ข้ามไปเนื้อหา

เมืองคอบ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คอบ (ลาว: ຄອບ) ตั้งอยู่เหนือสุดของแขวงไชยบุรี ห่างจากเทศบาลไปทางทิศตะวันตกประมาณ 255 กิโลเมตร เมืองคอบเป็นเมืองที่จัดอยู่ในสี่เมืองเหนือของแขวงไชยบุรี ทิศเหนือติดกับเมืองปากทา กั้นด้วยแม่น้ำโขง ทิศตะวันออกติดกับเมืองเชียงฮ่อน แขวงไชยบุรี ส่วนทิศตะวันตกและทิศใต้ ติดกับจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย เป็นหนึ่งในสี่เมืองของแขวงไชยบุรีที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศไทย

ในสมัยที่ประเทศลาวมีเขตพิเศษ 2 แห่งคือ เขตพิเศษไชยสมบูรณ์กับเขตพิเศษเชียงฮ่อน-หงสา เมืองคอบตั้งอยู่ในเขตพิเศษเชียงฮ่อน-หงสา ต่อมา หลังจากเขตพิเศษเชียงฮ่อน-หงสาถูกยุบ เมืองคอบจึงเป็นเมืองหนึ่งของแขวงไชยบุรี เมืองคอบเป็นเมืองที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำคอบไหลผ่านกลางเมืองก่อนลงสู่แม่น้ำโขง