เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสกุลเงินบาท (พ.ศ. 2540-2549)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อในบทความนี้เป็นรายชื่อเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสกุลเงินบาทที่ผลิตออกใช้ระหว่างปี พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2549

2540[แก้]

N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สันติภาพ
ผู้ออกแบบ: ไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่, พนม บุญศิลป์, วุฒิชัย แสงเงิน, ยงยุทธิ์ ยงค์ไพบูลย์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 20.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 1 002 511 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 19 มีนาคม 2540 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สันติภาพ
ผู้ออกแบบ: ไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่, พนม บุญศิลป์, วุฒิชัย แสงเงิน, ยงยุทธิ์ ยงค์ไพบูลย์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 20.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 11 288 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 19 มีนาคม 2540 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระพักตร์ตรง ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมพลทหารบก ทรงสายสะพายนพรัตนราชวราภรณ์ และสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ชิดวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๘ " "รัชกาลที่ ๙" ด้านหลัง: กลางเหรียญมีสัญลักษณ์งาน 50 ปี สันติภาพ ชิดวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "ประเทศไทย" เบื้องล่างมีข้อความว่า "๒๐ บาท"
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี การรถไฟแห่งประเทศไทย
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, สุนันทา ธิกุลวงษ์, พุทธชาติ อรุณเวช, ธรรมนูญ แก้วสว่าง โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 20.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 756, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 1 202 011 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 19 มีนาคม 2540 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี การรถไฟแห่งประเทศไทย
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, สุนันทา ธิกุลวงษ์, พุทธชาติ อรุณเวช, ธรรมนูญ แก้วสว่าง โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 20.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 756, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 11 277 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 19 มีนาคม 2540 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระฉลองพระองค์ปกติ และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบจักรีปกติ ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ชิดวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๕ " และ "รัชกาลที่ ๙" ด้านหลัง: กลางเหรียญมีเครื่องหมายของการรถไฟแห่งประเทศไทย ด้านซ้ายมีเลข "๒๐" ด้านขวามีคำว่า "บาท" ชิดวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า " ๑๐๐ ปี การรถไฟแห่งประเทศไทย" เบื้องล่างมีข้อความว่า "๒๖ มีนาคม ๒๕๔๐ ประเทศไทย"
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 84 ปี ธนาคารออมสิน
ผู้ออกแบบ: พนม บุญศิลป์, ธรรมนูญ แก้วสว่าง, วุฒิชัย แสงเงิน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 20.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 1 350 001 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 19 มีนาคม 2540 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 84 ปี ธนาคารออมสิน
ผู้ออกแบบ: พนม บุญศิลป์, ธรรมนูญ แก้วสว่าง, วุฒิชัย แสงเงิน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 20.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 21 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 19 มีนาคม 2540 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผินพระพักตร์เฉียงทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมพลทหารบก ฉลองพระองค์ครุย ทรงสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ชิดวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว" เบื้องล่างมีข้อความว่า "พระราชทานกำเนิดธนาคารออมสิน" โดยมีดอกประจำยามคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง ด้านหลัง: กลางเหรียญมีเครื่องหมายของธนาคารออมสินชิดวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "๘๔ ปี ธนาคารออมสิน ๑ เมษายน ๒๕๔๐" เบื้องล่างมีข้อความว่า "ประเทศไทย ๒๐ บาท " โดยมีลายดอกประจำยามคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง
 
N/A หรียญกษาปณ์ที่ระลึกเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญรางวัล
ผู้ออกแบบ: ไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่, ธรรมนูญ แก้วสว่าง, ยงยุทธ์ ยงค์ไพบูลย์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท ส่วนประกอบ: วงนอก: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25
วงใน: ทองแดง ร้อยละ 92, นิเกิล ร้อยละ 2, อะลูมิเนียม ร้อยละ 6
จำนวนการผลิต: 5 000 011 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 3 มิถุนายน 2540 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 8.50 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A หรียญกษาปณ์ที่ระลึกเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญรางวัล
ผู้ออกแบบ: ไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่, ธรรมนูญ แก้วสว่าง, ยงยุทธ์ ยงค์ไพบูลย์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 20.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 788 511 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 3 มิถุนายน 2540 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A หรียญกษาปณ์ที่ระลึกเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญรางวัล
ผู้ออกแบบ: ไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่, ธรรมนูญ แก้วสว่าง, ยงยุทธ์ ยงค์ไพบูลย์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 20.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 10 374 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 3 มิถุนายน 2540 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้ายทรงฉลองพระองค์ลำลอง มีกล้องถ่ายรูปคล้องที่พระศอทรงแผนที่ไว้ที่ซอกพระกร ชิดวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช" เบื้องล่างมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙" ด้านหลัง: กลางเหรียญมีรูปด้านหน้าของเหรียญรางวัลสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ ชิดวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "เหรียญรางวัลสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ ๕ มิถุนายน ๒๕๓๙" เบื้องล่างมีข้อความว่า "ประเทศไทย"และข้อความบอกราคา โดยมีลายดอกประจำยามคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 100 ปี เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรป
ผู้ออกแบบ: ไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่, พุทธชาติ อรุณเวช โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท ส่วนประกอบ: วงนอก: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25
วงใน: ทองแดง ร้อยละ 92, นิเกิล ร้อยละ 2, อะลูมิเนียม ร้อยละ 6
จำนวนการผลิต: 5 000 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 21 กรกฎาคม 2541 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 8.5 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมพล ทรงสายสะพายและสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประดับ เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ชิดวงขอบเหรียญมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" เบื้องล่างมีช่อดอกไม้คั่นหัวท้ายข้อความ ด้านหลัง: มีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ "จปร" อยู่เหนือข้อความว่า "๑๐๐ ปี เสด็จประพาสยุโรป" "ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ " "๑๐ บาท"
 

2541[แก้]

N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี วันทหารผ่านศึก
ผู้ออกแบบ: ไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่, พนม บุญศิลป์, พุทธชาติ อรุณเวช, ธรรมนูญ แก้วสว่าง โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 20.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 1 000 011 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 30 มกราคม 2541 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี วันทหารผ่านศึก
ผู้ออกแบบ: ไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่, พนม บุญศิลป์, พุทธชาติ อรุณเวช, ธรรมนูญ แก้วสว่าง โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 20.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 5 011 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 30 มกราคม 2541 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระพักตร์ตรง ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบปกติขาวจอมพลทหารบก ชิดวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙" ด้านหลัง: กลางเหรียญมีรูปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ด้านขวามีเครื่องหมายขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกภายในเส้นกรอบวงกลมมีข้อความอยู่โดยรอบว่า "ที่ระลึก ๕๐ ปี วันทหารผ่านศึก ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑" " ประเทศไทย ๒๐ บาท " โดยมีลายดอกประจำยามคั่นระหว่างข้อความทั้งสองข้าง ชิดวงขอบเหรียญมีเส้นกรอบหกเหลี่ยม
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ
ผู้ออกแบบ: พุทธชาติ อรุณเวช, สุภาพ อุ่นอารีย์, วุฒิชัย แสงเงิน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 200.00 บาท ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: 2 123 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 24 กุมภาพันธ์ 2541 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 38.61 มม. น้ำหนัก: 23.33 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีรูปพระบรมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ทรงฉลองพระองค์สากล ชิดวงขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความว่า "ประเทศไทย" ด้านขวามีข้อความว่า รัชกาลที่ ๙" เบื้องล่างมีข้อความว่า "๒๐๐ บาท" โดยมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความ ด้านหลัง: กลางเหรียญมีรูปเด็ก 3 คน นั่งเล่นหมากเก็บ ด้านล่างมีข้อความว่า "200 BAHT" ชิดวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "THAILAND" "1997"โดยมีสัญลักษณ์ขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) คั่นตรงกลางชิดวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า "FOR THE CHILDREN OF THE WORLD "
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ
ผู้ออกแบบ: พุทธชาติ อรุณเวช, สุภาพ อุ่นอารีย์, วุฒิชัย แสงเงิน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 2,000.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองคำ ร้อยละ 99 จำนวนการผลิต: 1 290 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 24 กุมภาพันธ์ 2541 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 22.00 มม. น้ำหนัก: 6.22 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีรูปพระบรมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ทรงฉลองพระองค์สากล ชิดวงขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความว่า "ประเทศไทย" ด้านขวามีข้อความว่า รัชกาลที่ ๙" เบื้องล่างมีข้อความว่า "๒๐๐๐ บาท" โดยมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความ ด้านหลัง: กลางเหรียญมีรูปเด็กผู้หญิงนั่งเขียนหนังสือ มีกระดานชนวนและพานวางอยู่บนพื้น ด้านซ้ายมีสัญลักษณ์ขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) และข้อความว่า "2000 BAHT" ชิดวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "FOR THE CHILDREN OF THE WORLD 1997" "THAILAND"
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, ไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่, พุทธชาติ อรุณเวช, ธรรมนูญ แก้วสว่าง โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 100.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: 5 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 24 กุมภาพันธ์ 2541 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 30.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, ไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่, พุทธชาติ อรุณเวช, ธรรมนูญ แก้วสว่าง โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 100.00 บาท (ขัดเงาหนาพิเศษ) ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: 1 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 24 กุมภาพันธ์ 2541 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 30.00 มม. น้ำหนัก: 30.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพรปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงฉลองพระองค์สากล ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ชิดวงขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙" เบื้องล่างมีข้อความว่า" ๑๐๐ ปี " ด้านขวามีข้อความว่า " ประเทศไทย" โดยมีลายกระหนกคั่นระหว่างข้อความ ด้านหลัง: ด้านขวามีรูปหน้าเสือ ด้านซ้ายมีข้อความว่า "100 BAHT " ชิดวงขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความว่า " WWF CONSERVING NATURE THAILAND 1997" " พ.ศ. ๒๕๔๐"
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, ไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่, พุทธชาติ อรุณเวช, ธรรมนูญ แก้วสว่าง โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 200.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: 3 250 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 24 กุมภาพันธ์ 2541 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 38.61 มม. น้ำหนัก: 23.18 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, ไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่, พุทธชาติ อรุณเวช, ธรรมนูญ แก้วสว่าง โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 200.00 บาท (ขัดเงาหนาพิเศษ) ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: 1 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 24 กุมภาพันธ์ 2541 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 38.61 มม. น้ำหนัก: 46.36 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพรปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงฉลองพระองค์สากล ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ชิดวงขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙" เบื้องล่างมีข้อความว่า" ๒๐๐ ปี " ด้านขวามีข้อความว่า " ประเทศไทย" โดยมีลายกระหนกคั่นระหว่างข้อความ ด้านหลัง: กลางเหรียญมีรูปช้างไทย 2 เชือก ยืนหันหน้าไปทางขวา ด้านล่างมีข้อความว่า " พ.ศ. ๒๕๔๑ " ชิดวงขอบเหรียญโดยรอบมีข้อความว่า "WWF CONSERVING NATURE THAILAND 200 BAHT 1998" โดยมีจุดกลมคั่นกลางระหว่างข้อความ
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, ไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่, พุทธชาติ อรุณเวช, ธรรมนูญ แก้วสว่าง โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 200.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: 3 250 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 24 กุมภาพันธ์ 2541 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 38.61 มม. น้ำหนัก: 23.18 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, ไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่, พุทธชาติ อรุณเวช, ธรรมนูญ แก้วสว่าง โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 200.00 บาท (ขัดเงาหนาแศษ) ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: 1 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 24 กุมภาพันธ์ 2541 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 38.61 มม. น้ำหนัก: 46.36 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพรปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงฉลองพระองค์สากล ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ชิดวงขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙" เบื้องล่างมีข้อความว่า" ๒๐๐ ปี " ด้านขวามีข้อความว่า " ประเทศไทย" โดยมีลายกระหนกคั่นระหว่างข้อความ ด้านหลัง: กลางเหรียญมีรูปเสือ 2 ตัว หมอบอยู่ในทุ่งหญ้า ชิดวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า WWF CONSERVING NATURE " "พ.ศ. ๒๕๔๑" เบื้องล่างมีข้อความว่า" 200 BAHT " "THAILAND 1998"
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง
ผู้ออกแบบ: ไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่, พนม บุญศิลป์, พุทธชาติ อรุณเวช, วุฒิชัย แสงเงิน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท ส่วนประกอบ: วงนอก: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25
วงใน: ทองแดง ร้อยละ 92, นิเกิล ร้อยละ 2, อะลูมิเนียม ร้อยละ 6
จำนวนการผลิต: 2 000 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 21 พฤษภาคม 2541 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 8.50 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระพักตร์ตรง ทรงฉลองพระองค์สากล ด้านบนมีตราสัญลักษณ์พระบรมราชจักรีวงศ์ ชิดวงขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๕" ด้านขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙"ด้านล่างมีลายกระหนก ด้านหลัง: กลางเหรียญมีเครื่องหมายของโรงพยาบาลกลางสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร ชิดวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า " ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ ๒๔๔๑ -๒๕๔๑" เบื้องล่างมีข้อความว่า "ประเทศไทย ๑๐ บาท " โดยมีลายดอกประจำยามคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช, ธรรมนูญ แก้วสว่าง โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท ส่วนประกอบ: วงนอก: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25
วงใน: ทองแดง ร้อยละ 92, นิเกิล ร้อยละ 2, อะลูมิเนียม ร้อยละ 6
จำนวนการผลิต: 8 000 022 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 17 สิงหาคม 2541 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 8.50 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ทรงฉลองพระองค์สากล ชิดวงขอบเหรียญด้านล่างมีข้อความว่า "ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙" ด้านหลัง: กลางเหรีบยญมีตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 ด้านซ้ายมีข้อความว่า"๑๐ บาท" ด้านขวามีข้อความว่า "10 BAHT"ชิดวงขอบเหรียญมีข้อความว่า "ประเทศไทย ๖-๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๑"
 

2542[แก้]

N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542
ผู้ออกแบบ: ไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่, พุทธชาติ อรุณเวช, วุฒิชัย แสงเงิน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท ส่วนประกอบ: วงนอก: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25
วงใน: ทองแดง ร้อยละ 92, นิเกิล ร้อยละ 2, อะลูมิเนียม ร้อยละ 6
จำนวนการผลิต: 6 300 011 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 1 พฤษภาคม 2542 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 8.50 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542
ผู้ออกแบบ: ไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่, พุทธชาติ อรุณเวช, วุฒิชัย แสงเงิน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 20.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 2 507 011 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 1 พฤษภาคม 2542 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542
ผู้ออกแบบ: ไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่, พุทธชาติ อรุณเวช, วุฒิชัย แสงเงิน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 20.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 30 011 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 1 พฤษภาคม 2542 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542
ผู้ออกแบบ: ไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่, พุทธชาติ อรุณเวช, วุฒิชัย แสงเงิน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 600.00 บาท ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 75 จำนวนการผลิต: 47 911 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 1 พฤษภาคม 2542 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 35.00 มม. น้ำหนัก: 22.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542
ผู้ออกแบบ: ไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่, พุทธชาติ อรุณเวช, วุฒิชัย แสงเงิน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 600.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 75 จำนวนการผลิต: 10 011 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 1 พฤษภาคม 2542 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 35.00 มม. น้ำหนัก: 22.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542
ผู้ออกแบบ: ไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่, พุทธชาติ อรุณเวช, วุฒิชัย แสงเงิน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 6,000.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองคำ ร้อยละ 90, เงิน ร้อยละ 3, ทองแดง ร้อยละ 7 จำนวนการผลิต: 15 011 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 1 พฤษภาคม 2542 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542
ผู้ออกแบบ: ไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่, พุทธชาติ อรุณเวช, วุฒิชัย แสงเงิน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 6,000.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: ทองคำ ร้อยละ 90, เงิน ร้อยละ 3, ทองแดง ร้อยละ 7 จำนวนการผลิต: 1 211 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 1 พฤษภาคม 2542 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ในฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ชิดวงขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความว่า "ภูมิพลอดุยลเดช" ด้านขวามีข้อความว่า "บรมราชาธิราช" ด้านหลัง: กลางเหรียญมีสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ชิดวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒" เบื้องล่างมีข้อความว่า "ประเทศไทย" และข้อความบอกราคา โดยมีดอกประจำยามคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 125 ปี กรมศุลกากร
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, ธรรมนูญ แก้วสว่าง, วุฒิชัย แสงเงิน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท ส่วนประกอบ: วงนอก: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25
วงใน: ทองแดง ร้อยละ 92, นิเกิล ร้อยละ 2, อะลูมิเนียม ร้อยละ 6
จำนวนการผลิต: 5 000 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 5 กรกฎาคม 2542 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 8.50 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทั้งสองพระองค์ทรงฉลองพระองค์สากล ผินพระพักตร์เฉียงทางเบื้องซ้าย ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า "ภูมิพลอดุลยเดช ปร." ด้านซ้ายมีข้อความว่า "จุฬาลงกรณ์ ปร." เบื้องบนมีเครื่องหมายสัญลักษณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์และมีลายกนกประกอบทั้งสองข้าง เบื้องล่างมีลาย ช่อดอกไม้ ด้านหลัง: ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีอาคารหอรัษฎารพิพัฒน์ และด้านซ้ายมีอาคารที่ทำการกรมศุลกากร เหนืออาคารมีสัญลักษณ์ 125 ปี กรมศุลกากร เบื้องบนมีข้อความว่า "๔ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ประเทศไทย" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า "๑๐ บาท"
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพระราชสมัญญามหาราช รัชกาลที่ 3
ผู้ออกแบบ: ไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่, วุฒิชัย แสงเงิน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท ส่วนประกอบ: วงนอก: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25
วงใน: ทองแดง ร้อยละ 92, นิเกิล ร้อยละ 2, อะลูมิเนียม ร้อยละ 6
จำนวนการผลิต: 3 000 028 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 12 กรกฎาคม 2542 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 8.50 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉลองพระองค์ครุย พระพักตร์ตรง ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า" เบื้องล่างมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๓" โดยมีดอกประจำยามคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง ด้านหลัง: กลางเหรียญมีพระวิมานอันเป็นพระราชสัญลักษณ์ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีความหมายถึงพระปรมาภิไธยเดิมว่า "ทับ" ใต้ลงมาเป็นช้างสามเศียรอยู่ภายในกรอบ ขนาบด้วยราชสีห์และคชสีห์ยืนซูนพปฏลเศวตฉัตรอยู่เหนือลูกโลก ด้านข้างนพปฎลเศวตฉัตรทั้งสองข้างเป็นลายกนกช่อหางสิงห์เบื้องล่างช้างสามเศียรอยู่ภายในกรอบ ขนาบด้วยราชสีห์และคชสีห์ยืนซูนพปฎลเศวตฉัตรอยู่เหนือลูกโลก ด้านข้างนพปฎลเศวตฉัตรทั้งสองข้างเป็นลายกนกช่อหางสิงห์เบื้องล่างช้างสามเศียรเป็นลายดอกใบเทศ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "เฉลิมฉลองพระราชสมัญญามหาราช ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๑" และเบื้องล่างมีข้อความว่า "๑๐ บาท ประเทศไทย"
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี กรมแพทย์ทหารบก
ผู้ออกแบบ: ไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่, พนม บุญศิลป์, ธรรมนูญ แก้วสว่าง โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท ส่วนประกอบ: วงนอก: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25
วงใน: ทองแดง ร้อยละ 92, นิเกิล ร้อยละ 2, อะลูมิเนียม ร้อยละ 6
จำนวนการผลิต: 3 000 017 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 23 กันยายน 2542 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 8.50 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศทหารมหาดเล็กสวมสายสร้อยจักรี และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ สวมสายสร้อยจักรี ประดับตราราชวัลลภ และเครื่องหมายอักษรพระปรมาภิไธยย่อ "จปร." ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๕" และ "รัชกาลที่ ๙" โดยมีเครื่องหมายสัญลักษณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์ไขว้คั่นระหว่างข้อความดังกล่าว และเบื้องล่างมีลายช่อชัยพฤกษ์ ด้านหลัง: กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของกรมแพทย์ทหารบก ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "๑๐๐ ปี กรมแพทย์ทหารบก ๗ มกราคม ๒๔๔๓ - ๒๕๔๓" เบื้องล่างมีข้อความว่า "ประเทศไทย ๑๐ บาท" โดยมีดอกประจำยามคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง
 

2543[แก้]

N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 84 ปี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้ออกแบบ: พุทธชาติ อรุณเวช, สุนันทา ธิกุลวงษ์, เฉลิมชัย ดิษสิน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 20.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยลั 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 801 040 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 14 กุมภาพันธ์ 2543 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบจักรีปกติ พระพักตร์ตรงภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "ประเทศไทย" ด้านหลัง: กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินอยู่ภายในกรอบเจ็ดเหลี่ยม ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "ครบ ๘๔ ปี สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ๑๘ กันยายน ๒๕๔๒" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า "๒๐ บาท"
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 50 ปี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้ออกแบบ: พุทธชาติ อรุณเวช, ธรรมนูญ แก้วสว่าง โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท ส่วนประกอบ: วงนอก: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25
วงใน: ทองแดง ร้อยละ 92, นิเกิล ร้อยละ 2, อะลูมิเนียม ร้อยละ 6
จำนวนการผลิต: 1 900 040 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 5 เมษายน 2543 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 8.50 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงฉลองพระองค์สากล ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙" และ "ประเทศไทย" โดยมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความดังกล่าว ด้านหลัง: กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "๕๐ ปี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ" เบื้องล่างมีข้อความว่า "๑๐ บาท ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓" โดยมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเซีย ครั้งที่ 33
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, พนม บุญศิลป์, ทัศวงศ์ โยเซฟ, พุทธชาติ อรุณเวช โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 20.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 652 040 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 3 พฤษภาคม 2543 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเซีย ครั้งที่ 33
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, พนม บุญศิลป์, ทัศวงศ์ โยเซฟ, พุทธชาติ อรุณเวช โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 20.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 5 040 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 3 พฤษภาคม 2543 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงฉลองพระองค์สากล ผินพระพักตร์เฉียงทางเบื้องซ้าย ด้านหลัง: กลางเหรียญมีรูปเงินเจียง ซึ่งเป็นเงินตราของอาณาจักรล้านนา ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "33 RDANNUAL MEETING OF THE BOARD OF GOVERNORS" และ "ASIAN DEVELOPMENT BANK" เบื้องล่างมีข้อความว่า "6-8 MAY 2000 CHIANGMAI THAILAND" ละมีข้อความบอกราคาว่า "๒๐ บาท" และ "20 BAHT" โดยมีข้อความว่า "ประเทศไทย" อยู่ตรงกลางและมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความบอกราคากับข้อความว่า "ประเทศไทย"
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 80 ปี กระทรวงพาณิชย์
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, ธรรมนูญ แก้วสว่าง, ชาตินันท์ จิวาลักษณ์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท ส่วนประกอบ: วงนอก: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25
วงใน: ทองแดง ร้อยละ 92, นิเกิล ร้อยละ 2, อะลูมิเนียม ร้อยละ 6
จำนวนการผลิต: 3 001 040 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 15 สิงหาคม 2543 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 8.50 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงฉลองพระองค์สากล ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙" เบื้องล่างมีลายกนก ด้านหลัง: กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของกระทรวงพาณิชย์ บริเวณรอบเครื่องหมายมีข้อความว่า "๘๐ ปี" ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "๘๐ ปี กระทรวงพาณิชย์ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๓" เบื้องล่างมีข้อความว่า "ประเทศไทย" และข้อความบอกราคาว่า "๑๐ บาท"
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ผู้ออกแบบ: พุทธชาติ อรุณเวช โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท ส่วนประกอบ: วงนอก: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25
วงใน: ทองแดง ร้อยละ 92, นิเกิล ร้อยละ 2, อะลูมิเนียม ร้อยละ 6
จำนวนการผลิต: 5 000 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 3 ตุลาคม 2543 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 8.50 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ผู้ออกแบบ: พุทธชาติ อรุณเวช โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 20.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 1 000 040 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 3 ตุลาคม 2543 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ผู้ออกแบบ: พุทธชาติ อรุณเวช โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 20.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 10 040 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 3 ตุลาคม 2543 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ฉลองพระองค์เต็มยศ ทรงสายสะพายและสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ที่พระอังสาเบื้องซ้ายประดับเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๘ และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๙ ภายในวงเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" เบื้องล่างมีช่อดอกลำดวน ด้านหลัง: กลางเหรียญมีอักษรพระนามาภิไธยย่อ "สว" ด้านขวาของอักษรพระนามาภิไธยย่อ มีเลขบอกราคาว่า "๑๐" ด้านซ้ายของอักษรพระนามาภิไธยย่อ มีข้อความว่า "บาท" ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "๑๐๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ" เบื้องล่างมีข้อความว่า "๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ ประเทศไทย"
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกปี ค.ศ.2000
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช, โรงกษาปณ์สิงคโปร์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 50.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: N/A คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: N/A เส้นผ่าศูนย์กลาง: 38.70 มม. น้ำหนัก: 20.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงฉลองพระองค์สากลผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา เบื้องหลังมีรูปพระบรมมหาราชวัง ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "ประเทศไทย" เบื้องล่างมีข้อความว่า "๕๐ บาท พ.ศ. ๒๕๔๓" โดยมีจุดกลมคั่นข้อความนั้นไว้ ด้านหลัง: กลางเหรียญมีรูปเปลวไฟ ซึ่งทำเป็น Hologram effect ด้านขวาและด้ายซ้ายขนาบด้วยมังกร ส่วนบนของเปลวไฟมีข้อความบอกราคา "50 BAHT" ใต้เปลวไฟมีข้อความภาษาจึน ซึ่งบ่งบอกถึงความสุข สนุกสนาน และการมีอายุยืนยาว ใต้ข้อความภาษาจึน มีข้อความว่า "925 FINE SILVER" ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า "THAILAND 2000"
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกปี ค.ศ.2000
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช, โรงกษาปณ์สิงคโปร์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 50.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: N/A คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: N/A เส้นผ่าศูนย์กลาง: 38.70 มม. น้ำหนัก: 20.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงฉลองพระองค์สากลผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา เบื้องหลังมีรูปพระบรมมหาราชวัง ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "ประเทศไทย" เบื้องล่างมีข้อความว่า "๕๐ บาท พ.ศ. ๒๕๔๓" โดยมีจุดกลมคั่นข้อความนั้นไว้ ด้านหลัง: กลางเหรียญมีรูปมังกร ภายใต้รูปมังกรมีข้อความภาษาจีน ซึ่งบ่งบอกถึงความย่งใหญ่ ความมีเกียรติยศอันสูงส่งของพระมหากษัตริย์ ความมีค่าและความจริงใจ ใต้ข้อความภาษาจีน มีข้อความว่า "925 FINE SILVER" ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีรูปก้อนเมฆเรียงจากล่างขึ้นบนสามก้อน เหนือก้อนเมฆ มีรูปลูกแก้วเบื้องบนมีข้อความบอกราคาว่า "50 BAHT" เบื้องล่างมีข้อความว่า "THAILAND 2000"
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกปี ค.ศ.2000
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช, โรงกษาปณ์สิงคโปร์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 50.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: N/A คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: N/A เส้นผ่าศูนย์กลาง: 38.70 มม. น้ำหนัก: 20.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงฉลองพระองค์สากลผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา เบื้องหลังมีรูปพระบรมมหาราชวัง ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "ประเทศไทย" เบื้องล่างมีข้อความว่า "๕๐ บาท พ.ศ. ๒๕๔๓" โดยมีจุดกลมคั่นข้อความนั้นไว้ ด้านหลัง: ชิดขอบเหรียญด้านขวามีรูปมังกร ด้านซ้ายมีข้อความว่า "๒๕๔๓" และ "Y2K" โดยเป็นลักษณะ Latent images ภายใต้รูปมังกร มีข้อความภาษาจีนซึ่งบ่งบอกถึงความสงบ ความเป็นสิริมงคล ความมั่นคงปรองดอง และความราบรื่น แจ่มใส ใต้ข้อความภาษาจีนมีข้อความว่า "925 FINE SILVER" ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความบอกราคาว่า "50 BAHT" เบื้องล่างมีข้อความว่า "THAILAND 2000"
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกปี ค.ศ.2000
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช, โรงกษาปณ์สิงคโปร์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 200.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: N/A คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: N/A เส้นผ่าศูนย์กลาง: 65.00 มม. น้ำหนัก: 155.50 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงฉลองพระองค์สากลผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา เบื้องหลังมีรูปพระบรมมหาราชวัง ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "ประเทศไทย" เบื้องล่างมีข้อความว่า "๒๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๔๓" โดยมีจุดกลมคั่นข้อความนั้นไว้ ด้านหลัง: ลางเหรียญมีรูปเปลวไฟ ซึ่งจะพิมพ์สีที่รูปลูกแก้ว ด้านขวาและด้านซ้ายขนาบด้วยมังกร เหนือรูปลูกแก้วมีข้อความบอกราคาว่า "200 BAHT" ใต้รูปลูกแก้วมีข้อความภาษาจึน ซึ่งบ่งบอกถึงความสุข สนุกสนาน และการมีอายุยืนยาว ใต้ข้อความภาษาจึน มีข้อความว่า "5 OZ 925 FINE SILVER" ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า "THAILAND 2000"
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกปี ค.ศ.2000
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช, โรงกษาปณ์สิงคโปร์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 100.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: ทองคำ ร้อยละ 99.9 จำนวนการผลิต: N/A คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: N/A เส้นผ่าศูนย์กลาง: 21.96 มม. น้ำหนัก: 7.75 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงฉลองพระองค์สากล ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา เบื้องหลังมีรูปพระบรมมหาราชวัง ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "ประเทศไทย" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า "๑๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๔๓" โดยมีจุดกลมคั่นข้อความนั้นไว้ ด้านหลัง: กลางเหรียญมีรูปมังกร ภายใต้รูปมังกรมีข้อความภาษาจีน ซึ่งบ่งบอกถึงความย่งใหญ่ ความมีเกียรติยศอันสูงส่งของพระมหากษัตริย์ ความมีค่าและความจริงใจ ใต้ข้อความภาษาจีน มีข้อความว่า "1/4 OZ 999.9 FINE GOLD" ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีรูปก้อนเมฆเรียงจากล่างขึ้นบนสามก้อน เหนือก้อนเมฆ มีรูปลูกแก้วเบื้องบนมีข้อความบอกราคาว่า "100 BAHT" เบื้องล่างมีข้อความว่า "THAILAND 2000"
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกปี ค.ศ.2000
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, พุทธชาติ อรุณเวช, โรงกษาปณ์สิงคโปร์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 250.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: ทองคำ ร้อยละ 99.9 จำนวนการผลิต: N/A คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: N/A เส้นผ่าศูนย์กลาง: 27.00 มม. น้ำหนัก: 15.50 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงฉลองพระองค์สากล ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา เบื้องหลังมีรูปพระบรมมหาราชวัง ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "ประเทศไทย" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า "๒๕๐ บาท" โดยมีลายกนกคั่นข้อความนั้นไว้ ด้านหลัง: ชิดขอบเหรียญด้านขวามีรูปมังกร ด้านซ้ายมีข้อความว่า "๒๕๔๓" และ "Y2K" โดยเป็นลักษณะ Latent images ภายใต้รูปมังกร มีข้อความภาษาจีนซึ่งบ่งบอกถึงความสงบ ความเป็นสิริมงคล ความมั่นคงปรองดอง และความราบรื่น แจ่มใส ใต้ข้อความภาษาจีนมีข้อความว่า "1/2 OZ 999.9 FINE GOLD" ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความบอกราคาว่า "250 BAHT" เบื้องล่างมีข้อความว่า "THAILAND 2000"
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกปี ค.ศ.2000
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, นางพุทธชาติ อรุณเวช, โรงกษาปณ์สิงคโปร์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 2,500.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองคำ ร้อยละ 99.9 จำนวนการผลิต: N/A คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: N/A เส้นผ่าศูนย์กลาง: 55.00 มม. น้ำหนัก: 155.50 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงฉลองพระองค์สากลผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา เบื้องหลังมีรูปพระบรมมหาราชวัง ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "ประเทศไทย" เบื้องล่างมีข้อความว่า "๒๕๐๐ บาท พ.ศ. ๒๕๔๓" โดยมีจุดกลมคั่นข้อความนั้นไว้ ด้านหลัง: กลางเหรียญมีรูปเปลวไฟ ซึ่งทำเป็น Hologram effect ด้านขวาและด้ายซ้ายขนาบด้วยมังกร ส่วนบนของเปลวไฟมีข้อความบอกราคา "2500 BAHT" ใต้เปลวไฟมีข้อความภาษาจึน ซึ่งบ่งบอกถึงความสุข สนุกสนาน และการมีอายุยืนยาว ใต้ข้อความภาษาจึน มีข้อความว่า "5 OZ 999.9 FINE GOLD" ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า "THAILAND 2000"
 

2544[แก้]

N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กรมที่ดิน
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, ทัศวงศ์ โยเซฟ, ธรรมนูญ แก้วสว่าง โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: บาท ส่วนประกอบ: วงนอก: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25
วงใน: ทองแดง ร้อยละ 92, นิเกิล ร้อยละ 2, อะลูมิเนียม ร้อยละ 6
จำนวนการผลิต: 3 000 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 15 กุมภาพันธ์ 2544 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 8.50 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งสองพระองค์ทรงฉลองพระองค์สากล ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า " จุฬาลงกรณ์ ปร. " และด้านซ้ายมีความว่า "ภูมิพลอดุลยเดช ปร." เบื้องบนมีเครื่องหมายมหาจักรีบรมราชวงศ์ ด้านหลัง: กลางเหรียญมีรูปเครื่องราชการของกรมที่ดิน โดยมีเลข "๑๐๐" อยู่เบื้องหลัง ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "๑๐๐ ปี กรมที่ดิน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๔-๒๕๔๔" เบื้องล่างมีข้อความว่า " ประเทศไทย ๑๐ บาท " โดยมีรูปทรงสี่เหลี่ยมคันระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 84 ปี สถาปนาจุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย
ผู้ออกแบบ: N/A โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 20.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: N/A คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: N/A เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 84 ปี สถาปนาจุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย
ผู้ออกแบบ: N/A โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 20.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: N/A คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: N/A เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: N/A ด้านหลัง: N/A
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 72 ปี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ผู้ออกแบบ: พุทธชาติ อรุณเวช, จรูญ ผ่านคำ, วุฒิชัย แสงเงิน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 20.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 500 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 29 มีนาคม 2544 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 72 ปี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ผู้ออกแบบ: พุทธชาติ อรุณเวช, จรูญ ผ่านคำ, วุฒิชัย แสงเงิน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 20.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: N/A คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 29 มีนาคม 2544 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดช ทั้งสองพระองค์ทรงฉลองพระองค์สากล ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๗" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙" และเบื้องล่างมีข้อความว่า "ประเทศไทย" โดยมีลายกนกเปลวคั่นข้อความนั้น ด้านหลัง: กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ด้านขวาของเครื่องหมายราชการมีเลขบอกราคาว่า "๒๐" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "บาท" ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน" เบื้องล่างมีข้อความว่า "ครบ ๗๒ ปี ๑ เมษายน ๒๕๔๔"
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, ธรรมนูญ แก้วสว่าง, ทัศวงศ์ โยเซฟ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 20.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 500 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 8 มิถุนายน 2544 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, ธรรมนูญ แก้วสว่าง, ทัศวงศ์ โยเซฟ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 20.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 5 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 8 มิถุนายน 2544 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, ธรรมนูญ แก้วสว่าง, ทัศวงศ์ โยเซฟ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 600.00 บาท ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: 5 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 8 มิถุนายน 2544 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 35.00 มม. น้ำหนัก: 22.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, ธรรมนูญ แก้วสว่าง, ทัศวงศ์ โยเซฟ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 600.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: 1 400 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 8 มิถุนายน 2544 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 35.00 มม. น้ำหนัก: 22.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, ธรรมนูญ แก้วสว่าง, ทัศวงศ์ โยเซฟ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 6,000.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองคำ ร้อยละ 90, เงิน ร้อยละ 3, ทองแดง ร้อยละ 7 จำนวนการผลิต: 2 500 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 8 มิถุนายน 2544 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, ธรรมนูญ แก้วสว่าง, ทัศวงศ์ โยเซฟ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 6,000.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: ทองคำ ร้อยละ 90, เงิน ร้อยละ 3, ทองแดง ร้อยละ 7 จำนวนการผลิต: 531 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 8 มิถุนายน 2544 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยลเดช ทั้งสองพระองค์ทรงฉลองพระองค์ครุย เบื้องบนระหว่างสองพระองค์มีเครื่องหมายจักรีบรมราชวงศ์อยู่ใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร ด้านหลัง: กลางเหรียญมีรูปปทุมอุณาโลม อันเป็นพระราชลัญจกรประจำแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และอักษรพระปรมาภิไธยย่อ "ภปร " ซึ่งเป็นตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เหนือพระปรมาภิไธยย่อมีเลข "๙ " อันหมายความถึงลำดับของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ใต้รูปพระราชลัญจกรและพระปรมาภิไธยย่อ มีข้อความว่า "๒๐ บาท " ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า "๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ประเทศไทย" และ "พระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช" ตามลำดับ
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 90 ปี วชิรพยาบาล
ผู้ออกแบบ: พุทธชาติ อรุณเวช, ธรรมนูญ แก้วสว่าง, ยงยุทธ์ ยงค์ไพบูลย์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท ส่วนประกอบ: วงนอก: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25
วงใน: ทองแดง ร้อยละ 92, นิเกิล ร้อยละ 2, อะลูมิเนียม ร้อยละ 6
จำนวนการผลิต: 3 500 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 11 พฤศจิกายน 2545 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 8.50 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวิชราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งสองพระองค์ทรงฉลองพระองค์เต็มยศทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสายสะพายและสายสร้องแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ภายในวงขอบเหรียญมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว" และ"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช" โดยมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความดังกล่าว ด้านหลัง: กลางเหรียญมีเครื่องหมายราชการของวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวิชรพยาบาล ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีเลขบอกราคาว่า "๑๐" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "บาท" เบื้องบนมีข้อความว่า "ครบ ๙๐ ปี วชิรพยาบาล" เบื้องล่างมีข้อความว่า "ประเทศไทย ๒ มกราคม ๒๕๔๕"
 

2545[แก้]

N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 50 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ผู้ออกแบบ: พุทธชาติ อรุณเวช, ธรรมนูญ แก้วสว่าง, วุฒิชัย แสงเงิน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 20.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 300 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 1 มีนาคม 2545 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 50 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ผู้ออกแบบ: พุทธชาติ อรุณเวช, ธรรมนูญ แก้วสว่าง, วุฒิชัย แสงเงิน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 20.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 3 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 1 มีนาคม 2545 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผินพระพักตร์เฉียงทางเบื้องซ้าย และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักตร์เฉียงทางเบื้องขวา ทั้งสองพระองค์ทรงฉลองพระองค์ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสายสะพายและสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ภายในวงขอบเหรียญมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว" "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดช" และมีจุดคั่นระหว่างข้อความดังกล่าวและเบื้องบนมีรูปหลายไทยประดิษฐ์ ด้านหลัง: กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ด้านขวาของเครื่องหมายราชการ มีเลขบอกราคา "๒๐" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "บาท" ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "ครบ ๕๐ ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์" เบื้องล่างมีข้อความว่า "ประเทศไทย ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๕"
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ผู้ออกแบบ: พุทธชาติ อรุณเวช, ธรรมนูญ แก้วสว่าง โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 20.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 600 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 18 เมษายน 2545 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ผู้ออกแบบ: พุทธชาติ อรุณเวช, ธรรมนูญ แก้วสว่าง โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 20.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 5 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 18 เมษายน 2545 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์เต็มยศขาวทหารบก ทรงสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฎไทยและสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงฉลองพระองค์เต็มยศทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสายสะพายประถมาภรณ์มงกุฎไทยและสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ภายในวงขอบเหรียญทางด้านขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๕" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙" ด้านหลัง: กลางเหรียญเป็นรูปเครื่องหมายราชการแห่งโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ด้านขวาของเครื่องหมายราชการมีเลขบอกราคาว่า "๒๐" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "บาท" ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "๑๐๐ ปี โรงเรียนนายร้อยตำรวจ" เบื้องล่างมีข้อความว่า "๑๙ เมษายน ๒๕๔๕ ประเทศไทย"
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระชนมายุ 50 พรรษา
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, รังสรรค์ โชติรังสรรค์, ทัศวงศ์ โยเซฟ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 20.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 300 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 26 กรกฎาคม 2545 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระชนมายุ 50 พรรษา
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, รังสรรค์ โชติรังสรรค์, ทัศวงศ์ โยเซฟ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 20.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 3 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 26 กรกฎาคม 2545 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระชนมายุ 50 พรรษา
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, รังสรรค์ โชติรังสรรค์, ทัศวงศ์ โยเซฟ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 600.00 บาท ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: 5 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 26 กรกฎาคม 2545 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 35.00 มม. น้ำหนัก: 22.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระชนมายุ 50 พรรษา
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, รังสรรค์ โชติรังสรรค์, ทัศวงศ์ โยเซฟ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 600.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: 1 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 26 กรกฎาคม 2545 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 35.00 มม. น้ำหนัก: 22.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารฉลองพระองค์ครุย ผินพระพักตร์เฉียงทางเบื้องขวา ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า "สมเด็จพระบรมโอรสาธราชฯ" ด้านซ้ายมีข้อความว่า " สยามมกุฎราชกุมาร" ด้านหลัง: กลางเหรียญมีอักษรพระนามาภิไธย " มวก" ภายใต้พระอนุราชมงกุฎ และมีสายสร้อยพร้อมดวงตราจุลจอมเกล้าล้อมอยู่โดยรอบ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า " พระชนมายุ ๕๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕" เบื้องล่างมีข้อความว่า "๒๐ บาท ประเทศไทย"
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 100 ปี การนำธนบัตรออกใช้เป็นครั้งแรก
ผู้ออกแบบ: ธนาคารแห่งประเทศไทย, สุภาพ อุ่นอารีย์, ทัศวงศ์ โยเซฟ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 20.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 1 000 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 6 กันยายน 2545 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 100 ปี การนำธนบัตรออกใช้เป็นครั้งแรก
ผู้ออกแบบ: ธนาคารแห่งประเทศไทย, สุภาพ อุ่นอารีย์, ทัศวงศ์ โยเซฟ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 20.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 40 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 6 กันยายน 2545 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทั้งสองพระองค์ ทรงฉลองพระองค์สากลผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ภายในวงขอบเหรียญ ด้านขวามีอักษรพระปรมาภิไธย จปร ภายใต้พระมหามงกุฎ ด้านซ้ายมีอักษรพระปรมาภิไธย ภปร ภายใต้พระมหามงกุฎ ด้านหลัง: กลางเหรียญมีรูปตราแผ่นดินและมีวงกลมเป็นลายขัดสานล้อมรอบเบื้องบนของตราแผ่นดินมีข้อความว่า "พระคลังมหาสมบัติ" เบื้องล่างมีข้อความว่า " รัฐบาลสยาม" จัดวางอยู่บนลายขัดสาน ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีเลขบอกราคาว่า"๒๐" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "บาท" เบื้องบนมีข้อความว่า "ครบ ๑๐๐ ปี การนำธนบัตรออกใช้เป็นครั้งแรก" เบื้องล่างมีข้อความว่า "พ.ศ. ๒๔๔๕-๒๕๔๕ ประเทศไทย"
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 90 ปี กรมทางหลวง
ผู้ออกแบบ: นางสาวสุภาพ อุ่นอารีย์, ธรรมนูญ แก้วสว่าง โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท ส่วนประกอบ: วงนอก: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25
วงใน: ทองแดง ร้อยละ 92, นิเกิล ร้อยละ 2, อะลูมิเนียม ร้อยละ 6
จำนวนการผลิต: 3 000 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 19 กันยายน 2545 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 8.50 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งสองพระองค์ในเครื่องแบบจอมทัพ ทรงฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ "วปร" ภายใต้พระมหามงกุฎ ด้านซ้ายมีอักษรพระปรมาภิไธย "ภปร" ภายใต้พระมหามงกุฎ เบื้องบนมีเครื่องหมายสัญลักษณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์และมีลายกนกอยู่สองข้าง ด้านหลัง: กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของกรมทางหลวง ภายในวงขอบเหรียญด้านขวาและด้านซ้ายประดับด้วยลวดลายของเครื่องหมายราชการกรมทางหลวง วงในขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า"ประเทศไทย" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า "๑๐ บาท" วงนอกขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "๙๐ ปี กรมทางหลวง" เบื้องล่างมีข้อความว่า "๑ เมษายน ๒๕๔๕"
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 60 ปี กรมการค้าภายใน
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, ยงยุทธ์ ยงค์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท ส่วนประกอบ: วงนอก: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25
วงใน: ทองแดง ร้อยละ 92, นิเกิล ร้อยละ 2, อะลูมิเนียม ร้อยละ 6
จำนวนการผลิต: 3 000 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 19 กันยายน 2545 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 8.50 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงฉลองพระองค์สากล ผินพระพักตร์เฉียงเบื้องซ้าย ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ " ด้านหลัง: กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของกรมการค้าภายในและรอบเครื่องหมายราชการประดับด้วยลายกนก ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "๖๐ ปี กรมการค้าภายใน ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ประเทศไทย" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า"๑๐ บาท" โดยมีดอกประจำยามคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนและเบื้องล่างทั้งสองข้าง
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 100 ปี กรมชลประทาน
ผู้ออกแบบ: พุทธชาติ อรุณเวช, จรูญ ผ่านคำ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท ส่วนประกอบ: วงนอก: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25
วงใน: ทองแดง ร้อยละ 92, นิเกิล ร้อยละ 2, อะลูมิเนียม ร้อยละ 6
จำนวนการผลิต: 3 00 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 19 กันยายน 2545 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 8.50 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งสองพระองค์ทรงฉลองพระองค์สากล ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า รัชกาลที่ ๕ ด้านซ้ายมีข้อความว่า รัชกาลที่๙ ด้านหลัง: กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของกรมชลประทาน ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า ครบ ๑๐๐ ปี กรมชลประทาน ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๕ เบื้องล่างมีข้อความว่า ๑๐ บาท ประเทศไทย
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2546
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, จรูญ ผ่านคำ, ประสิทธิ์ ถึกอำ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท ส่วนประกอบ: วงนอก: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25
วงใน: ทองแดง ร้อยละ 92, นิเกิล ร้อยละ 2, อะลูมิเนียม ร้อยละ 6
จำนวนการผลิต: 3 000 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 19 กันยายน 2545 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 8.50 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเสือป่า ผินพระพักตร์เฉียงทางเบื้องซ้าย ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" เบื้องล่างมีข้อความว่า "องค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ" และมีเชือกประดับอยู่รอบวงในขอบเหรียญ โดยผูกเป็นเงื่อนพิรอดไว้สองข้าง ด้านหลัง: กลางเหรียญมีรูปสัญลักษณ์งานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๐ พ.ศ. ๒๕๔๖ เบื้องบนของสัญลักษณ์มีข้อความว่า "ประเทศไทย" ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "งานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ ๒๐ พ.ศ. ๒๕๔๖" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า "๑๐ บาท" และ "10 BAHT" โดยมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความดังกล่าว
 

2546[แก้]

N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษาครบ 75 พรรษา 5 ธันวาคม 2545
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, จรูญ ผ่านคำ, ทัศวงศ์ โยเซฟ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท ส่วนประกอบ: วงนอก: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25
วงใน: ทองแดง ร้อยละ 92, นิเกิล ร้อยละ 2, อะลูมิเนียม ร้อยละ 6
จำนวนการผลิต: 7 500 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 2 ธันวาคม 2545 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 8.50 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษาครบ 75 พรรษา 5 ธันวาคม 2545
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, จรูญ ผ่านคำ, ทัศวงศ์ โยเซฟ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 20.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 1 200 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 2 ธันวาคม 2545 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษาครบ 75 พรรษา 5 ธันวาคม 2545
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, จรูญ ผ่านคำ, ทัศวงศ์ โยเซฟ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 20.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 16 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 2 ธันวาคม 2545 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษาครบ 75 พรรษา 5 ธันวาคม 2545
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, จรูญ ผ่านคำ, ทัศวงศ์ โยเซฟ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 600.00 บาท ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: 14 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 2 ธันวาคม 2545 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 35.00 มม. น้ำหนัก: 22.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษาครบ 75 พรรษา 5 ธันวาคม 2545
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, จรูญ ผ่านคำ, ทัศวงศ์ โยเซฟ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 600.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: 3 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 2 ธันวาคม 2545 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 35.00 มม. น้ำหนัก: 22.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษาครบ 75 พรรษา 5 ธันวาคม 2545
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, จรูญ ผ่านคำ, ทัศวงศ์ โยเซฟ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 7,500.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองคำ ร้อยละ 90, เงิน ร้อยละ 3, ทองแดง ร้อยละ 7 จำนวนการผลิต: 6 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 2 ธันวาคม 2545 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษาครบ 75 พรรษา 5 ธันวาคม 2545
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, จรูญ ผ่านคำ, ทัศวงศ์ โยเซฟ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 7,500.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: ทองคำ ร้อยละ 90, เงิน ร้อยละ 3, ทองแดง ร้อยละ 7 จำนวนการผลิต: 1 200 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 2 ธันวาคม 2545 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเครื่องแบบจอมทัพพระมหาสังวาลนพรัตน์ราชวราภรณ์ ฉลองพระองค์ครุย ผินพระพักตร์เฉียงทางเบื้องขวา ริมขอบเหรียญโดยรอบประดับด้วยกลีบดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน 75 กลีบ ด้านหลัง: กลางเหรียญมีรูปพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประดิษฐานอยู่ภายในวงรูปไข่มีรัศมีเปล่งออกมาโดยรอบ ริมขอบเหรียญโดยรอบประดับด้วยกลีบดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน 75 กลีบ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบน มีข้อความว่า " เฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗๕ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ ประเทศไทย " เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า "๑๐ บาท " โดยมีช่อดอกบัวคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ฉลองพระชนมายุ 80 พรรษา
ผู้ออกแบบ: พุทธชาติ อรุณเวช, ทัศวงศ์ โยเซฟ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท ส่วนประกอบ: วงนอก: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25
วงใน: ทองแดง ร้อยละ 92, นิเกิล ร้อยละ 2, อะลูมิเนียม ร้อยละ 6
จำนวนการผลิต: 2 000 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 1 พฤษภาคม 2546 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 8.50 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ฉลองพระชนมายุ 80 พรรษา
ผู้ออกแบบ: พุทธชาติ อรุณเวช, ทัศวงศ์ โยเซฟ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 20.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 350 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 1 พฤษภาคม 2546 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ฉลองพระชนมายุ 80 พรรษา
ผู้ออกแบบ: พุทธชาติ อรุณเวช, ทัศวงศ์ โยเซฟ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 20.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 3 200 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 1 พฤษภาคม 2546 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ฉลองพระชนมายุ 80 พรรษา
ผู้ออกแบบ: พุทธชาติ อรุณเวช, ทัศวงศ์ โยเซฟ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 600.00 บาท ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: 4 500 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 1 พฤษภาคม 2546 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 35.00 มม. น้ำหนัก: 22.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ฉลองพระชนมายุ 80 พรรษา
ผู้ออกแบบ: พุทธชาติ อรุณเวช, ทัศวงศ์ โยเซฟ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 600.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: 1 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 1 พฤษภาคม 2546 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 35.00 มม. น้ำหนัก: 22.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์แต่งพระองค์ ทรงสายสะพายและสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ที่พระอังสาเบื้องซ้ายประดับเหรียญรัตนาภรณ์รัขกาลที่ ๘ และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๙ ผินพระพักตร์เฉียงทางเบื้องซ้าย ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา" เบื้องล่างมีข้อความว่า "กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์" โดยมีดอกไม้ประดิษฐ์คั่นข้อความระหว่างเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง ด้านหลัง: กลางเหรียญมีอักษรพระนาม "กว" ภายใต้จุลมงกุฎ ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีเลขบอกราคาว่า "10" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "บาท" เบื้องบนมีข้อความว่า "ฉลองพระชนมายุ ๘๐ พรรษา" เบื้องล่างมีข้อความว่า "๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ประเทศไทย"
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กรมจเรทหารบก
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, ทัศวงศ์ โยเซฟ, จรูญ ผ่านคำ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท ส่วนประกอบ: วงนอก: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25
วงใน: ทองแดง ร้อยละ 92, นิเกิล ร้อยละ 2, อะลูมิเนียม ร้อยละ 6
จำนวนการผลิต: 3 000 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 6 พฤษภาคม 2546 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 8.50 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมพล ทรงสายสะพายนพรัตน์ราชวราภรณ์ และสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร" เบื้องล่างมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙" โดยมีเครื่องหมายมหาจักรีบรมราชวงศ์ไขว้คั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง ด้านหลัง: กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของกรมจเรทหารบกและมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "๑๐๐ ปี กรมจเรทหารบก ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ประเทศไทย" เบื้องล่างมีข้อความว่า "๑๐ บาท"
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 90 ปี ธนาคารออมสิน
ผู้ออกแบบ: พุทธชาติ อรุณเวช, จรูญ ผ่านคำ, ปัญญา คำเคน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท ส่วนประกอบ: วงนอก: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25
วงใน: ทองแดง ร้อยละ 92, นิเกิล ร้อยละ 2, อะลูมิเนียม ร้อยละ 6
จำนวนการผลิต: 2 000 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 10 กรกฎาคม 2546 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 8.50 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมพล พร้อมฉลองพระองค์ครุย ทรงสายสร้องแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรื่องยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ผินพระพักตร์เฉียงทางเบื้องซ้าย ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว" ด้านหลัง: กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายของธนาคารออมสิน ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้ความว่า "ครบรอบ ๙๐ ปี ธนาคารออมสิน ๑ เมษายน ๒๕๔๖" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า "๑๐ บาท" และข้อความ "ประเทศไทย" ตามลำดับ
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติครบ 150 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้ออกแบบ: พุทธชาติ อรุณเวช, สุภาพ อุ่นอารีย์, ทัศวงศ์ โยเซฟ, ปัญญา คำเคน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท ส่วนประกอบ: วงนอก: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25
วงใน: ทองแดง ร้อยละ 92, นิเกิล ร้อยละ 2, อะลูมิเนียม ร้อยละ 6
จำนวนการผลิต: 3 600 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 11 กันยายน 2546 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 8.50 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติครบ 150 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้ออกแบบ: พุทธชาติ อรุณเวช, สุภาพ อุ่นอารีย์, ทัศวงศ์ โยเซฟ, ปัญญา คำเคน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 20.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 1 000 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 11 กันยายน 2546 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติครบ 150 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้ออกแบบ: พุทธชาติ อรุณเวช, สุภาพ อุ่นอารีย์, ทัศวงศ์ โยเซฟ, ปัญญา คำเคน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 20.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 26 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 11 กันยายน 2546 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติครบ 150 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้ออกแบบ: พุทธชาติ อรุณเวช, สุภาพ อุ่นอารีย์, ทัศวงศ์ โยเซฟ, ปัญญา คำเคน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 600.00 บาท ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: 15 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 11 กันยายน 2546 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 35.00 มม. น้ำหนัก: 22.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติครบ 150 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้ออกแบบ: พุทธชาติ อรุณเวช, สุภาพ อุ่นอารีย์, ทัศวงศ์ โยเซฟ, ปัญญา คำเคน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 600.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: 4 600 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 11 กันยายน 2546 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 35.00 มม. น้ำหนัก: 22.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติครบ 150 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้ออกแบบ: พุทธชาติ อรุณเวช, สุภาพ อุ่นอารีย์, ทัศวงศ์ โยเซฟ, ปัญญา คำเคน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 9,000.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองคำ ร้อยละ 90, เงิน ร้อยละ 3, ทองแดง ร้อยละ 7 จำนวนการผลิต: 5 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 11 กันยายน 2546 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติครบ 150 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้ออกแบบ: พุทธชาติ อรุณเวช, สุภาพ อุ่นอารีย์, ทัศวงศ์ โยเซฟ, ปัญญา คำเคน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 9,000.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: ทองคำ ร้อยละ 90, เงิน ร้อยละ 3, ทองแดง ร้อยละ 7 จำนวนการผลิต: 1 500 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 11 กันยายน 2546 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุย ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" ด้านหลัง: กลางเหรียญมีอักษรพระปรมาภิไธย "จปร" ภายใต้พระมหามงกุฎ ด้านขวาและด้านซ้ายของอักษรพระปรมภิไธย " จปร" มีตัวเลขไทยประดิษฐ์ว่า "๒๓๙๖ และ "๒๕๔๖" ตามลำดับ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า " ๑๕๐ ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๖" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาและข้อความว่า "ประเทศไทย" ตามลำดับ โดยมีรูปสี่เหลี่ยมคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 11
ผู้ออกแบบ: พุทธชาติ อรุณเวช, ทัศวงศ์ โยเซฟ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท ส่วนประกอบ: วงนอก: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25
วงใน: ทองแดง ร้อยละ 92, นิเกิล ร้อยละ 2, อะลูมิเนียม ร้อยละ 6
จำนวนการผลิต: 1 000 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 7 ตุลาคม 2546 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 8.50 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงฉลองพระองค์สากล ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙" เบื้องล่างมีข้อความว่า "ประเทศไทย" และมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง ด้านหลัง: กลางเหรียญมีรูปสัญลักษณ์การประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 11 ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "การประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๑๑" เบื้องล่างมีข้อความว่า " ๒๐ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ กรุงเทพฯ" ระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างด้านขวามีเลขบอกราคาว่า "๑๐" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "บาท"
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี โรงเรียนนายเรืออากาศ
ผู้ออกแบบ: ชาตินันท์ จิวาลักษณ์, ธรรมนูญ แก้วสว่าง, ทรงวุฒิ คงวัน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 50.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 250 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 3 ธันวาคม 2546 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 21.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมพลอากาศ พระพักตร์ตรง ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "ประเทศไทย" ด้านหลัง: กลางเหรียญมีรูปสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนนายเรืออากาศ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "ที่ระลึก ๕๐ ปี โรงเรียนนายเรืออากาศ" เบื้องล่างข้อความว่า "วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖" ระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างด้านขวามีเลขบอกราคาว่า "๕๐" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "บาท"
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 50 ปี สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ผู้ออกแบบ: รังสรรค์ โชติรังสรรค์, ธรรมนูญ แก้วสว่าง, ปัญญา คำเคน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 50.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 200 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 3 ธันวาคม 2546 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 36.00 มม. น้ำหนัก: 21.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงฉลองพระองค์สากล ผินพระพักตร์เฉียงทางเบื้องซ้าย ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ด้านหลัง: กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "ครบ ๕๐ ปี สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ๑ มกราคม ๒๕๔๗" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า "๕๐ บาท" และข้อความว่า "ประเทศไทย" ตามลำดับโดยมีลายไทยคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง
 

2547[แก้]

N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 70 ปี ราชบัณฑิตยสถาน
ผู้ออกแบบ: ชาตินันท์ จิวาลักษณ์, ธรรมนูญ แก้วสว่าง โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท ส่วนประกอบ: วงนอก: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25
วงใน: ทองแดง ร้อยละ 92, นิเกิล ร้อยละ 2, อะลูมิเนียม ร้อยละ 6
จำนวนการผลิต: 2 000 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 31 มีนาคม 2547 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 8.50 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งสองพระองค์ทรงฉลองพระองค์ชุดไทย ภายในวงขอบเหรียญด้านขวา มีอักษรพระปรมาภิไธย "ปปร" ภายใต้พระมหามงกุฎ ด้านซ้าย มีอักษรพระปรมาภิไธย "ภปร" ภายใต้พระมหามงกุฎ ด้านหลัง: กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของราชบัณฑิตยสถาน ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "๗๐ ปี ราชบัณฑิตยสถาน" เบื้องล่างมีข้อความว่า "๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ ประเทศไทย" ระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่าง ด้านขวามีเลขบอกราคาว่า "๑๐" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "บาท"
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 70 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ออกแบบ: ธรรมนูญ แก้วสว่าง โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท ส่วนประกอบ: วงนอก: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25
วงใน: ทองแดง ร้อยละ 92, นิเกิล ร้อยละ 2, อะลูมิเนียม ร้อยละ 6
จำนวนการผลิต: 3 000 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 23 มิถุนายน 2547 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 8.50 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์สากล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดเดชฯ สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร" เบื้องล่างมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙" โดยมีลายกระหนกคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง ด้านหลัง: กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า ๗๐ ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๗" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า ๑๐ บาท" โดยมีลายพุ่มข้าวบิณฑ์คั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2547
ผู้ออกแบบ: พุทธชาติ อรุณเวช, ทัศวงศ์ โยเซฟ, ทรงวุฒิ คงวัน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท ส่วนประกอบ: วงนอก: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25
วงใน: ทองแดง ร้อยละ 92, นิเกิล ร้อยละ 2, อะลูมิเนียม ร้อยละ 6
จำนวนการผลิต: 6 000 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 15 กรกฎาคม 2547 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 8.50 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2547
ผู้ออกแบบ: พุทธชาติ อรุณเวช, ทัศวงศ์ โยเซฟ, ทรงวุฒิ คงวัน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 20.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 600 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 15 กรกฎาคม 2547 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2547
ผู้ออกแบบ: พุทธชาติ อรุณเวช, ทัศวงศ์ โยเซฟ, ทรงวุฒิ คงวัน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 20.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 10 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 15 กรกฎาคม 2547 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2547
ผู้ออกแบบ: พุทธชาติ อรุณเวช, ทัศวงศ์ โยเซฟ, ทรงวุฒิ คงวัน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 600.00 บาท ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: 12 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 15 กรกฎาคม 2547 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 35.00 มม. น้ำหนัก: 22.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2547
ผู้ออกแบบ: พุทธชาติ อรุณเวช, ทัศวงศ์ โยเซฟ, ทรงวุฒิ คงวัน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 600.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: 3 700 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 15 กรกฎาคม 2547 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 35.00 มม. น้ำหนัก: 22.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2547
ผู้ออกแบบ: พุทธชาติ อรุณเวช, ทัศวงศ์ โยเซฟ, ทรงวุฒิ คงวัน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 9,000.00 บาท ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: 6 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 15 กรกฎาคม 2547 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2547
ผู้ออกแบบ: พุทธชาติ อรุณเวช, ทัศวงศ์ โยเซฟ, ทรงวุฒิ คงวัน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 9,000.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: 1 600 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 15 กรกฎาคม 2547 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงราชศิราภรณ์เพชรพระกุณฑลเพชร ฉลองพระองค์ชุดไทยทรงสะพักปักลาย ทรงสายสะพายและสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ พระอังสาเบื้องซ้ายประดับดวงตราปฐมจุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 1 ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "พระบรมราชินีนาถ" ด้านหลัง: กลางเหรียญมีรูปตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีเลขบอกราคา ด้านซ้ายมีข้อความว่า "บาท" เบื้องบนมีข้อความว่า "มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ " เบื้องล่างมีข้อความว่า "ประเทศไทย ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗"
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
ผู้ออกแบบ: พุทธชาติ อรุณเวช, ปัญญา คำเคน, กรศิษฐ์ รัตนจันทร์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท ส่วนประกอบ: วงนอก: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25
วงใน: ทองแดง ร้อยละ 92, นิเกิล ร้อยละ 2, อะลูมิเนียม ร้อยละ 6
จำนวนการผลิต: 3 000 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 27 กันยายน 2547 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 8.50 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงฉลองพระองค์ชุดไทย ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ด้านหลัง: กลางเหรียญมีรูปสัญลักษณ์พลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด ด้านบนขวาของรูปสัญลักษณ์มีเลขบอกราคาว่า "๑๐" ด้านบนซ้ายมีข้อความว่า "บาท" ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "ประเทศไทย" เบื้องล่างมีข้อความว่า "วันที่ ๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖"
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมใหญ่สมัชชาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก (IUCN) ครั้งที่ 3 (BWCC 2004)
ผู้ออกแบบ: ชาตินันท์ จิวาลักษณ์, สุภาพ อุ่นอารีย์, ปัญญา คำเคน, กรศิษฐ์ รัตยจันทร์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท ส่วนประกอบ: วงนอก: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25
วงใน: ทองแดง ร้อยละ 92, นิเกิล ร้อยละ 2, อะลูมิเนียม ร้อยละ 6
จำนวนการผลิต: 3 000 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 27 กันยายน 2547 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 8.50 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงฉลองพระองค์สากล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ด้านหลัง: กลางเหรียญมีรูปสัญลักษณ์การประชุมใหญ่สมัชชาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก ครั้งที่ 3 เบื้องล่างของรูปสัญลักษณ์มีข้อความว่า "ประเทศไทย"และ"THAILAND" โดยมีจุดกลมคั้นระหว่างข้อความดังกล่าว ด้านขวาของรูปสัญลักษณ์มีเลขบอกราคาว่า "๑๐" และข้อความว่า "บาท" โดยมีเส้นคั่นระหว่างข้อความดังกล่าว ด้านซ้ายของรูปสัญลักษณ์มีเลขบอกราคาว่า "10" และข้อความว่า "BAHT" โดยมีเส้นคั่นระหว่างข้อความดังกล่าวภายในวงขอบเหรียญมีข้อความว่า "การประชุมใหญ่สมัชชาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก ครั้งที่ ๓ และ "๑๗ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗" โดยมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความดังกล่าว
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ 200 ปี
ผู้ออกแบบ: พุทธชาติ อรุณเวช, ทัศวงศ์ โยเซฟ, จรูญ ผ่านคำ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท ส่วนประกอบ: วงนอก: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25
วงใน: ทองแดง ร้อยละ 92, นิเกิล ร้อยละ 2, อะลูมิเนียม ร้อยละ 6
จำนวนการผลิต: 3 500 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 30 กันยายน 2547 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 8.50 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ 200 ปี
ผู้ออกแบบ: พุทธชาติ อรุณเวช, ทัศวงศ์ โยเซฟ, จรูญ ผ่านคำ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 20.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 500 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 30 กันยายน 2547 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ 200 ปี
ผู้ออกแบบ: พุทธชาติ อรุณเวช, ทัศวงศ์ โยเซฟ, จรูญ ผ่านคำ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 20.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 10 500 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 30 กันยายน 2547 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ 200 ปี
ผู้ออกแบบ: พุทธชาติ อรุณเวช, ทัศวงศ์ โยเซฟ, จรูญ ผ่านคำ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 600.00 บาท ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: 12 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 30 กันยายน 2547 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 35.00 มม. น้ำหนัก: 22.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ 200 ปี
ผู้ออกแบบ: พุทธชาติ อรุณเวช, ทัศวงศ์ โยเซฟ, จรูญ ผ่านคำ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 600.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: 3 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 30 กันยายน 2547 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 35.00 มม. น้ำหนัก: 22.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ 200 ปี
ผู้ออกแบบ: พุทธชาติ อรุณเวช, ทัศวงศ์ โยเซฟ, จรูญ ผ่านคำ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 9,000.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองคำ ร้อยละ 90, เงิน ร้อยละ 3, ทองแดง ร้อยละ 7 จำนวนการผลิต: 3 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 30 กันยายน 2547 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ 200 ปี
ผู้ออกแบบ: พุทธชาติ อรุณเวช, ทัศวงศ์ โยเซฟ, จรูญ ผ่านคำ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 9,000.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: ทองคำ ร้อยละ 90, เงิน ร้อยละ 3, ทองแดง ร้อยละ 7 จำนวนการผลิต: 1 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 30 กันยายน 2547 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ทรงฉลองพระองค์สักหลาดพื้นดำปักดิ้นทอง ทรงพระมหาสังวาลนพรัตนราชวราภรณ์ดาราไอราพต ดารานพรัตน และทรงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของฝรั่งเศส ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๔" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "ประเทศไทย" และริมขอบเหรียญโดยรอบประดับด้วยลายโค้ง ด้านหลัง: กลางเหรียญมีรูปพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" และ"ในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ ๒๐๐ปี" ตามลำดับ เบื้องล่างมีข้อความว่า "๑๘ ตุลาคม๒๕๔๗" และข้อความบอกราคา โดยมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 13 (CITES COP 13)
ผู้ออกแบบ: พุทธชาติ อรุณเวช, ทัศวงศ์ โยเซฟ, กรศิษฐ์ รัตนจันทร์ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท ส่วนประกอบ: วงนอก: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25
วงใน: ทองแดง ร้อยละ 92, นิเกิล ร้อยละ 2, อะลูมิเนียม ร้อยละ 6
จำนวนการผลิต: 3 000 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 30 ธันวาคม 2547 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 8.50 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์สากล ทรงพระกุณฑลมุก และทรงสร้อยพระศอมุก ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ" เบื้องล่างมีข้อความว่า "ประเทศไทย" โดยมีดอกกล้วยไม้ควีนสิริกิติ์ คั่นระหว่างข้อความเบื้องบนและเบื้องล่างทั้งสองข้าง ด้านหลัง: กลางเหรียญมีรูปสัญลักษณ์การประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป้าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 13 (CITES COP 13) ด้านล่างขวาของรูปสัญลักษณ์มีข้อความบอกราคาว่า "๑๐ บาท" ด้านล่างซ้ายมีข้อความบอกราคาว่า "10 BAHT" ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "การประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ" และ"ซึ่งชนิดสัตว์ป้าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ ๑๓ (CITES COP 13)" ตามลำดับ
 

2548[แก้]

N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กรมการขนส่งทหารบก
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, ทัศวงศ์ โยเซฟ, ปัญญา คำเคน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท ส่วนประกอบ: วงนอก: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25
วงใน: ทองแดง ร้อยละ 92, นิเกิล ร้อยละ 2, อะลูมิเนียม ร้อยละ 6
จำนวนการผลิต: 3 000 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 28 มกราคม 2548 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 8.50 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์เต็มยศขาวทหารบก ทรงสายสะพายนพรัตนราชวราภรณ์และสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมพล ทรงสายสะพายและสายสร้อยแห่งเครื้องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๕ " ด้านซ้ายมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙" ด้านหลัง: กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของกรมการขนส่งทหารบก และมีวงกลมรอบเครื่องหมายราชการเป็นรูปรัศมีเปล่งออกโดยรอบ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "ครบ ๑๐๐ ปี กรมการขนส่งทหารบก" เบื้องล่างมีข้อความว่า "๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ประเทศไทย" ด้านขวามีเลขบอกราคาว่า "๑๐" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "บาท"
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 50 พรรษา
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, ปัญญา คำเคน, ทรงวุฒิ คงวัน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 20.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 650 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 1 เมษายน 2548 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 50 พรรษา
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, ปัญญา คำเคน, ทรงวุฒิ คงวัน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 20.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 12 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 1 เมษายน 2548 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 50 พรรษา
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, ปัญญา คำเคน, ทรงวุฒิ คงวัน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 600.00 บาท ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: 15 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 1 เมษายน 2548 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 35.00 มม. น้ำหนัก: 22.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 50 พรรษา
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, ปัญญา คำเคน, ทรงวุฒิ คงวัน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 600.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: 4 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 1 เมษายน 2548 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 35.00 มม. น้ำหนัก: 22.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ทรงฉลองพระองค์ชุดไทย ทรงสะพักปักลาย ทรงสายสะพายและสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ พระอังสาเบื้องซ้ายประดับเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 1 และเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ริมขอบเหรียญโดยรอบประดับด้วยดอกรัก จำนวน 50 ดอก ด้านหลัง: กลางเหรียญมีอักษรพระนามาภิไธย "ส.ธ." ไขว้ภายใต้พระมงกุฎขัตติยราชกุมารี และมีเส้นรัศมีมีเปล่งออกโดยรอบ 50 เส้น รอบรัศมีประกอบด้วยดารารัศมีจรดดอกและช่อชัยพฤกษ์ ริมขอบเหรียญโดยรอบประดับด้วยดอกรัก จำนวน 50 ดอก ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระชนมายุ ๕๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๔๘" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคา และข้อความว่า "ประเทศไทย" ตามลำดับ โดยมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 72 ปี กรมธนารักษ์
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, จรูญ ผ่านคำ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท ส่วนประกอบ: วงนอก: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25
วงใน: ทองแดง ร้อยละ 92, นิเกิล ร้อยละ 2, อะลูมิเนียม ร้อยละ 6
จำนวนการผลิต: 3 000 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 19 พฤษภาคม 2548 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 8.50 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 72 ปี กรมธนารักษ์
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, จรูญ ผ่านคำ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 20.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 300 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 19 พฤษภาคม 2548 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 72 ปี กรมธนารักษ์
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, จรูญ ผ่านคำ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 20.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 3 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 19 พฤษภาคม 2548 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์สากล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" เบื้องล่างมีข้อความว่า "ประเทศไทย" โดยจุดกลมคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนและเบื้องล่างทั้งสองข้าง ด้านหลัง: กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของกรมธนารักษ์ และรอบเครื่องหมายราชการมีเลข "72" เรียงรายอยู่โดยรอบ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "ครบ ๗๒ ปี ๒๓ พฤษภาคม ๒๔๗๖ - ๒๕๔๘" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคา โดยมีจุดคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนและเบื้องล่างทั้งสองข้าง
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี หอสมุดแห่งชาติ
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, จรูญ ผ่านคำ, ทรงวุฒิ คำเคน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 20.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 200 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 12 ตุลาคม 2548 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทั้งสองพระองค์ทรงฉลองพระองค์สากล โดยพระบรมรูปแต่ละพระองค์อยู่ภายในรูปทรงรีลักษณะล็อกเกตล้อมเพชร ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๕" เบื้องล่างมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙" ด้านหลัง: กลางเหรียญมีรูปด้านหลังของเหรียญที่ระลึกหอพระสมุดวชิรญาณ ใต้รูปด้านหลังของรูปเหรียญที่ระลึกหอพระสมุดวชิรญาณ มีข้อความบอกราคาว่า "๒๐ บาท" ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "๑๐๐ ปี หอสมุดแห่งชาติ ๑๒ ตุลาคม ๒๔๔๘ - ๒๕๔๘" และ"ประเทศไทย" ตามลำดับ เบื้องล่างมีรูปหนังสือวางเรียงอยู่
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 72 ปี สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ผู้ออกแบบ: สุภาพ อุ่นอารีย์, ทัศวงศ์ โยเซฟ, ทรงวุฒิ คำเคน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท ส่วนประกอบ: วงนอก: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25
วงใน: ทองแดง ร้อยละ 92, นิเกิล ร้อยละ 2, อะลูมิเนียม ร้อยละ 6
จำนวนการผลิต: 3 000 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 11 มกราคม 2549 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 8.50 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ ฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และสายสร้อยปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ และมีวงกลมรอบพระบรมรูปเป็นลายเหลี่ยมเพชรสร่ง ภายในวงขอบเหรียญมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ด้านหลัง: กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ใต้เครื่องหมายราชการมีข้อความว่า "พ.ศ. ๒๕๔๗" ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "ครบ ๗๒ ปี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี" เบื้องล่างมีข้อความว่า "ประเทศไทย" และข้อความบอกราคาว่า "๑๐ บาท" ตามลำดับ โดยมีรูปธงชาติคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนและเบื้องล่างทั้งสองข้าง
 

2549[แก้]

N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 25 พ.ศ. 2548
ผู้ออกแบบ: รังสรรค์ โชติรังสรรค์, ปัญญา คำเคน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท ส่วนประกอบ: วงนอก: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25
วงใน: ทองแดง ร้อยละ 92, นิเกิล ร้อยละ 2, อะลูมิเนียม ร้อยละ 6
จำนวนการผลิต: 3 000 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 11 มกราคม 2549 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 8.50 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" เบื้องล่างมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙" โดยมีรูปเครื่องหมายลูกเสือสากลคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนและเบื้องล่างทั้งสองข้าง ด้านหลัง: กลางเหรียญมีรูปสัญลักษณ์งานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเชีย- แปซิฟิก ครั้งที่ 25 พ.ศ. 2548 และรอบรูปสัญลักษณ์มีวงกลมเชือกล้อมรอบสองวง เบื้องบนรูปสัญลักษณ์มีข้อความว่า "ประเทศไทย" เบื้องล่างมีข้อความว่า "25 Asia - Pacific Regional Scout Jamboree , 2005 : Thailand" โดยมีลายไทยคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนและเบื้องล่างทั้งสองข้าง ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "งานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ ๒๕ พ.ศ. ๒๕๔๘" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า "๑๐ บาท" และ"10 BAHT" โดยมีจุดกลมค่นระหว่างข้อความบอกราคาดังกล่าว และมีรูปเครื่องหมายลูกเสือสากลคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนและเบื้องล่างทั้งสองข้าง
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
ผู้ออกแบบ: ชาตินันท์ จิวาลักษณ์, รังสรรค์ โชติรังสรรค์, ทัศวงศ์ โยเซฟ, ปัญญา คำเคน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท ส่วนประกอบ: วงนอก: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25
วงใน: ทองแดง ร้อยละ 92, นิเกิล ร้อยละ 2, อะลูมิเนียม ร้อยละ 6
จำนวนการผลิต: 3 000 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 8 กุมภาพันธ์ 2549 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 8.50 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
ผู้ออกแบบ: ชาตินันท์ จิวาลักษณ์, รังสรรค์ โชติรังสรรค์, ทัศวงศ์ โยเซฟ, ปัญญา คำเคน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 600.00 บาท ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: 10 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 8 กุมภาพันธ์ 2549 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 35.00 มม. น้ำหนัก: 22.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
ผู้ออกแบบ: ชาตินันท์ จิวาลักษณ์, รังสรรค์ โชติรังสรรค์, ทัศวงศ์ โยเซฟ, ปัญญา คำเคน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 600.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: 5 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 8 กุมภาพันธ์ 2549 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 35.00 มม. น้ำหนัก: 22.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระรูปพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ" เบื้องล่างประดับด้วยลายไทย ด้านหลัง: กลางเหรียญมีข้อความว่า "พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ พระเจ้าหลานเธอ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๘" ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "ประเทศไทย" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคา ตามลำดับ ริมขอบเหรียญโดยรอบประดับด้วยลายไทยประดิษฐ์
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระชนมายุ 80 พรรษา
ผู้ออกแบบ: ทรงวุฒิ คงวัน, ทัศวงศ์ โยเซฟ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท ส่วนประกอบ: วงนอก: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25
วงใน: ทองแดง ร้อยละ 92, นิเกิล ร้อยละ 2, อะลูมิเนียม ร้อยละ 6
จำนวนการผลิต: 1 000 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 8 กุมภาพันธ์ 2549 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 8.50 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระชนมายุ 80 พรรษา
ผู้ออกแบบ: ทรงวุฒิ คงวัน, ทัศวงศ์ โยเซฟ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 20.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 200 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 8 กุมภาพันธ์ 2549 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระชนมายุ 80 พรรษา
ผู้ออกแบบ: ทรงวุฒิ คงวัน, ทัศวงศ์ โยเซฟ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 20.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 3 500 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 8 กุมภาพันธ์ 2549 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงฉลองพระองค์ชุดไทย ทรงสายสะพายและสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ พระอังสาเบื้องซ้ายประดับเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 6 ชั้นที่ 1 เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 7 ชั้นที่ 1 และเหรียญรัตนภรณ์ รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 1 ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี" เบื้องล่างมีรูปลายไทย ด้านหลัง: กลางเหรียญมีอักษรพระนาม "พ.ร." ภายใต้พระมงกุฎขัตติยราชนารี และมีพระวชิระ ดอกบัว และดารารัศมีประดับอยู่โดยรอบ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระชนมายุ ๘๐ พรรษา ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาและข้อความว่า "ประเทศไทย" ตามลำดับ
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 130 ปี การตรวจเงินแผ่นดินไทย
ผู้ออกแบบ: ชาตินันท์ จิวาลักษณ์, ธรรมนูญ แก้วสว่าง โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท ส่วนประกอบ: วงนอก: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25
วงใน: ทองแดง ร้อยละ 92, นิเกิล ร้อยละ 2, อะลูมิเนียม ร้อยละ 6
จำนวนการผลิต: 3 000 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 10 เมษายน 2549 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 8.50 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทั้งสองพระองค์ทรงฉลองพระองค์สากล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนด้านขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๕" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙" เบื้องล่างมีข้อความว่า"ประเทศไทย" ด้านหลัง: กลางเหรียญมีรูปตราชั่งวางอยู่หน้าพานรัฐธรรมนูญ และมีลายไทยประดิษฐ์ประดับอยู่โดยรอบ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "ครบ ๑๓๐ ปี การตรวจเงินแผ่นดินไทย ๑๘ กันยายน ๒๕๔๘" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า "๑๐ บาท" โดยมีจุดคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงเจริญพระชันษา 1 ปี พ.ศ. 2549
ผู้ออกแบบ: สุนทร วิไล โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 50.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 500 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 27 เมษายน 2549 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 36.00 มม. น้ำหนัก: 21.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระรูปพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า"พระองค์เจ้า" ด้านซ้ายมีข้อความว่า"ทีปังกรรัศมีโชติ" ด้านหลัง: กลางเหรียญมีข้อความว่า "พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงเจริญพระชันษา ๑ ปี ๒๙ เมษายน ๒๕๔๙ ๕๐ บาท" อยู่บนแผ่นจารึก ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีรูปลูกไก่ยืนอยู่บนหัวเม็ดทรงมัณฑ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง สำหรับม้วนเก็บแผ่นจารึก เบื้องล่างมีข้อความว่า "ประเทศไทย"
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ผู้ออกแบบ: พุทธชาติ อรุณเวช, ทัศวงศ์ โยเซฟ, ทรงวุฒิ คงวัน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท ส่วนประกอบ: วงนอก: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25
วงใน: ทองแดง ร้อยละ 92, นิเกิล ร้อยละ 2, อะลูมิเนียม ร้อยละ 6
จำนวนการผลิต: 16 000 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 30 พฤษภาคม 2549 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 8.50 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และสายสร้อยจุลจอมเกล้า ริมขอบเหรียญโดยรอบประดับด้วยลายรูปเพชรร้อยเรียงกันจำนวน ๖๐ เม็ด ด้านหลัง: กลางเหรียญมีรูปตราสัญลักษณ์การจัดงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า "๑๐ บาท" และข้อความว่า "ประเทศไทย" ตามลำดับ โดยมีจุดกลมคั่นข้อความระหว่างเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ผู้ออกแบบ: พุทธชาติ อรุณเวช, ทัศวงศ์ โยเซฟ, ทรงวุฒิ คงวัน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 20.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 2 600 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 30 พฤษภาคม 2549 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ผู้ออกแบบ: พุทธชาติ อรุณเวช, ทัศวงศ์ โยเซฟ, ทรงวุฒิ คงวัน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 20.00 บาท (ขัดเงา) ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 96 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 30 พฤษภาคม 2549 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ผู้ออกแบบ: พุทธชาติ อรุณเวช, ทัศวงศ์ โยเซฟ, ทรงวุฒิ คงวัน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 600.00 บาท ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: 66 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 30 พฤษภาคม 2549 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 35.00 มม. น้ำหนัก: 22.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ผู้ออกแบบ: พุทธชาติ อรุณเวช, ทัศวงศ์ โยเซฟ, ทรงวุฒิ คงวัน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 600.00 บาท (ขัดเงาโฮโลแกรม) ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 92.5, ทองแดง ร้อยละ 7.5 จำนวนการผลิต: 16 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 30 พฤษภาคม 2549 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 35.00 มม. น้ำหนัก: 22.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ผู้ออกแบบ: พุทธชาติ อรุณเวช, ทัศวงศ์ โยเซฟ, ทรงวุฒิ คงวัน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 12,000.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองคำ ร้อยละ 90, เงิน ร้อยละ 3, ทองแดง ร้อยละ 7 จำนวนการผลิต: 16 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 30 พฤษภาคม 2549 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ผู้ออกแบบ: พุทธชาติ อรุณเวช, ทัศวงศ์ โยเซฟ, ทรงวุฒิ คงวัน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 12,000.00 บาท (ขัดเงาโฮโลแกรม) ส่วนประกอบ: ทองคำ ร้อยละ 90, เงิน ร้อยละ 3, ทองแดง ร้อยละ 7 จำนวนการผลิต: 9 600 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 30 พฤษภาคม 2549 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ทรงเครื่องแบบจอมทัพ ฉลองพระองค์ครุย ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และสายสร้อยจุลจอมเกล้า ริมขอบเหรียญโดยรอบประดับด้วยลายรูปเพชรร้อยเรียงกันจำนวน ๖๐ เม็ด ด้านหลัง: กลางเหรียญมีรูปตราสัญลักษณ์การจัดงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เบื้องล่างตราสัญลักษณ์มีข้อความบอกราคา และข้อความว่า "ประเทศไทย" ตามลำดับ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า "พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙"
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงศ์ เนื่องในโอกาสวันประสูติครบ 150 ปี พ.ศ. 2549
ผู้ออกแบบ: ทัศวงศ์ โยเซฟ, ปัญญา คำเคน, ธรรมนูญ แก้วสว่าง, ทรงวุฒิ คงวัน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท ส่วนประกอบ: วงนอก: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25
วงใน: ทองแดง ร้อยละ 92, นิเกิล ร้อยละ 2, อะลูมิเนียม ร้อยละ 6
จำนวนการผลิต: 5 000 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 8 สิงหาคม 2549 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 8.50 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงศ์ ทรงฉลองพระองคืเครื่องแบบผู้บังคับการทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ทรงสายสะพายและประดับดาราเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ และสายสร้อยจุลจอมเกล้าภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงศ์" เบื้องล่างมีข้อความว่า "ประเทศไทย" โดยมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง ด้านหลัง: กลางเหรียญมีตราพระนามสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงศ์ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "๑๕๐ ปี แห่งวันประสูติองค์เสนาบดี กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๙" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า "๑๐ บาท" โดยมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี ฝนหลวงพระราชทาน พ.ศ. 2549
ผู้ออกแบบ: ชาตินันท์ จิวาลักษณ์, จรูญ ผ่านคำ โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 20.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 3 000 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 14 กันยายน 2549 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา แลองพระองค์สากล ทรงคล้องกล้องถ่ายรูปไว้ที่พระศอ พระหัตถ์ขวาทรงถือดินสอ พระหัตถ์ซ้ายทรงถือแผนที่ เบื้องหลังมีทุ่งนา ภูเขาก้อนเมฆและเครื่องบินสองลำโปรยสารฝนหลวง ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "พระบิดาแห่งฝนหลวง" โดยมีรูปเครื่องบินคั่นระหว่างข้อความดังกล่าว ด้านหลัง: กลางเหรียญมีรูปสัญลักษณ์ปีกฝนหลวงพิเศษพระราชทานซึ่งมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "ครบ ๕๐ ปี" ฝนหลวงพระราชทาน ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘" เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า ๒๐ บาท" และ ข้อความว่า "ประเทศไทย" ตามลำดับ โดยมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กรมพระธรรมนูญ
ผู้ออกแบบ: ชาตินันท์ จิวาลักษณ์, ธรรมนูญ แก้วสว่าง โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 10.00 บาท ส่วนประกอบ: วงนอก: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25
วงใน: ทองแดง ร้อยละ 92, นิเกิล ร้อยละ 2, อะลูมิเนียม ร้อยละ 6
จำนวนการผลิต: 3 000 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 25 กันยายน 2549 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 26.00 มม. น้ำหนัก: 8.50 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูประบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ ทรงสายสะพายนพรัตนราชวราภรณ์ และสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ ทรงสายสะพายและสายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๕" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙" ด้านหลัง: กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของกรมพระธรรมนูญ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "ครบ ๑๐๐ ปี กรมพระธรรมนูญ" เบื้องล่างมีข้อความว่า "๑๒ กันยายน ๒๕๔๙ ประเทศไทย" ด้านขวามีเลขบอกราคาว่า "๑๐" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "บาท"
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี โรงเรียนนายเรือ
ผู้ออกแบบ: ชาตินันท์ จิวาลักษณ์, รังสรรค์ โชติรังสรรค์, ธรรมนูญ แก้วสว่าง, ทรงวุฒิ คงวัน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 50.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 200 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 13 พฤศจิกายน 2549 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 36.00 มม. น้ำหนัก: 21.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมพลเรือ ทรงสายสะพายนพรัตนราชวราภรณ์ สายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ดาราจักรี ดารานพรัตนและดาราปฐมจุลจอมเกล้า และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมพลเรือ ทรงสายสะพายนพรัตนราชวราภรณ์ สายสร้อยแห่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และดาราจักรี ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๕" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙" ด้านหลัง: กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของโรงเรียนนายเรือ ภายในวงขอบเหรียญญเบื้องบนมีข้อความว่า "ครบ ๑๐๐ ปี โรงเรียนนายเรือ" เบื้องล่างมีข้อความว่า "๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ประเทศไทย" ระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่าวด้านขวามีเลขบอกราคาว่า "๕๐" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "บาท"
 
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสที่สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ ปี 2549
ผู้ออกแบบ: ชาตินันท์ จิวาลักษณ์, ธรรมนูญ แก้วสว่าง, ทรงวุฒิ คงวัน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 20.00 บาท ส่วนประกอบ: ทองแดง ร้อยละ 75, นิเกิล ร้อยละ 25 จำนวนการผลิต: 3 000 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 4 ธันวาคม 2549 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 32.00 มม. น้ำหนัก: 15.00 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
N/A เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสที่สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ ปี 2549
ผู้ออกแบบ: ชาตินันท์ จิวาลักษณ์, ธรรมนูญ แก้วสว่าง, ทรงวุฒิ คงวัน โรงกษาปณ์:
ราคาหน้าเหรียญ: 900.00 บาท (ขัดเงาและลงสี) ส่วนประกอบ: เงิน ร้อยละ 99.9 จำนวนการผลิต: 250 000 คุณภาพ: N/A
วันที่ประกาศใช้: 4 ธันวาคม 2549 เส้นผ่าศูนย์กลาง: 40.60 มม. น้ำหนัก: 31.10 กรัม มูลค่าการตลาด: N/A
ด้านหน้า: กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขณะทรงงานทรงฉลองพระองค์สากล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ด้านหลัง: กลางเหรียญมีรูปพานเงินรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ เบื้องบนรูปพานเงินมีรูปสัญลักษณ์องค์การสหประชาชาติ ด้านขวารูปพานเงินมีข้อความบอกราคาเป็นอักษรไทย ด้านซ้ายมีข้อความบอกราคาเป็นอักษรโรมัน โดยรอบรูปพานเงินเบื้องบนมีข้อความว่า "His Majesty King Bhumiblo Adulyadej of Thailand" เบื้องล่างมีข้อความว่า "The first UNDP Human Development Lifetime Achievement Award" โดยมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่าง ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์" เบื้องล่างมีข้อความว่า ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ประเทศไทย" โดยมีรูปลายไทยคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง
 

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]