศจิกายน 2522 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 35.00 มม. น้ำหนัก: 22.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: เป็นพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ทรงเครื่องแบบนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และฉลองพระองค์ครุยปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต ครึ่งพระองค์ ผินพระพักตร์เฉียงซ้าย ริมขอบซ้ายมีข้อความ "เจ้าฟ้าจุฬาภรณ" ริมขอบขวาขวาว่า " ประเทศไทย" ด้านหลัง: เป็นรูปพระพิรุณทรงนาค อยู่ในวงกรอบ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รอบรูปพระพิรุณมีข้อความว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พ.ศ. ๒๔๘๖" ริมขอบเบื้องบนมีข้อความว่า "เฉลิมพระเกียรติทรงสำเร็จการศึกษา ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๒ " เบื้องล่างมีข้อความบอกราคา
 

2523[แก้]

N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในวโรกาสที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ถวายพระเกียรติอัญเชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถลงบนเหรียญ CERES
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ เอี่ยมหร่าย, ธาดา พิสุทธิพงษ์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 5.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25, ไส้ทองแดง ร้อยละ 99.5 จำนวนการผลิต: N/A คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 17 มิถุนายน 2523 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 30.00 มม. น้ำหนัก: 12.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในวโรกาสที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ถวายพระเกียรติอัญเชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถลงบนเหรียญ CERES
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ เอี่ยมหร่าย, ธาดา พิสุทธิพงษ์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 600.00 บาท ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 80, ทองแดง ร้อยละ 20 จำนวนการผลิต: N/A คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 17 มิถุนายน 2523 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 30.00 มม. น้ำหนัก: 12.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในวโรกาสที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ถวายพระเกียรติอัญเชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถลงบนเหรียญ CERES
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ เอี่ยมหร่าย, ธาดา พิสุทธิพงษ์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 9,000.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองคำ ร้อยละ 90, เงิน ร้อยละ 3, ทองแดง ร้อยละ 7 จำนวนการผลิต: N/A คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 17 มิถุนายน 2523 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 24.00 มม. น้ำหนัก: 12.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: เป็นพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงฉลองพระองค์ชุด ระดับพระอังสา ผินพระพักตร์เบื้องซ้าย ริมขอบซ้ายมีข้อความว่า "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์" ริมขอบขวามีข้อความว่า "พระบรมราชินีนาถ" ด้านหลัง: เป็นวงกรอบโค้งสองวง วงซ้ายเป็นรูปหญิงชาวนาสวมงอบกำลังดำนาในวงขอบขวาเป็นรูปหญิงกำลังทอผ้าด้วยกี่กระตุก ระหว่างกรอบบน มีข้อความเป็นอักษรโรมัน "CERES" ระหว่างขอบล่างมีข้อความว่า "FAO" ริมซ้ายมีข้อความว่า " 12 th AUGUST 1980 THAILAND" ริมขอบล่างมีข้อความบอกราคาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกฉลองพระชนมายุครบ 80 พรรษา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, ไพฑูรย์ศรี ดีปานวงศ์, ชาญชัย ชะอุ่มศรี โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 5.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25, ไส้ทองแดง ร้อยละ 99.5 จำนวนการผลิต: N/A คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 12 กรกฎาคม 2523 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 30.00 มม. น้ำหนัก: 12.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกฉลองพระชนมายุครบ 80 พรรษา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, ไพฑูรย์ศรี ดีปานวงศ์, ชาญชัย ชะอุ่มศรี โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท ส่วนประกอบ: นิเกิล จำนวนการผลิต: N/A คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 12 กรกฎาคม 2523 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: เป็นพระบรมรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเครื่องแบบหน่วยแพทย์อาสาในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครึ่งพระอง์ผินพระพักตร์เบื้องซ้าย ริมขอบซ้ายมีข้อความว่า " สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" ริมขอบขวามีข้อความว่า "พระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา" ด้านหลัง: เป็นตราเป็นราชอิสริยยศ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งมีพระชฎามหากฐินประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า กระหนาบด้วยฉัตร 5 ชั้น ริมขอบซ้ายมีข้อความว่า " ๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๓" ริมขอบขวามีข้อความว่า "ประเทศไทย" ริมขอบล่างมีข้อความบอกราคา
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกวันเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้ออกแบบ: สนิท ดิษฐพันธ์, ปราณี คล้ายเชื้อวงศ์, สุนทร วิไล, สมชัย นวลสกุล โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 5.00 บาท ส่วนประกอบ: N/A จำนวนการผลิต: N/A คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 24 พฤศจิกายน 2523 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 30.00 มม. น้ำหนัก: 12.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ระดับพระอังสา ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูบิตตาภรณ์และฉลองพระองค์ครุย ผินพระพักตร์เบื้องซ้าย เบื้องล่างพระบรมรูปมีข้อความว่า "๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕" ริมขอบเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก" เบื้องล่างมีข้อความว่า "พระผู้พระราชทานอธิปไตยแก่ปวงชนชาวไทย" ด้านหลัง: เป็นพระปรมาภิไทยย่อ "ปปร" ใต้พระมหามงกุฎ ริมขอบซ้ายมีข้อความว่า"ประเทศไทย" ริมขวามีข้อความ "พ.ศ. ๒๕๒๓" เบื้องล่างด้านซ้ายมีเลขไทยบอกราคา "๕" ด้านขวามีคำว่า "บาท"
 

2524[แก้]

N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกครบ 30 ปี
ผู้ออกแบบ: ปราณี คล้ายเชื้อวงศ์, พุทธชาติ เอี่ยมหร่าย, สนิท ดิษฐพันธ์, ไพฑูรย์ศรี ดีปานวงศ์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท ส่วนประกอบ: นิเกิล จำนวนการผลิต: N/A คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 17 กุมภาพันธ์ 2524 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ระดับพระอังสา ทรงเครื่องบรมราชภูบิตตรภรณ์และฉลองพระองค์ครุย ผินพระพักตร์เบื้องซ้าย ริมขอบเบื้องบนมีข้อความว่า "ภูมิพลอดุเดช องค์อัครศาสนูปถัมภก"เบื้องล่างด้านซ้ายมีข้อความว่า "ประเทศไทย" ด้านขวามีข้อความบอกราคาว่า "๑๐บาท" ด้านหลัง: เป็นรูปวงล้อธรรมจักร สัญลักษณ์ขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก เบื้องบนมีอักษรโรมัน" W.F.B" เบื้องล่างบอกปีพุทธศักราช เป็นอักษรโรมันว่า " B.E. 2493-2523" รอบวงขอบชั้นนอกมีข้อความเป็นอักษรโรมันว่า " IN COMMEMORATION OF 30th ANNIVERSARY OF THE WORLD FELLOWSHIP OF BUDDHISTS"
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สถิตในสิริราชสมบัติ เป็นสองเท่าของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, ธาดา พิสุทธิพงษ์, ชาญชัย ชะอุ่มศรี โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท ส่วนประกอบ: นิเกิล จำนวนการผลิต: N/A คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 17 เมษายน 2524 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สถิตในสิริราชสมบัติ เป็นสองเท่าของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, ธาดา พิสุทธิพงษ์, ชาญชัย ชะอุ่มศรี โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 600.00 บาท ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: N/A คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 17 เมษายน 2524 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 35.00 มม. น้ำหนัก: 22.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สถิตในสิริราชสมบัติ เป็นสองเท่าของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, ธาดา พิสุทธิพงษ์, ชาญชัย ชะอุ่มศรี โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 9,000.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองคำ ร้อยละ 90, เงิน ร้อยละ 3, ทองแดง ร้อยละ 7 จำนวนการผลิต: N/A คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 17 เมษายน 2524 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระดับพระอังสา ผินพระพักตร์เบื้องซ้าย ริมขอบซ้ายมีข้อความว่า "พระปรมินมหาภูมิพล" ริมขอบล่างมีข้อความว่า " ประเทศไทย" ด้านหลัง: เบื้องซ้ายเป็นรูปพระมหามงกุฎ ประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า ซึ่งประกอบด้วยพระปรมาภิไธยย่อ "ภปร" ประดิษฐานเหนือที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรพระราชอาสน์ ภายใต้พระราชอาสน์ ภายต้พระสัปตปฎลเศวตฉัตร ระหว่างพระมหามงกุฎและพระสัปตปฎลเศวตฉัตร ป็นตราพระแสงจักรและพระแสงตรี อันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรี ภายในวงขอบเบื้องบนมีข้อความว่า "สถิตในสิริราชสมบัติเป็นสองเท่าของรัชกาลที่ ๔" ริมขอบล่างมีข้อความว่า "๙ มิถุนายน ๒๕๒๔" ใต้พระมหามงกุฎและพระสัปตปฎลเศวตฉัตรมีข้อความบอกราคา
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ ครบ100 ปี
ผู้ออกแบบ: พินิจ สุวรรณบุณย์, อนุชาติ ชินประยูร, สุพจน์ แดงสัมฤทธิ์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 5.00 บาท ส่วนประกอบ: N/A จำนวนการผลิต: N/A คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 4 ธันวาคม 2523 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 30.00 มม. น้ำหนัก: 12.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ ครบ100 ปี
ผู้ออกแบบ: พินิจ สุวรรณบุณย์, อนุชาติ ชินประยูร, สุพจน์ แดงสัมฤทธิ์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 600.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: N/A จำนวนการผลิต: N/A คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 4 ธันวาคม 2523 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 31.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ ครบ100 ปี
ผู้ออกแบบ: พินิจ สุวรรณบุณย์, อนุชาติ ชินประยูร, สุพจน์ แดงสัมฤทธิ์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 9,000.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: N/A จำนวนการผลิต: N/A คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 4 ธันวาคม 2523 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 24.00 มม. น้ำหนัก: 12.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผินพระพักตร์เบื้องขวา ริมขอบซ้ายมีข้อความว่า "มหาวชิราวุธ" ริมขอบขวามีข้อความว่า " ประเทศไทย" ด้านหลัง: เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผินพระพักตร์เบื้องขวา ริมขอบซ้ายมีข้อความว่า "มหาวชิราวุธ" ริมขอบขวามีข้อความว่า " ประเทศไทย"
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช, ชาญชัย ชะอุ่มศรี โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 5.00 บาท ส่วนประกอบ: N/A จำนวนการผลิต: N/A คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 18 ธันวาคม 2524 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 30.00 มม. น้ำหนัก: 12.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช, ชาญชัย ชะอุ่มศรี โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 600.00 บาท ส่วนประกอบ: N/A จำนวนการผลิต: N/A คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 18 ธันวาคม 2524 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 35.00 มม. น้ำหนัก: 22.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช, ชาญชัย ชะอุ่มศรี โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 9,000.00 บาท ส่วนประกอบ: N/A จำนวนการผลิต: N/A คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 18 ธันวาคม 2524 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชระดับพระอังสา ผินพระพักตร์เบื้องซ้าย ริมขอบด้านซ้ายมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๑" ด้านขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙" ด้านหลัง: เป็นรูปตราจักรี เบื้องล่างของรูปมีข้อความบอกราคา ริมขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความว่า "สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี" ด้านขวามีข้อความว่า "พ.ศ. ๒๕๒๕" และ "ประเทศไทย"
 

2525[แก้]

N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกปีเด็กสากล
ผู้ออกแบบ: กลุ่มศิลปกรรม สำนักกษาปณ์, บริษัท พาราเมาท์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 200 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง 7.5 จำนวนการผลิต: 4 947 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 2 มีนาคม 2525 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 38.61 มม. น้ำหนัก: 23.33 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกปีเด็กสากล
ผู้ออกแบบ: กลุ่มศิลปกรรม สำนักกษาปณ์, บริษัท พาราเมาท์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 200 บาท (ขัดเงาหนาพิเศษ) ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง 7.5 จำนวนการผลิต: 126 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 2 มีนาคม 2525 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 38.61 มม. น้ำหนัก: 46.66 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ชิดวงขอบเหรียญด้านซ้ายมี ข้อความว่า ""ประเทศไทย"" ด้านขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคา โดยมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความ ด้านหลัง: กลางเหรียญมีรูปเด็กหญิงนุ่งผ้าลายโจงกระเบนสวมเสื้อคอกระเช้าในท่ารำตามแบบนาฏศิลป์ไทยชื่อว่า "ท่าจ่อเพลิงกาฬ" ชิดวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "INTERNATIONAL YEAR OF THE CHILD 1981" เบื้องล่างมีข้อความว่า "THAILAND" ด้านซ้ายมีสัญลักษณ์ขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ด้านขวามีสัญลักษณ์ของปีเด็กสากลคั่นระหว่างข้อความ
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกปีเด็กสากล
ผู้ออกแบบ: กลุ่มศิลปกรรม สำนักกษาปณ์, บริษัท พาราเมาท์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 4,000 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: ทองคำ ร้อยละ 90, เงิน ร้อยละ 5, ทองแดง 5 จำนวนการผลิต: 4 892 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 2 มีนาคม 2525 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 27.00 มม. น้ำหนัก: 17.17 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกปีเด็กสากล
ผู้ออกแบบ: กลุ่มศิลปกรรม สำนักกษาปณ์, บริษัท พาราเมาท์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 4,000 บาท (ขัดเงาหนาพิเศษ) ส่วนประกอบ: ทองคำ ร้อยละ 90, เงิน ร้อยละ 5, ทองแดง 5 จำนวนการผลิต: 61 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 2 มีนาคม 2525 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 27.00 มม. น้ำหนัก: 34.34 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุย ชิดวงขอบเหรียญด้านซ้ายมี ข้อความว่า ""ประเทศไทย"" ด้านขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคา โดยมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความ ด้านหลัง: กลางเหรียญมีรูปเด็กหญิงนุ่งผ้าลายโจงกระเบนสวมเสื้อคอกระเช้าในท่ารำตามแบบนาฏศิลป์ไทยชื่อว่า "ท่าจ่อเพลิงกาฬ" ชิดวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "INTERNATIONAL YEAR OF THE CHILD 1981" เบื้องล่างมีข้อความว่า "THAILAND" ด้านซ้ายมีสัญลักษณ์ขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ด้านขวามีสัญลักษณ์ของปีเด็กสากลคั่นระหว่างข้อความ
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในวันอาหารโลก
ผู้ออกแบบ: ปราณี คล้ายเชื้อวงศ์, พุทธชาติ อรุณเวช, สุทัศน์ หัสเสม, ประสิทธ์ ถึกอ่ำ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 1.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 5 000 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 10 มิถุนายน 2525 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 25.00 มม. น้ำหนัก: 7.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในวันอาหารโลก
ผู้ออกแบบ: ปราณี คล้ายเชื้อวงศ์, พุทธชาติ อรุณเวช, สุทัศน์ หัสเสม, ประสิทธ์ ถึกอ่ำ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 5.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25, ไส้ทองแดง ร้อยละ 99.5 จำนวนการผลิต: 1 000 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 10 มิถุนายน 2525 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 30.00 มม. น้ำหนัก: 12.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักตร์ทาง เบื้องซ้าย ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงฉลองระองค์ครุย ชิดวงขอบเหรียญด้านซ้าย มีข้อความว่า "ประเทศไทย" ด้านขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙" ด้านหลัง: กลางเหรียญมีรูปต้นสับปะรด ต้นข้าว และปลา เบื้องบนมีสัญลักษณ์วันอาหารโลกขององค์การ อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ด้านซ้ายมีเลข บอกราคา ด้านขวามีคำว่า "บาท" ชิดวงขอบเหรียญ เบื้องล่างมีข้อความว่า "พ.ศ. ๒๕๒๕"
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช , สุทัศน์ หัสเสม, ประสิทธิ์ ถึกอ่ำ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท ส่วนประกอบ: นิเกิล จำนวนการผลิต: 500 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 6 สิงหาคม 2525 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช , สุทัศน์ หัสเสม, ประสิทธิ์ ถึกอ่ำ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: นิเกิล จำนวนการผลิต: 7 210 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 6 สิงหาคม 2525 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช , สุทัศน์ หัสเสม, ประสิทธิ์ ถึกอ่ำ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 600.00 บาท ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: 3 735 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 6 สิงหาคม 2525 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 35.00 มม. น้ำหนัก: 22.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช , สุทัศน์ หัสเสม, ประสิทธิ์ ถึกอ่ำ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 600.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: 999 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 6 สิงหาคม 2525 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 35.00 มม. น้ำหนัก: 22.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช , สุทัศน์ หัสเสม, ประสิทธิ์ ถึกอ่ำ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 6,000.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองคำ ร้อยละ 90, เงิน ร้อยละ 3, ทองแดง ร้อยละ 7 จำนวนการผลิต: 1 431 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 6 สิงหาคม 2525 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช , สุทัศน์ หัสเสม, ประสิทธิ์ ถึกอ่ำ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 6,000.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: ทองคำ ร้อยละ 90, เงิน ร้อยละ 3, ทองแดง ร้อยละ 7 จำนวนการผลิต: 99 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 6 สิงหาคม 2525 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ผินพระพักตร์เฉียงทางเบื้องซ้าย ชิดวงขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความว่า "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์" ด้านขวามีข้อความว่า "พระบรมราชินีนาถ" ด้านหลัง: กลางเหรียญมีอักษรพระนามาภิไธยย่อ "สก" ไขว้ภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารี ด้านซ้ายมีข้อความว่า "ฉลองพระชมมายุ ๕๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๒๕" ด้านขวามีข้อความว่า "50th BIRTHDAY ANNIVERSARY OF H.M. QUEEN SIRIKIT OF THAILAND" มีรูปดอกไม้ประดิษฐ์คั่นข้อความทั้งสองข้าง เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาเป็นเลขอารบิคและคำว่า "BAHT"
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 75 ปี ของการลูกเสือโลก
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, ไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่, ประสิทธิ์ ถึกอ่ำ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 5.00 บาท ส่วนประกอบ: นิเกิล จำนวนการผลิต: 206 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 29 ธันวาคม 2525 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 30.00 มม. น้ำหนัก: 12.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 75 ปี ของการลูกเสือโลก
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, ไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่, ประสิทธิ์ ถึกอ่ำ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท ส่วนประกอบ: นิเกิล จำนวนการผลิต: 100 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 29 ธันวาคม 2525 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 75 ปี ของการลูกเสือโลก
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, ไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่, ประสิทธิ์ ถึกอ่ำ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: นิเกิล จำนวนการผลิต: 1 500 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 29 ธันวาคม 2525 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ทางเครื่องแบบพระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ ชิดวงขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙" ด้านขวามีข้อความว่า "ประเทศไทย" เบื้องล่างมีข้อความว่า "องค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ"" โดยมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความ ด้านหลัง: กลางเหรียญมีสัญลักษณ์ของงานฉลองครบ 75 ปีของการลูกเสือโลก ด้านซ้ายมีเลขบอกราคา ด้านขวามีคำว่า "บาท" ใต้สัญลักษณ์มีเลขบอกปีพุทธศักราช "๒๕๒๕" ชิดวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "ที่ระลึกครบ ๗๕ ปี ของการลูกเสือโลก"เบื้องล่างมีข้อความว่า "75th YEAR OF WORLD SCOUTING"
 

2526[แก้]

N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี การไปรษณีย์ไทย
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช, สุพจน์ แดงสัมฤทธิ์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท ส่วนประกอบ: นิเกิล จำนวนการผลิต: 300 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 14 กรกฎาคม 2526 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี การไปรษณีย์ไทย
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช, สุพจน์ แดงสัมฤทธิ์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: นิเกิล จำนวนการผลิต: 5 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 14 กรกฎาคม 2526 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ด้านซ้ายมีข้อความว่า "ภูมิพลอดุลยเดช" ด้านขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙" มีกลีบบัวใหญ่ เล็กสลับกันเป็นลวดลายโดยรอบชิดวงขอบ ด้านหลัง: กลางเหรียญมีเครื่องหมายของการสื่อสารแห่งประเทศไทย ด้านซ้ายมีเลข "๑๐" ด้านขวามีคำว่า"บาท" เบื้องล่างมีข้อความว่า "๑๐๐ ปี การไปรษณีย์ไทย" "๔ สิงหาคม ๒๕๒๖ ประเทศไทย" มีกลีบบัวใหญ่เล็กสลับกันเป็นลวดลายโดยรอบชิดวงขอบ
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี การไปรษณีย์ไทย
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช, สุพจน์ แดงสัมฤทธิ์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 600 บาท ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: 5 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 14 กรกฎาคม 2526 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 35.00 มม. น้ำหนัก: 22.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี การไปรษณีย์ไทย
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช, สุพจน์ แดงสัมฤทธิ์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 600 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: 1 400 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 14 กรกฎาคม 2526 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 35.00 มม. น้ำหนัก: 22.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ชิดวงขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความว่า"รัชกาลที่ ๕" ด้านขวามีข้อความว่า " รัชกาลที่ ๙" ด้านหลัง: กลางเหรียญมีรูปตราไปรษณียากร ราคา 1 โสฬศ วางซ้อนอยู่บนตราไปรษณียากรอีก 2 ดวง ด้านซ้าย มีข้อความว่า "๖๐๐ บาท" ด้านขวามีข้อความว่า "600 BAHT" ชิดวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "๑๐๐ ปี ตราไปรษณียากรไทย" " CENTENARY OF THAI POSTAGE STAMPS" เบื้องล่างมีข้อความว่า "4 AUGUST 1983 THAILAND" "๔ สิงหาคม ๒๕๒๖ ประเทศไทย"
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 700 ปี ลายสือไทย
ผู้ออกแบบ: ไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่, นายพนม บุญศิลป์, ปราณี คล้ายเชื้อวงศ์, ประสิทธิ์ ถึกอ่ำ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท ส่วนประกอบ: นิเกิล จำนวนการผลิต: 500 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 24 สิงหาคม 2526 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 700 ปี ลายสือไทย
ผู้ออกแบบ: ไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่, นายพนม บุญศิลป์, ปราณี คล้ายเชื้อวงศ์, ประสิทธิ์ ถึกอ่ำ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: นิเกิล จำนวนการผลิต: 5 167 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 24 สิงหาคม 2526 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 700 ปี ลายสือไทย
ผู้ออกแบบ: ไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่, นายพนม บุญศิลป์, ปราณี คล้ายเชื้อวงศ์, ประสิทธิ์ ถึกอ่ำ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 600.00 บาท ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, นิเกิล ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: 4 300 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 24 สิงหาคม 2526 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 35.00 มม. น้ำหนัก: 22.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 700 ปี ลายสือไทย
ผู้ออกแบบ: ไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่, นายพนม บุญศิลป์, ปราณี คล้ายเชื้อวงศ์, ประสิทธิ์ ถึกอ่ำ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 600.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, นิเกิล ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: 1 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 24 สิงหาคม 2526 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 35.00 มม. น้ำหนัก: 22.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 700 ปี ลายสือไทย
ผู้ออกแบบ: ไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่, นายพนม บุญศิลป์, ปราณี คล้ายเชื้อวงศ์, ประสิทธิ์ ถึกอ่ำ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 6,000.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองคำ ร้อยละ 90, เงิน ร้อยละ 3, ทองแดง ร้อยละ 7 จำนวนการผลิต: 700 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 24 สิงหาคม 2526 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 700 ปี ลายสือไทย
ผู้ออกแบบ: ไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่, นายพนม บุญศิลป์, ปราณี คล้ายเชื้อวงศ์, ประสิทธิ์ ถึกอ่ำ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 6,000.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: ทองคำ ร้อยละ 90, เงิน ร้อยละ 3, ทองแดง ร้อยละ 7 จำนวนการผลิต: 235 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 24 สิงหาคม 2526 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปสมมุติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช สถิตเหนือมนังคศิลาราชอาสน์ และมีรูปเจดีย์วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัยเป็นส่วนประกอบ ชิดวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า " พ่อขุนรามคำแหงมหาราช" เบื้องล่างมีข้อความว่า "พระผู้พระราชทานกำเนิดลายสือไทย " และมีลายดอกประจำยามคั่นข้อความทั้งสอง ด้านหลัง: กลางเหรียญมีลายสือไทย ซึ่งคัดจากศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ใต้ลายสือไทยมีข้อความบอกราคา ชิดวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "ที่ระลึก ๗๐๐ ปี ลายสือไทย" เบื้องล่างมีข้อความว่า "ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๖" และมีลายดอกประจำยามคั่นข้อความทั้งสอง
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกปีคนพิการสากล
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช, สุทัศน์ หัสเสน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 250.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: 353 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 9 ธันวาคม 2526 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 38.61 มม. น้ำหนัก: 28.28 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกปีคนพิการสากล
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช, สุทัศน์ หัสเสน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 250.00 บาท (ขัดเงาหนาพิเศษ) ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: 227 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 9 ธันวาคม 2526 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 38.61 มม. น้ำหนัก: 56.56 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกปีคนพิการสากล
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช, สุทัศน์ หัสเสน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 2,500.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: ทองคำ ร้อยละ 91.66, ทองแดง ร้อยละ 8.34 จำนวนการผลิต: 105 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 9 ธันวาคม 2526 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 28.40 มม. น้ำหนัก: 15.98 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกปีคนพิการสากล
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช, สุทัศน์ หัสเสน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 2,500.00 บาท (ขัดเงาพิเศษ) ส่วนประกอบ: ทองคำ ร้อยละ 91.66, ทองแดง ร้อยละ 8.34 จำนวนการผลิต: 72 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 9 ธันวาคม 2526 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 28.40 มม. น้ำหนัก: 31.96 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักตร์ทาง เบื้องซ้าย ทรงแลองพระองค์เครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงแลองค์พระองค์ครุย ชิดวงขอบเหรียญด้านซ้ายมี ข้อความว่า "ภูมิพลอดุลยเดช" ด้านขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙" ด้านหลัง: กลางเหรียญมีสัญลักษณ์ของปีคนพิการสากล เบื้องบนของรูปสัญลักษณ์มีข้อความว่า "THAILAND" เบื้องล่างมีเลขบอกปีคริสต์ศักราชว่า "1983" ด้าน ซ้ายมีข้อความบอกราคาเป็นภาษาไทย ด้านขวามี ข้อความบอกราคาเป็นภาษาอังกฤษ มีจุดกลมคั่น ระหว่างข้อความดังกล่าว ชิดวงขอบเหรียญเบื้องบน มีข้อความว่า "ปีคนพิการสากล พ.ศ. ๒๕๒๖ ประเทศ ไทย" เบื้องล่างมีข้อความว่า "INTERNATIONAL YEAR OF DISABLED PERSONS" และมีจุดกลมคั่น ระหว่างข้อความ
 

2527[แก้]

N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เจริญพระชนมายุ 84 พรรษา
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช, ชาญชัย ชะอุ่มศรี โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 5.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25, ไส้ทองแดง ร้อยละ 99.5 จำนวนการผลิต: 600 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 21 กันยายน 2527 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 30.00 มม. น้ำหนัก: 12.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เจริญพระชนมายุ 84 พรรษา
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช, ชาญชัย ชะอุ่มศรี โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท ส่วนประกอบ: นิเกิล จำนวนการผลิต: 200 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 21 กันยายน 2527 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เจริญพระชนมายุ 84 พรรษา
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช, ชาญชัย ชะอุ่มศรี โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: นิเกิล จำนวนการผลิต: 3 492 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 21 กันยายน 2527 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เจริญพระชนมายุ 84 พรรษา
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช, ชาญชัย ชะอุ่มศรี โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 600.00 บาท ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: 3 530 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 21 กันยายน 2527 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 35.00 มม. น้ำหนัก: 22.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เจริญพระชนมายุ 84 พรรษา
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช, ชาญชัย ชะอุ่มศรี โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 600.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: 520 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 21 กันยายน 2527 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 35.00 มม. น้ำหนัก: 22.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เจริญพระชนมายุ 84 พรรษา
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช, ชาญชัย ชะอุ่มศรี โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 6,000.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองคำ ร้อยละ 90, เงิน ร้อยละ 3, ทองแดง ร้อยละ 7 จำนวนการผลิต: 835 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 21 กันยายน 2527 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เจริญพระชนมายุ 84 พรรษา
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช, ชาญชัย ชะอุ่มศรี โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 6,000.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: ทองคำ ร้อยละ 90, เงิน ร้อยละ 3, ทองแดง ร้อยละ 7 จำนวนการผลิต: 246 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 21 กันยายน 2527 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย แต่งพระองค์เต็มยศ ทรงสายสะพายและสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณ รุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประดับเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ 8 และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ 9 ด้านซ้ายมีข้อความว่า "สมเด็จพระศรีนครินทรา" ด้านขวามีข้อความว่า "บรมราชชนนี" ชิดวงขอบเหรียญมีรูปดอกบัวบานประกอบกันเป็นลวดลายอยู่โดยรอบ ด้านหลัง: กลางเหรียญมีตราพระราชอิสริยยศสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประกอบด้วยมงกุฎขัตติยราชนารี ประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า 2 ชั้นเหนือตั่งและมีฉัตรกลีบบัว 5 ชั้นตั้งบนตั่งประกอบไว้ทั้งสองข้าง ใต้ตราพระราชอิสริยยศมีข้อความบอกราคา และข้อความว่า "พระชนมายุ ๘๔ พรรษา" " ๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๗" "ประเทศไทย" ชิดวงขอบเหรียญมีรูปดอกบัวบานใหญ่เล็ก สลับกันเป็นลวดลายอยู่โดยรอบ
 

2528[แก้]

N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 72 ปี แห่งการสถาปนาธนาคารออมสิน
ผู้ออกแบบ: ปราณี คล้ายเชื้อวงศ์, พุทธชาติ อรุณเวช, สุพจน์ แดงสัมฤทธิ์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท ส่วนประกอบ: นิเกิล จำนวนการผลิต: 500 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 28 มีนาคม 2528 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 72 ปี แห่งการสถาปนาธนาคารออมสิน
ผู้ออกแบบ: ปราณี คล้ายเชื้อวงศ์, พุทธชาติ อรุณเวช, สุพจน์ แดงสัมฤทธิ์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: นิเกิล จำนวนการผลิต: 3 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 28 มีนาคม 2528 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องแบบเต็มยศจอมพลทหารบก ทรงสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง ช้างเผือกและสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเครื่องแบบ เต็มยศทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสายสะพายและสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ชิดวงขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๖" ด้านขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙" ด้านหลัง: กลางเหรียญมีเครื่องหมายธนาคารออมสิน โดยรอบเครื่องหมายมีลายช่อชัยพฤกษ์ และมีข้อความว่า "๑๐ บาท" ชิดวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "ประเทศไทย"เบื้องล่างมีข้อความว่า "๗๒ ปี ธนาคารออมสิน ๑ เมษายน ๒๕๒๘" มีลายดอกประจำยาม คั่นระหว่างข้อความ
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในงานปีต้นไม้แห่งชาติ
ผู้ออกแบบ: ไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่, สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช, ประสิทธิ์ ถึกอ่ำ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 2.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25, ไส้ทองแดง ร้อยละ 99.5 จำนวนการผลิต: 3 000 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 19 มิถุนายน 2529 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 22.00 มม. น้ำหนัก: 7.30 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในงานปีต้นไม้แห่งชาติ
ผู้ออกแบบ: ไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่, สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช, ประสิทธิ์ ถึกอ่ำ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท ส่วนประกอบ: นิเกิล จำนวนการผลิต: 100 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 19 มิถุนายน 2529 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในงานปีต้นไม้แห่งชาติ
ผู้ออกแบบ: ไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่, สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช, ประสิทธิ์ ถึกอ่ำ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: นิเกิล จำนวนการผลิต: 2 100 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 19 มิถุนายน 2529 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ทรงฉลองพระองค์สากลชิดวงขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความว่า "ภูมิพลอดุลยเดช" ด้านขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙" ด้านหลัง: กลางเหรียญมีเครื่องหมายของกรมป่าไม้ซ้อนทับบนต้นไม้ขนาดใหญ่ มีข้อความบอกราคาซ้อนทับบนลำต้น ด้านซ้ายมีสัญลักษณ์ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ( FAO ) ด้านขวามี สัญลักษณ์ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ( UNEP ) ชิดวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "งานปีต้นไม้แห่งชาติ ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๓๑" "NATIONAL YEARS OF THE TREES 1985-1988" "THAILAND"
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในปีเยาวชนสากล
ผู้ออกแบบ: ไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่, สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช, ประสิทธิ์ ถึกอ่ำ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 2.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25, ไส้ทองแดง ร้อยละ 99.5 จำนวนการผลิต: 5 000 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 28 มิถุนายน 2528 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 22.00 มม. น้ำหนัก: 7.30 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยทรงฉลองพระองค์ครุย ชิดวงขอบเหรียญด้านซ้ายมี ข้อความว่า "ภูมิพลอดุลยเดช" ด้านขวามีข้อความว่า"รัชกาลที่ ๙" ด้านหลัง: กลางเหรียญมีสัญลักษณ์ปีเยาวชนสากลขององค์การสหประชาชาติ ด้านซ้ายมีข้อความว่า "๒ บาท" ด้านขวามีข้อความว่า "2 BAHT" ชิดวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า " ปีเยาวชนสากล พ.ศ. ๒๕๒๘" "INTERNATIONAL YOUTH YEAR 1985" เบื้องล่างมีข้อความว่า "ประเทศไทย" "THAILAND"
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 13
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช, วุฒิชัย แสงเงิน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 2.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25, ไส้ทองแดง ร้อยละ 99.5 จำนวนการผลิต: 5 000 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 26 กันยายน 2528 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 22.00 มม. น้ำหนัก: 7.30 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงฉลองพระองค์ทีมชาติไทย พร้อมกับเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันเรือใบกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ด้านซ้ายมีข้อความว่า "ประเทศไทย" ด้านขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙" และมีจุดไข่ปลาอยู่โดยรอบชิดวงขอบ ด้านหลัง: กลางเหรียญมีสัญลักษณ์ของการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 13 ด้านซ้ายมีข้อความว่า "๒ บาท" ด้านขวามีข้อความว่า "2 BAHT" เบื้องล่างมีข้อความว่า "๘-๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๘" และมีจุดไข่ปลาอยู่โดย รอบชิด
 

2529[แก้]

N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกปีสันติภาพสากล
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช, สุทัศน์ หัสเสม โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 2.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25, ไส้ทองแดง ร้อยละ 99.5 จำนวนการผลิต: 5 000 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 2 กรกฎาคม 2529 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 22.00 มม. น้ำหนัก: 7.30 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุย ชิดวงขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความว่า"ภูมิพลอดุลยเดช" ด้านขวามีข้อความว่า"รัชกาลที่ ๙" ด้านหลัง: กลางเหรียญมีสัญลักษณ์ปีสันติภาพสากลขององค์การสหประชาชาติ ด้านซ้ายมีข้อความว่า "๒ บาท" ด้านขวามีข้อความว่า "2 BAHT" ชิดวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "ปีสันติภาพสากล พ.ศ. ๒๕๒๙" "INTERNATIONAL YEAR OF PEACE 1986" เบื้องล่างมีข้อความว่า "ประเทศไทย" "THAILAND"
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในงานกล้วยไม้อาเซียน ครั้งที่ 6
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช, ประสิทธิ์ ถึกอ่ำ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท ส่วนประกอบ: นิเกิล จำนวนการผลิต: 200 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 6 พฤศจิกายน 2529 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในงานกล้วยไม้อาเซียน ครั้งที่ 6
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช, ประสิทธิ์ ถึกอ่ำ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: นิเกิล จำนวนการผลิต: 3 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 6 พฤศจิกายน 2529 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในงานกล้วยไม้อาเซียน ครั้งที่ 6
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช, ประสิทธิ์ ถึกอ่ำ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 600.00 บาท ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: 5 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 6 พฤศจิกายน 2529 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 35.00 มม. น้ำหนัก: 22.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในงานกล้วยไม้อาเซียน ครั้งที่ 6
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช, ประสิทธิ์ ถึกอ่ำ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 600.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: 800 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 6 พฤศจิกายน 2529 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 35.00 มม. น้ำหนัก: 22.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุย ชิดวงขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความว่า "ภูมิพลอดุลยเดช" ด้านขวามีข้อความว่า"รัชกาลที่ ๙" ด้านหลัง: กลางเหรียญมีสัญลักษณ์ของงานกล้วยไม้อาเซียน ครั้งที่ 6 ด้านซ้ายมีข้อความบอกราคาเป็นภาษาไทยด้านขวามีข้อความบอกราคาเป็นภาษาอังกฤษ ชิดวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "งานกล้วยไม้อาเซียน ครั้งที่ ๖" เบื้องล่างมีข้อความว่า "๗-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๙ ประเทศไทย"
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้ออกแบบ: กลุ่มศิลปกรรม สำนักกษาปณ์, สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช, วุฒิชัย แสงเงิน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 2.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25, ไส้ทองแดง ร้อยละ 99.5 จำนวนการผลิต: 10 000 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 15 สิงหาคม 2529 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 22.00 มม. น้ำหนัก: 7.30 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้ออกแบบ: กลุ่มศิลปกรรม สำนักกษาปณ์, สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช, วุฒิชัย แสงเงิน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 5.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25, ไส้ทองแดง ร้อยละ 99.5 จำนวนการผลิต: 1 500 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 15 สิงหาคม 2529 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 30.00 มม. น้ำหนัก: 12.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้ออกแบบ: กลุ่มศิลปกรรม สำนักกษาปณ์, สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช, วุฒิชัย แสงเงิน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท ส่วนประกอบ: นิเกิล จำนวนการผลิต: 500 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 15 สิงหาคม 2529 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้ออกแบบ: กลุ่มศิลปกรรม สำนักกษาปณ์, สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช, วุฒิชัย แสงเงิน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: นิเกิล จำนวนการผลิต: 5 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 15 สิงหาคม 2529 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้ออกแบบ: กลุ่มศิลปกรรม สำนักกษาปณ์, สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช, วุฒิชัย แสงเงิน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 150.00 บาท ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: 11 500 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 15 สิงหาคม 2529 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 27.00 มม. น้ำหนัก: 7.50 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้ออกแบบ: กลุ่มศิลปกรรม สำนักกษาปณ์, สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช, วุฒิชัย แสงเงิน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 150.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: 1 100 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 15 สิงหาคม 2529 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 27.00 มม. น้ำหนัก: 7.50 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้ออกแบบ: กลุ่มศิลปกรรม สำนักกษาปณ์, สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช, วุฒิชัย แสงเงิน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 300.00 บาท ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: 6 680 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 15 สิงหาคม 2529 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 31.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้ออกแบบ: กลุ่มศิลปกรรม สำนักกษาปณ์, สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช, วุฒิชัย แสงเงิน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 300.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: 800 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 15 สิงหาคม 2529 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 31.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้ออกแบบ: กลุ่มศิลปกรรม สำนักกษาปณ์, สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช, วุฒิชัย แสงเงิน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 600.00 บาท ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: 5 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 15 สิงหาคม 2529 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 37.00 มม. น้ำหนัก: 30.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้ออกแบบ: กลุ่มศิลปกรรม สำนักกษาปณ์, สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช, วุฒิชัย แสงเงิน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 600.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: 7 50 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 15 สิงหาคม 2529 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 37.00 มม. น้ำหนัก: 30.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้ออกแบบ: กลุ่มศิลปกรรม สำนักกษาปณ์, สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช, วุฒิชัย แสงเงิน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 1,500.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองคำ ร้อยละ 90, เงิน ร้อยละ 3, ทองแดง ร้อยละ 7 จำนวนการผลิต: 5 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 15 สิงหาคม 2529 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 17.00 มม. น้ำหนัก: 3.75 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้ออกแบบ: กลุ่มศิลปกรรม สำนักกษาปณ์, สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช, วุฒิชัย แสงเงิน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 1,500.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: ทองคำ ร้อยละ 90, เงิน ร้อยละ 3, ทองแดง ร้อยละ 7 จำนวนการผลิต: 400 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 15 สิงหาคม 2529 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 17.00 มม. น้ำหนัก: 3.75 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้ออกแบบ: กลุ่มศิลปกรรม สำนักกษาปณ์, สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช, วุฒิชัย แสงเงิน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 3,000.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองคำ ร้อยละ 90, เงิน ร้อยละ 3, ทองแดง ร้อยละ 7 จำนวนการผลิต: 3 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 15 สิงหาคม 2529 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 21.00 มม. น้ำหนัก: 7.50 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้ออกแบบ: กลุ่มศิลปกรรม สำนักกษาปณ์, สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช, วุฒิชัย แสงเงิน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 3,000.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: ทองคำ ร้อยละ 90, เงิน ร้อยละ 3, ทองแดง ร้อยละ 7 จำนวนการผลิต: 400 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 15 สิงหาคม 2529 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 21.00 มม. น้ำหนัก: 7.50 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้ออกแบบ: กลุ่มศิลปกรรม สำนักกษาปณ์, สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช, วุฒิชัย แสงเงิน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 6,000.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองคำ ร้อยละ 90, เงิน ร้อยละ 3, ทองแดง ร้อยละ 7 จำนวนการผลิต: 2 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 15 สิงหาคม 2529 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 27.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้ออกแบบ: กลุ่มศิลปกรรม สำนักกษาปณ์, สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช, วุฒิชัย แสงเงิน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 6,000.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: ทองคำ ร้อยละ 90, เงิน ร้อยละ 3, ทองแดง ร้อยละ 7 จำนวนการผลิต: 350 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 15 สิงหาคม 2529 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 27.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุย ชิดวงขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความว่า "ภูมิพลอดุลยเดช" ด้านขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙" ด้านหลัง: กลางเหรียญมีพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านล่างมีข้อความบอกราคา ชิดวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "มหามงคลพระชนมพรรษา ๖๐ " เบื้องล่างมีข้อความว่า "๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ ประเทศไทย" มีลายดอกประจำยามคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่าง
 

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]