เวียงคำ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เมืองเวียงคำ (ลาว: ວຽງຄຳ) เป็นหนึ่งในห้าเมืองที่มีความกันดารของแขวงหลวงพระบางอยู่ห่างจากเทศบาลแขวงประมาณ 200 กิโลเมตรทางทิศเหนือ (ทางออกสู่แขวงหัวพัน เส้นทางหมายเลข 1) เป็นเมืองที่มีภูเขา มีทั้งหมด 69 หมู่บ้าน แบ่งเป็น 9 กลุ่มบ้านและ 1 บ้านใหญ่ มีประชากรทั้งหมด 29,031 คน เป็นหญิง 14,358 คน แยกตามเชื้อชาติเป็นชาวลาว 10.86% ชาวขมุ 79.17% ชาวม้ง 9.95 %มีแหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้พัฒนาจำนวนมาก เช่น น้ำตกตาดค้อง สูงประมาณ 15 -20 เมตรและน้ำตกอื่นๆที่สวยงามอีก 3-4 แห่งอยู่ที่บ้านโพโฮน และตาดสมองที่บ้านน้ำลาว