องค์การคอมมิวนิสต์สากล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตราสัญลักษณ์องค์การคอมมิวนิสต์สากล

องค์การคอมมิวนิสต์สากล (อังกฤษ:Comintern หรือ Communist International, รัสเซีย: Коммунистический Интернационал) ทำหน้าที่เผยแพร่แนวความคิดปฏิวัติ ล้มล้างนายทุนและจักรวรรดินิยมตามแบบการปฏิวัติของบอลเชวิก เมื่อสตาลินขึ้นมามีอำนาจสืบต่อจากเลนิน ซึ่งถึงแก่กรรมในปี ค.ศ. 1924 สตาลินได้พัฒนาแนวนโยบายของเลนินออกไปเพื่อให้โซเวียตรัสเซียมีความเข้มแข็งมากขึ้น โดยใช้หลักสังคมนิยมประเทศเดียว (Socialism in one country) ควบคู่ไปกับการดำเนินนโยบายนโยบายอยู่ร่วมกันโดยสันติ (Peaceful Co-Existence)