เขาเอ๋อเหมย์และพระพุทธรูปเล่อชาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พื้นที่ทัศนียภาพเขาเอ๋อเหมย์ รวมทั้งพื้นที่ทัศนียภาพพระพุทธรูปเล่อชาน *
  แหล่งมรดกโลกโดยยูเนสโก
องค์พระพุทธรูปเล่อชาน
ประเทศมณฑลเสฉวน  จีน
ประเภทมรดกโลกแบบผสม
เกณฑ์พิจารณา(iv) (vi) (x)
ประวัติการขึ้นทะเบียน
ขึ้นทะเบียน2539 (คณะกรรมการสมัยที่ 20)
* ชื่อตามที่ได้ขึ้นทะเบียนในบัญชีแหล่งมรดกโลก
** ภูมิภาคที่จัดแบ่งโดยยูเนสโก

เขาเอ๋อเหมย์และพระพุทธรูปเล่อชาน คือแหล่งมรดกโลกแบบผสม ตั้งอยู่ในมณฑลเสฉวน ประเทศจีน

เขาเอ๋อเหมย์เป็นพุทธสถานที่สำคัญที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่น และเจริญสูงสุดในสมัยราชวงศ์ซ่ง ส่วนพระพุทธรูปเล่อชานนั้นเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่มากสลักอยู่บนผาที่เริ่มสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1256 (ค.ศ. 713) ถึงแม้จะอยู่กันต่างที่ แต่เขาเอ๋อเหมย์และพระพุทธรูปเล่อชานได้รับรวมลงทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ "ภูมิทัศน์แห่งเขาเอ๋อเหมย์และพระพุทธรูปเล่อชาน"

เนื่องจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ พื้นที่บริเวณนี้จึงมิได้ถูกพัฒนาหรือทำลายแต่อย่างใด ยังคงความเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์อยู่ดั้งเดิม ดังนั้นมรดกโลกแห่งนี้จึงมิได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม แต่เป็นประเภทผสมระหว่างวัฒนธรรมและธรรมชาติแทน

ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นมรดกโลก[แก้]

เขาเอ๋อเหมย์และพระพุทธรูปเล่อชานได้ลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 20 เมื่อปี พ.ศ. 2539 ที่เมืองเมริดา ประเทศเม็กซิโก ด้วยข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

  • (iv) - เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของประเภทของสิ่งก่อสร้างอันเป็นตัวแทนของการพัฒนา ทางด้านวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ
  • (vi) - มีความคิดหรือความเชื่อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ หรือมีความโดดเด่นยิ่งในประวัติศาสตร์
  • (x) - เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดสัตว์และพันธุ์พืชที่หายากหรือที่ตกอยู่ในสภาวะ อันตราย แต่ยังคงสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ซึ่งรวมถึงระบบนิเวศอันเป็นแหล่งรวมความอุดมสมบูรณ์ของพืชและสัตว์ที่ทั่ว โลกให้ความสนใจด้วย