เมืองปากลาย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เมืองปากลาย ตั้งอยู่ในแขวงไชยะบุรี(ไชยะบุลี) สปป.ลาว หลังการเปิดสะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย-ลาว เมืองปากลายถือเป็นหนึ่งในเส้นทางจากจังหวัดเลยสู่เมืองหลวงพระบาง(มรดกโลก)

ปัจจุบันเป็นชุมชนเล็ก ๆ ที่มีวิถีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ปากลายเคยเป็นเมืองท่าสำคัญจากไชยะบุลีไปสู่เมืองหลวงพระบางมีแม่น้ำโขงไหลผ่าน มีอาคารเก่าแบบอาณานิคมฝรั่งเศสปะปนอยู่กับเรือนไม้ของชาวบ้าน จากท่าน้ำโขงสามารถเดินทางกลับไปสู่เมืองเชียงคานประเทศไทยได้ในระยะเวลาประมาณไม่เกิน 3 ชั่วโมง มีเส้นทางการนั่งเรือจากปากลายสู่บ้านผาเลียบ ที่ระหว่างทางจะได้พบกับการร่อนแร่ทองคำของชาวบ้าน การหาปลาในรูปแบบต่างๆ ของชาวบ้าน รวมถึงเกาะแก่งหินรูปร่างแปลกตาต่างๆ ที่มีให้เห็นอยู่ทั่วไป