การเลือกตั้งทางตรง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การเลือกตั้งทางตรง (อังกฤษ: Direct election, ฝรั่งเศส: Scrutin direct) เป็นกระบวนการเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลหรือพรรคการเมืองได้โดยตรง โดยการตัดสินผู้ชนะการเลือกตั้งนั้นขึ้นอยู่กับระบบการลงคะแนนที่ใช้ โดยส่วนมากใช้ระบบเสียงส่วนใหญ่ (Plurality system) และระบบสองรอบ (Two-round system) เพื่อหาผู้ชนะเพียงคนเดียว อาทิเช่น การเลือกตั้งประธานาธิบดี และการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อในสภานิติบัญญัติ

ตัวอย่างของการเลือกตั้งทางตรงได้แก่ รัฐสภายุโรป (ตั้งแต่ค.ศ. 1979 เป็นต้นมา) และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ โดยได้รับการเลือกตั้งมาจากการเลือกตั้งทางตรงโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ส่วนการเลือกตั้งทางอ้อม นั้นตรงข้ามกัน กล่าวคือ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตัวแทนหรือคณะเลือกตั้ง เพื่อไปเลือกผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้นๆ ต่อไป

อ้างอิง[แก้]