ข้ามไปเนื้อหา

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556

← พ.ศ. 2552 3 มีนาคม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2565 →
ลงทะเบียน2,715,640
ผู้ใช้สิทธิ63.98% (เพิ่มขึ้น 12.88 จุด)
 
Sukhumbhand Paribatra01.jpg
Pongsapat Pongcharoen.jpg
เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ทางการ.jpg
ผู้สมัคร หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร พงศพัศ พงษ์เจริญ เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส
พรรค ประชาธิปัตย์ เพื่อไทย อิสระ
คะแนนเสียง 1,256,349 1,077,899 166,582
% 47.75% 40.97% 6.33%

แผนที่แสดงร้อยละของคะแนนนิยมที่ ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ (สีน้ำเงิน) และ พล.ต.อ. พงศพัศ (สีแดง) ได้รับในแต่ละเขต

ผู้ว่าราชการก่อนการเลือกตั้ง

หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ประชาธิปัตย์

ว่าที่ผู้ว่าราชการ

หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ประชาธิปัตย์

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 เป็นการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งที่ 10 เกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556 หลังหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตรลาออกก่อนครบวาระเพียงหนึ่งวัน เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดเปิดรับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 21 ถึง 25 มกราคม ปีเดียวกัน[1][2]

ผลอย่างไม่เป็นทางการปรากฏว่า หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมัยที่สอง ด้วยคะแนนเสียงมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ เช่นเดียวกับ พลตำรวจเอก ดร.พงศพัศ พงษ์เจริญ ซึ่งมีคะแนนมาเป็นอันดับที่ 2 ทำลายสถิติของนายสมัคร สุนทรเวช เมื่อปี พ.ศ. 2543 ทั้งคู่ อีกทั้งสถิติของผู้มาใช้สิทธิทั้งหมดยังสูงถึงร้อยละ 63.38 นับว่ามากที่สุดกว่าการเลือกตั้งผู้ว่าฯทุกครั้ง[3] แม้ว่าในหลายพื้นที่ในช่วงก่อนเที่ยงและบ่ายจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักก็ตาม[4]

ต่อมาในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติรับรองหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร[5]

ประวัติ

[แก้]

ในกรณีที่หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ ดำรงตำแหน่งจนครบวาระในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการการเลือกตั้ง จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 45 วัน แต่หากลาออกก่อนครบวาระ คณะกรรมการการเลือกตั้ง จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน 60 วัน[6]

การรับสมัคร

[แก้]

คณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 21 มกราคม ถึง 25 มกราคม พ.ศ. 2556 เวลา 08:30 - 16:30 นาฬิกา

ข้อมูลการเลือกตั้ง

[แก้]
 • จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 4,244,452 คน แบ่งเป็นเพศชาย 1,955,843 คน เพศหญิง 2,288,609 คน มีจำนวนหน่วยเลือกตั้ง 6,548 หน่วยเลือกตั้ง[7]

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง

[แก้]
หมายเลข รายนามผู้สมัคร พรรคการเมือง เว็บไซต์
1 วิละ อุดม ผู้สมัครอิสระ
2 วรัญชัย โชคชนะ ผู้สมัครอิสระ
3 ร.อ. เมตตา เต็มชำนาญ ผู้สมัครอิสระ
4 โสภณ พรโชคชัย ผู้สมัครอิสระ http://sopon4.housingyellow.com/
5 สมิตร สมิทธินันท์ ผู้สมัครอิสระ
6 สัณหพจน์ สุขศรีเมือง ผู้สมัครอิสระ Sanhaphot.com เก็บถาวร 2013-02-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
7 ณัฏฐ์ดนัย ภูเบศอรรถวิชญ์ ผู้สมัครอิสระ
8 สุเมธ ตันธนาศิริกุล ผู้สมัครอิสระ
9 พล.ต.อ. ดร.พงศพัศ พงษ์เจริญ พรรคเพื่อไทย PongsapatBKK.com เก็บถาวร 2013-01-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
10 โฆสิต สุวินิจจิต ผู้สมัครอิสระ KositBangkok.com เก็บถาวร 2013-01-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
11 พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ผู้สมัครอิสระ Sereepisuth.com เก็บถาวร 2013-03-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
12 ศาสตราจารย์ ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ ผู้สมัครอิสระ Jongjit.com เก็บถาวร 2014-01-01 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
13 วศิน ภิรมย์ ผู้สมัครอิสระ Pirom.com
14 ประทีป วัชรโชคเกษม ผู้สมัครอิสระ
15 จำรัส อินทุมาร พรรคไทยพอเพียง
16 ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร พรรคประชาธิปัตย์ Sukhumbhand.com เก็บถาวร 2013-01-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
17 สุหฤท สยามวาลา ผู้สมัครอิสระ votesuharit.com เก็บถาวร 2016-10-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
18 นันท์นภัส โกไศยกานนท์ ผู้สมัครอิสระ
19 สุขุม วงประสิทธิ พรรคยางพาราไทย
20 กฤษณ์ สุริยผล ผู้สมัครอิสระ
21 ธรณี ฤทธีธรรมรงค์ ผู้สมัครอิสระ
22 ศุภชัย เขษมวงศ์ ผู้สมัครอิสระ
23 รวิวรรณ สุทธิวีรสรรค์ ผู้สมัครอิสระ
24 วิทยา จังกอบพัฒนา ผู้สมัครอิสระ
25 พ.ต.อ.ขจรศักดิ์ โกษะโยธิน ผู้สมัครอิสระ

การเปลี่ยนแปลง

[แก้]

นายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้สมัครรับเลือกตั้งหมายเลข 14 เคยถูกตัดสิทธิ์ด้วยเหตุไม่ไปเลือกตั้งเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554[8] แต่จากการพิจารณาใหม่อีกครั้งของ กกต. พบว่านายประทีปได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 จริง ทำให้ได้รับคืนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเช่นเดิม

ผลการเลือกตั้ง

[แก้]
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 3 มีนาคม พ.ศ. 2556[9]
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร (16) 1,256,349 47.75 +2.34
เพื่อไทย พล.ต.อ. พงศพัศ พงษ์เจริญ (9) 1,077,899 40.97 +11.25
อิสระ พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส (11) 166,582 6.33 +6.33
อิสระ สุหฤท สยามวาลา (17) 78,825 3.00 +3.00
อิสระ โฆสิต สุวินิจจิต (10) 28,640 1.09 +1.09
พรรคยางพาราไทย สุขุม วงประสิทธิ (19) 2,730 0.104 +0.104
พรรคไทยพอเพียง จำรัส อินทุมาร (15) 2,594 0.099 +0.099
อิสระ* สุเมธ ตันธนาศิริกุล (8) 2,537 0.096 −0.196
อิสระ** สัณหพจน์ สุขศรีเมือง (6) 2,089 0.079 +0.079
อิสระ ณัฏฐ์ดนัย ภูเบศอรรถวิชญ์ (7) 1,341 0.051 +0.051
อิสระ วิละ อุดม (1) 1,314 0.050 +0.050
อิสระ ร.อ. เมตตา เต็มชำนาญ (3) 1,301 0.049 −0.021
อิสระ ประทีป วัชรโชคเกษม (14) 1,250 0.047 +0.047
อิสระ ศ.ดร. จงจิตร์ หิรัญลาภ (12) 1,194 0.045 +0.045
อิสระ โสภณ พรโชคชัย (4) 1,128 0.043 +0.043
อิสระ ธรณี ฤทธีธรรมรงค์ (21) 922 0.035 −0.056
อิสระ สมิตร สมิทธินันท์ (5) 697 0.026 +0.026
อิสระ วศิน ภิรมย์ (13) 650 0.025 +0.025
อิสระ วรัญชัย โชคชนะ (2) 638 0.024 +0.024
อิสระ นันท์นภัส โกไศยกานนท์ (18) 634 0.024 +0.024
อิสระ ศุภชัย เขษมวงศ์ (22) 464 0.018 +0.018
อิสระ พ.ต.อ. ขจรศักดิ์ โกษะโยธิน (25) 461 0.018 +0.018
อิสระ กฤษณ์ สุริยผล (20) 273 0.010 +0.010
อิสระ วิทยา จังกอบพัฒนา (24) 266 0.010 −0.167
อิสระ รวิวรรณ สุทธวิรีสรรค์ (23) 112 0.004 +0.004
บัตรดี 2,630,890 96.88
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 47,448 1.75
บัตรเสีย 37,302 1.37
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 2,715,640 63.98
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4,244,465 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

หมายเหตุ: * จากกลุ่มกรุงเทพพัฒนาฯ, ** จากกลุ่มเพื่อนสัณหพจน์ สามมหาลัยดัง


ผลการเลือกตั้งเรียงตามเขต

[แก้]

ตารางด้านล่างเป็นผลการเลือกตั้งเรียงตามเขตอย่างไม่เป็นทางการ โดยข้อมูลเบื้องต้นมาจากเว็บไซต์กรุงเทพมหานคร เก็บถาวร 2013-03-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

เขตที่ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร (ประชาธิปัตย์) ชนะ
เขตที่ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ (เพื่อไทย) ชนะ
เขต สุขุมพันธุ์ % พงศพัศ % เสรีพิศุทธ์ % สุหฤท % โฆสิต % อื่น % ส่วนต่าง % รวม % ผู้มีสิทธิ
คลองสาน 21,089 55.62% 11,088 29.24% 2,568 6.77% 1,297 3.42% 370 0.97% % 10,001 26.38% 37,913 65.32% 58,043
คลองเตย 22,060 49.08% 16,516 36.74% 2,535 5.64% 1,231 2.73% 467 1.03% % 5,544 12.34% 44,943 58.14% 77,301
คลองสามวา 35,051 43.40% 35,758 44.27% 4,922 6.09% 1,397 1.73% 756 0.93% % -731 -0.87% 80,755 66.31% 121,775
คันนายาว 18,042 42.08% 19,137 44.64% 2,593 6.05% 1,173 2.73% 386 0.90% % -1,095 -2.56% 42,867 66.75% 64,224
จตุจักร 38,766 47.74% 31,227 38.45% 4,330 5.33% 3,236 3.98% 889 1.09% % 7,539 9.29% 81,196 65.00% 124,914
จอมทอง 33,968 45.70% 29,458 39.63% 4,889 6.57% 1,927 2.59% 833 1.12% % 4,510 6.07% 74,329 62.16% 119,582
ดอนเมือง 28,092 35.45% 40,073 50.57% 5,024 6.34% 1,965 2.48% 950 1.19% % -11,981 -15.12% 79,227 63.53% 124,703
ดินแดง 29,484 46.45% 25,297 39.86% 3,519 5.54% 1,933 3.04% 704 1.10% % 4,187 6.59% 63,467 63.83% 99,437
ดุสิต 17,386 37.63% 21,818 47.23% 2,744 5.94% 1,348 2.91% 589 1.27% % -4,432 -9.60% 46,194 56.85% 81,260
ตลิ่งชัน 23,504 42.98% 22,704 41.52% 3,840 7.02% 1,608 2.94% 545 0.99% % 800 1.46% 54,683 65.51% 83,474
ทวีวัฒนา 20,559 49.52% 15,009 36.42% 2,582 6.22% 1,311 3.15% 432 1.04% % 5,550 13.10% 41,510 70.88% 58,566
ทุ่งครุ 27,081 47.87% 21,416 37.85% 3,727 6.59% 1,460 2.58% 647 1.14% % 5,665 10.02% 56,572 65.22% 86,744
ธนบุรี 28,279 49.22% 20,235 35.22% 4,110 7.15% 1,646 2.86% 590 1.02% 8,044 14.00% 57,448 61.74% 93,054
บางกะปิ 35,581 49.96% 26,330 36.97% 4,099 5.75% 2,216 3.11% 656 0.92% % 9,251 12.99% 71,219 63.27% 112,555
บางกอกน้อย 26,695 47.57% 20,510 36.55% 4,374 7.30% 1,768 3.15% 536 0.95% % 6,185 11.02% 56,114 61.42% 91,367
บางกอกใหญ่ 17,393 47.70% 13,046 35.78% 2,781 7.62% 1,162 3.18% 371 1.01% % 4,347 11.92% 36,463 64.76% 56,309
บางขุนเทียน 33,989 44.10% 32,378 42.01% 4,939 6.40% 1,745 2.26% 883 1.14% % 1,611 2.09% 77,067 64.89% 118,760
บางนา 21,764 48.63% 16,651 37.21% 2,736 6.11% 1,427 3.19% 465 1.04% 1,707 3.81% 12,130 27.44% 44,750 62.32% 71,803
บางบอน 22,934 46.03% 19,731 39.60% 3,328 6.68% 1,232 2.47% 579 1.16% 2,023 4.06% 6,989 7.29% 49,827 66.45% 74,983
บางพลัด 22,877 44.95% 20,244 39.78% 3,275 6.43% 1,685 3.31% 611 1.20% 2,204 4.33% 5,113 11.43% 50,896 64.03% 79,484
บางรัก 13,632 62.70% 4,824 22.19% 1,197 5.51% 1,115 5.13% 199 0.92% 773 3.56% 8,808 40.52% 21,740 66.17% 32,856
บึงกุ่ม 33,679 45.76% 29,737 40.41% 4,708 6.40% 2,100 2.85% 662 0.90% 2,709 3.68% 3,942 5.36% 73,595 66.10% 111,346
ปทุมวัน 13,242 55.26% 7,265 30.32% 1,415 5.91% 892 3.72% 229 0.96% 919 3.84% 5,977 24.94% 23,962 61.29% 39,093
ประเวศ 34,919 47.93% 28,514 39.14% 4,040 5.55% 1,928 2.65% 627 0.86% 2,823 3.88% 6,405 8.79% 72,851 62.44% 116,666
ป้อมปราบศัตรูพ่าย 14,837 40.76% 5,890 24.19% 1,499 6.16% 995 4.09% 221 0.91% 911 3.74% 3,695 10.15% 24,353 62.46% 38,989
พญาไท 17,254 47.41% 13,559 37.25% 2,057 5.65% 1,480 4.07% 502 1.38% 1,545 4.24% 6,220 22.15% 36,397 66.88% 54,421
พระนคร 15,074 53.69% 8,854 31.54% 1,757 6.26% 1,078 3.84% 244 0.87% 1,068 3.80% 7,173 0.68% 28,075 64.61% 43,452
พระโขนง 23,346 35.91% 16,173 35.24% 2,607 5.68% 1,551 3.38% 480 1.05% 1,741 3.79% 682 1.05% 45,898 63.05% 72,794
ภาษีเจริญ 28,009 43.08% 27,327 42.04% 4,408 6.78% 1,642 2.53% 714 1.10% 2,909 4.47% 1,417 2.21% 65,009 65.60% 99,097
มีนบุรี 28,744 44.75% 27,327 42.54% 3,728 5.80% 1,161 1.81% 604 0.94% 2,670 4.16% 10,211 26.85% 64,234 65.19% 98,526
ยานนาวา 21,359 56.16% 11,148 29.31% 2,197 5.78% 1,515 3.98% 453 1.19% 1,359 3.57% 3,625 26.85% 38,031 62.04% 61,300
ราชเทวี 14,841 48.34% 11,216 36.53% 1,914 6.23% 1,074 3.50% 378 1.23% 1,281 4.17% 3,625 11.81% 30,704 59.51% 51,592
ราษฎร์บูรณะ 17,625 43.07% 17,305 42.28% 2,624 6.41% 1,028 2.51% 459 1.12% 1,884 4.60% 320 0.78% 40,925 63.04% 64,915
ลาดกระบัง 25,450 34.13% 39,007 52.32% 4,972 6.67% 1,198 1.60% 756 1.01% % -13,557 -18.19% 74,552 63.22% 117,929
ลาดพร้าว 29,690 47.18% 24,717 39.27% 3,421 5.43% 2,376 3.77% 683 1.08% % 4,973 7.91% 62,931 66.69% 94,370
วังทองหลาง 26,437 48.52% 20,645 37.89% 2,988 5.48% 2,033 3.73% 581 1.06% % 5,792 10.63% 54,485 63.14% 86,298
วัฒนา 19,877 61.69% 8,179 25.38% 1,473 4.57% 1,361 4.22% 266 0.82% % 11,698 36.31% 32,218 58.82% 54,775
สะพานสูง 23,928 52.92% 15,599 34.50% 2,306 5.10% 1,496 3.30% 443 0.98% % 8,329 18.42% 45,215 67.23% 67,254
สาทร 24,600 60.07% 10,488 25.61% 2,329 5.68% 1,555 3.79% 412 1.00% % 14,112 34.46% 40,946 63.04% 64,952
สายไหม 30,424 34.62% 45,767 52.08% 5,476 6.23% 1,916 2.18% 953 1.08% % -15,343 -17.46% 87,876 63.27% 138,880
สัมพันธวงศ์ 9,346 65.10% 2,752 19.17% 900 6.27% 686 4.78% 119 0.83% % 6,594 45.93% 14,355 66.62% 21,549
สวนหลวง 29,803 54.20% 17,758 32.30% 3,088 5.61% 1,887 3.43% 518 0.94% % 12,045 21.90% 54,978 63.79% 86,192
หนองจอก 29,912 42.14% 32,168 45.32% 3,892 5.48% 930 1.31% 809 1.13% % -2,256 -3.18% 70,978 64.24% 110,486
หนองแขม 29,232 40.33% 33,129 45.71% 4,984 6.87% 1,385 1.91% 732 1.01% % -3,897 -5.38% 72,470 65.14% 111,251
หลักสี่ 23,981 42.69% 24,518 43.65% 3,137 5.58% 1,747 3.11% 635 1.13% % -537 -0.96% 56,167 66.05% 85,035
ห้วยขวาง 18,616 48.15% 14,906 38.55% 1,941 5.02% 1,421 3.67% 448 1.16% % 3,710 9.60% 38,662 64.66% 59,789
รวม 1,256,349 47.75% 1,077,899 40.97% 166,582 6.33% 78,825 3.00% 28,640 1.09% 178,450 6.78% 2,715,640 63.98% 4,244,465

ผลสำรวจ

[แก้]

ผลสำรวจผู้ว่าราชการที่ต้องการ

[แก้]
ระยะเวลาการสำรวจ องค์กรที่สำรวจ กลุ่มตัวอย่าง สุขุมพันธุ์ พงศพัศ สุดารัตน์ เสรีพิศุทธ์ กรณ์ ยังไม่ได้ตัดสินใจ อื่น ๆ[a] นำ
26–30 มกราคม 2556 สวนดุสิตโพล[10] 3,214 36.12% 41.00% 6.88% 13.93% 1.5% 4.88%
23–26 มกราคม 2556 นิด้าโพล[11] 1,503 19.16% 23.82% 5.12% 48.04% 2.26% 4.66%
21–23 มกราคม 2556 กรุงเทพโพลล์[12] 1,607 23.6% 23.9% 6.5% 42.1% 0.3%
17–19 มกราคม 2556 นิด้าโพล[13] 1,500 20.60% 19.13% 4.93% 52.80% 2.53% 1.47%
20–21  ธันวาคม 2555 นิด้าโพล[14] 1,254 31.42% 25.36% 13.32% 28.55% 6.06%
10–15 ธันวาคม 2555 เอแบคโพลล์[15] 2,195 31.7% 32.1% 12.8% 14.5% 6.9% 2.0% 0.4%
6–10 ธันวาคม 2555 กรุงเทพโพลล์[16] 1,192 26.1% 11.4% 26.0% 12.5% 6.5% 17.5% 0.1%
9–24 ตุลาคม 2555 นิด้าโพล[17] 1,494 39.22% 16.93% 12.05% 25.30% 22.29%
1–6 ตุลาคม 2555 เอแบคโพลล์[18] 2,171 41.5% 30.2% 28.3% 11.3%
13–15 กันยายน 2555 บ้านสมเด็จโพลล์[19] 1,431 40.5% 5.6% 6.4% 47.5% 7.0%
5–15 กันยายน 2555 เอแบคโพลล์[20] 2,013 40.0% 27.6% 10.2% 7.5% 14.7% 12.4%

หมายเหตุ

[แก้]
 1. อื่น ๆ หมายถึงผู้สมัครคนอื่น ๆ รวมไปถึงผู้ที่ระบุว่าจะไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ใช้สิทธิไม่ประสงค์ลงคะแนนหรือไม่สนใจตอบแบบสอบถาม

อ้างอิง

[แก้]
 1. "รับสมัครผู้ว่าฯกทม.วันที่2 เงียบเหงา". Posttoday. 2013-01-22.
 2. ""รับสมัครผู้ว่าฯกทม." วันสุดท้ายช่วงเช้า มีเพิ่มอีก 3 ราย". Thai PBS. 2013-01-25.
 3. “สุขุมพันธุ์” คว้าเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม.อีกสมัย ควง “พงศพัศ” ทุบสถิติยุค “สมัคร” เก็บถาวร 2013-03-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน จากเอเอสทีวีผู้จัดการออนไลน์
 4. เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ชุ่มฉ่ำ ฝนหลงฤดูโปรยปรายหลายจุด จากไทยรัฐ
 5. mthai news มติกกต.กลาง รับรอง สุขุมพันธุ์ เป็นผู้ว่าฯกทม.แล้ว เก็บถาวร 2013-03-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เรียกดูวันที่ 2013-03-27
 6. "สมัคร กกต.ทถ. 19-23 พ.ย.เตรียมเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. จาก กกต". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-05-09. สืบค้นเมื่อ 2012-11-16.
 7. "สถิติเลือกตั้ง 2556 จากไทยพีบีเอส". 2013-03-07. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-03-07.
 8. ตัดสิทธิ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข 14 ไม่ใช้สิทธิเลือกตั้งปี54 จากฐานเศรษฐกิจ
 9. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง กรุงเทพมหานคร.
 10. "ดุสิตโพล ชี้คนกรุงเลือก'พงศพัศ'อันดับ1". bangkokbiznews. 2013-02-01.
 11. "นิดาโพล เผยผลสำรวจคนกรุงฯ กับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.รอบ2 พบ "พงศพัศ" คะแนนนำ "สุขุมพันธ์"". Thai PBS. 2013-01-30.
 12. "กรุงเทพโพลล์เผยพงศพัศนำสุขุมพันธ์เฉียดฉิว". posttoday.com (ภาษาอังกฤษ). 2013-01-25.
 13. "คนกรุงเกินครึ่งยังไม่คิดเลือกใครเป็นผู้ว่ากทม". posttoday.com (ภาษาอังกฤษ). 2013-01-23.
 14. "นิด้าโพล เผย คนกรุงยังเลือก สุขุมพันธุ์ เป็นผู้ว่าฯ". kapook.com. 2012-12-22.
 15. "เอแบคโพลล์" ชี้ เก้าอี้ผู้ว่า กทม. "พงศพัศ" มาแรงแซง "สุขุมพันธุ์".มติชน. สืบค้นเมื่อ 2022-05-11.
 16. “ บทสรุปผลงานผู้ว่าฯ สุขุมพันธุ์ และการชิงชัยผู้ว่าฯ กทม. ปี 2556 ”. กรุงเทพโพลล์.
 17. "นิด้าโพลระบุคนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ยังหนุน "สุขุมพันธุ์" เป็นผู้ว่าฯ กทม". mgronline.com. 2012-11-03.
 18. "โพลเผยคนกรุงเลือกสุขุมพันธ์เป็นผู้ว่าฯ". posttoday.com (ภาษาอังกฤษ). 2012-10-07.
 19. คนกรุงยก "คุณชาย" เป็นพ่อเมืองอีกสมัย จี้แก้ปัญหาน้ำท่วมด่วน!.แนวหน้า.
 20. คนกรุงหนุน'สุขุมพันธุ์'ผู้ว่าฯกทม.สมัยสอง.คมชัดลึก.

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]
ก่อนหน้า การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ถัดไป
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2552

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2556

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2565