วิธีใช้:สารบัญ/นโยบายและแนวปฏิบัติ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
นโยบายและแนวปฏิบัติ


หลักการอันเป็นรากฐานของนโยบายและแนวปฏิบัติ

ห้าเสาหลัก   —   ถ้อยแถลงหลักการของเรา
ถ้อยแถลงของจิมโบ   —   หลักการในอดีต
กฎเข้าใจง่าย   —   ย่อขนบธรรมเนียมของเรา
หลักการวิกิมีเดีย   —   ร่วมกันทุกโครงการ

สอนนโยบาย

จำไว้ว่า   —   บทนำสั้น ๆ เรื่องวิธีใช้นโยบายและแนวปฏิบัติเมื่อคุณกำลังเขียน

นโยบายทั่วไป

ความเห็นพ้อง
การระงับข้อพิพาท
นโยบายการเขียน
ปล่อยวางกฎทั้งหมด
อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย

นโยบายกระบวนการ

นโยบายและแนวปฏิบัติ   —   วิธีพัฒนาและบำรุงรักษานโยบายและแนวปฏิบัติ

นโยบายและแนวปฏิบัติเนื้อหา

นโยบายเนื้อหาแกนกลาง
มุมมองที่เป็นกลาง
งดงานค้นคว้าต้นฉบับ
การพิสูจน์ยืนยันได้
นโยบายเนื้อหาอื่น
ชื่อบทความ
ชีวประวัติของบุคคลที่มีชีวิตอยู่
การลบ
การใช้ภาพ
แนวปฏิบัติเนื้อหา
การอ้างอิงแหล่งที่มา
การแก้ความกำกวม
อย่าสร้างเรื่องหลอกลวง
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
เงื่อนไขในการนับว่าเป็นสารานุกรม
ไม่มีเนื้อหาอย่างชัดเจน

นโยบายและแนวปฏิบัติพฤติกรรม

นโยบายพฤติกรรม
ประพฤติเยี่ยงอารยชน
ไม่ยอมทนอนารยธรรม
สงครามแก้ไข
งดขู่ดำเนินคดี
อย่าว่าร้ายผู้อื่น
ความเป็นเจ้าของบทความ
หุ่นเชิด
แนวปฏิบัติพฤติกรรม
สันนิษฐานว่าคนอื่นสุจริตใจ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
มารยาท
โปรดอย่ากัดผู้ใช้ใหม่

นโยบายและแนวปฏิบัติการแก้ไข

นโยบายการแก้ไข
นโยบายการเขียน
แนวปฏิบัติการแก้ไข
ขอให้กล้า
ลายเซ็น
หน้าย่อย
หน้าผู้ใช้
การก่อกวน

ขนบธรรมเนียมลีลาและการจัดรูปแบบ

คู่มือการเขียน

แนวปฏิบัติการจัดหมวดหมู่

การจัดหมวดหมู่
เนมสเปซแม่แบบ

ดูเพิ่ม

เรียงความที่เกี่ยวข้อง
กฎเข้าใจง่าย  —   บรรทัดฐานและการปฏิบัติแง่มุมพื้นฐานบางส่วนของวิกิพีเดีย
นโยบายของมูลนิธิวิกิมีเดีย
รายการนโยบาย
ใบอนุญาตและลิขสิทธิ์
ภาวะส่วนตัว
ค่านิยม