ยูโรคอมมิวนิสต์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ยูโรคอมมิวนิสต์ เป็นการรวมกลุ่มของพรรคคอมมิวนิสต์ต่างๆในประเทศยุโรปตะวันตกที่มีพรรคคอมมิวนิสต์ อิตาลี ฝรั่งเศส และสเปนเป็นแกนนำ มีบทบาททางการเมืองอย่างมากในช่วง พ.ศ. 2517 - 2521 เพื่อดำเนินนโยบายเป็นอิสระจากสหภาพโซเวียต เป็นขบวนการเสรีนิยมทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์อิตาลี ฝรั่งเศส และสเปนที่ปฏิเสธอุดมการณ์ทางการเมืองลัทธิมาร์กซ-เลนิน และบทบาทความเป็นผู้นำของสหภาพโซเวียตในขบวนการคอมมิวนิสต์สากล ยูโรคอมมิวนิสต์เน้นนโยบายการต่อสู้ทางการเมืองด้วยระบบรัฐสภา และการสร้างสรรค์ประเทศบนเส้นทางสังคมนิยมด้วยวิธีการและแนวทางอันหลากหลาย