ข้ามไปเนื้อหา

สภาผู้แทนราษฎรเบลเยียม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สภาผู้แทนราษฎร

Chambre des représentants  (ฝรั่งเศส)
Kamer van Volksvertegenwoordigers  (ดัตช์)
Abgeordnetenkammer  (เยอรมัน)
สมัยที่ 55 (ค.ศ. 2019–2024)
ประเภท
ประเภท
เป็นส่วนหนึ่งของรัฐสภากลางเบลเยียม
ผู้บริหาร
ประธานวุฒิสภา
เอลียาน ตีลีเยอ, พรรคสังคมนิยม (เบลเยียม)
ตั้งแต่ 13 ตุลาคม ค.ศ. 2020
ผู้นำฝ่ายรัฐบาล
Ahmed Laaouej, PS
Benoît Piedbœuf, MR
Servais Verherstraeten, CD&V
Maggie De Block, Open Vld
Melissa Depraetere, sp.a
Kristof Calvo, Ecolo-Groen
ผู้นำฝ่ายค้าน
Peter De Roover, N-VA
Barbara Pas, Vlaams Belang
Raoul Hedebouw, PVDA-PTB
Catherine Fonck, cdH
โครงสร้าง
สมาชิก150 ที่นั่ง
Belgium Federal government Chamber of representatives 2019.svg
กลุ่มการเมือง
ฝ่ายรัฐบาล (87)
 •   พรรคสังคมนิยม (19)
 •   ขบวนการปฏิรูป (14)
 •   เอโกโล (13)
 •   ประชาธิปไตยคริสเตียนและเฟลมิช (12)
 •   โอเปิน เฟเอลเด (12)
 •   โฟเรยต์ (9)
 •   ครุน (8)

ฝ่ายค้าน (63)

 •   พันธมิตรเฟลมิชใหม่ (24)
 •   ฟลามส์เบอลัง (18)
 •   พรรคแรงงานเบลเยียม (12)
 •   ศูนย์ประชาธิปไตยมนุษยนิยม (5)
 •   เดฟี (2)
 •   อิสระ (2)
การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งครั้งล่าสุด
26 พฤษภาคม ค.ศ. 2019
ที่ประชุม
Chambre Belgique interieur.jpg
ปาแลเดอลานาซียง
กรุงบรัสเซลส์
เว็บไซต์
www.dekamer.be
lachambre.be
หมายเหตุ
Rules of Procedure of the Belgian House of Representatives (อังกฤษ)

สภาผู้แทนราษฎร (ฝรั่งเศส: Chambre des représentants; ดัตช์: Kamer van Volksvertegenwoordigers; เยอรมัน: Abgeordnetenkammer) เป็นหนึ่งในสองสภาของรัฐสภากลางเบลเยียมโดยถือเป็นสภาล่าง ส่วนอีกสภาคือวุฒิสภา (สภาสูง)

สภาผู้แทนราษฎรนั้นมีการประชุมสภาที่รัฐสภา (ปาแลเดอลานาซียง) กรุงบรัสเซลส์ ผู้ที่จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาจะต้องมีอายุอย่างน้อย 21 ปีบริบูรณ์ เป็นบุคคลสัญชาติเบลเยียม และพำนักอยู่ในประเทศเบลเยียม

ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 150 ที่นั่ง โดยเลือกตั้งจาก 11 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งแต่ละเขตนั้นจะแบ่งตามเขตภาษาที่ใช้ในเบลเยียม ได้แก่ 5 เขตในแคว้นเฟลมิช (79 ที่นั่ง) 5 เขตในแคว้นวอลลูน (49 ที่นั่ง) และเขตที่ใช้สองภาษา คือ บรัสเซลส์-ฮัลเลอ-ฟิลโฟร์เดอ (22 ที่นั่ง) แต่ละเขตจะสอดคล้องกับเขตจังหวัด ยกเว้นในกรณีของเขตเลือกตั้งในเลอเฟิน (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดเฟลมิชบราบันต์) และบรัสเซลส์-ฮัลเลอ-ฟิลโฟร์เดอ

ในแต่ละเขตเลือกตั้งจะมีจำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎรตามสัดส่วนประชากรทั้งหมด (ไม่ได้คำนวณเฉพาะจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง) เป็นจำนวนตั้งแต่ 4 คนสำหรับจังหวัดลักเซมเบิร์ก ไปจนถึง 24 คนสำหรับจังหวัดแอนต์เวิร์ป โดยมีการกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำที่ร้อยละ 5[1] (คะแนนเสียงต่ำสุด) เขตเลือกตั้งทั้งหมดในเบลเยียมนั้นจะใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งโดยแบ่งตามเขตภาษา ยกเว้นในสองเขต ได้แก่ บรัสเซลส์-ฮัลเลอ-ฟิลโฟร์เดอและเลอเฟินซึ่งครอบคลุมเทศบาลที่ใช้ทวิภาษา (ฝรั่งเศสและดัตช์) 19 เขตเทศบาลในแคว้นนครหลวงบรัสเซลส์ และกว่า 35 เขตเทศบาลที่ใช้ภาษาดัตช์ในเขตจังหวัดเฟลมิชบราบันต์ ซึ่งรวมถึง 7 เขตเทศบาลที่มีการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปัจจุบันนั้นมาจากการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ค.ศ. 2019

กลุ่มภาษาดัตช์ กลุ่มภาษาฝรั่งเศส
เขตเลือกตั้ง ที่นั่ง เขตเลือกตั้ง ที่นั่ง
แคว้นนครหลวงบรัสเซลส์ (ทวิภาษา) 2/15 แคว้นนครหลวงบรัสเซลส์ (ทวิภาษา) 13/15
จังหวัดแอนต์เวิร์ป 24 จังหวัดแอโน 18
จังหวัดอีสต์ฟลานเดอส์ 20 จังหวัดลีแยฌ 15
จังหวัดเฟลมิชบราบันต์ 15 จังหวัดลักเซมเบิร์ก 4
จังหวัดลิมบืร์ค 12 จังหวัดนามูร์ 6
จังหวัดเวสต์ฟลานเดอส์ 16 จังหวัดวอลลูนบราบันต์ 5
รวม 89 รวม 61

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "Répartition des sièges: La Chambre des Représentants". Belgian government web site. Interior department. สืบค้นเมื่อ 30 May 2014.